TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI
Tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2017

Trong 6 tháng đầu năm kinh tế tỉnh nhà phát triển ổn định, trong đó nhiều lĩnh vực chuyển biến khá. Trong nông nghiệp, dự ước 6 tháng đầu năm 2017 sản lượng thủy sản nuôi trồng thu hoạch đạt 5.936,8 tấn (tăng 7,44% so với cùng kỳ năm trước). Trong công nghiệp, đáng chú ý là công nghiệp chế biến, chế tạo tăng khá cao so với mức tăng chung (CN chế biến, chế tạo tăng 7,93% so với 6 tháng năm trước). Tổng mức bán lẻ hàng hóa 6 tháng tăng 11,19% so với cùng kỳ năm trước. Thu ngân sách có nhiều cố gắng. Ước 6 tháng đầu năm 2017 đạt 64,81% dự toán năm, tăng 14,66% so với cùng kỳ năm trước. Các vấn đề xã hội tiếp tục có nhiều mặt chuyển biến. Từ đầu năm đến nay chưa xảy ra các dịch bệnh nguy hiểm…

I. Nông Lâm Thuỷ sản:

1. Nông nghiệp

Đến nay toàn tỉnh đã thu hoạch cây hàng năm vụ đông xuân 2016-2017 đạt 47.124 ha (tăng 38,2% so với vụ cùng kỳ năm trước); trong đó: lúa 35.023 ha, (tăng 56,4%), bắp 4.022 ha (giảm 5,0%), rau các loại 2.618 ha (tăng 10,6%), đậu các loại 3.379 ha (giảm 1,2%), đậu phụng 1.290 ha (tăng 45,9%), khoai lang 183 ha (tăng 11,8% so vụ cùng kỳ năm trước).

Qua thu hoạch cho thấy năng suất lúa bình quân toàn tỉnh ước đạt 61,9 tạ/ha; năng suất bắp đạt 75,1 tạ/ha. Dự ước sản lượng lúa đạt 216,7 ngàn tấn (tăng 51,43% so với đông xuân năm trước); bắp đạt 30,2 ngàn tấn (giảm 7,43%). Tính chung sản lượng lương thực đạt 246,9 ngàn tấn (tăng 40,5% so với đông xuân năm trước). Nguyên nhân sản lượng lương thực vụ đông xuân năm nay tăng khá do thời tiết diễn biến thuận lợi; các ngành chức năng đã phối hợp tăng cường triển khai phòng chống dịch bệnh kịp thời; lượng nước tích tại các hồ đập đảm bảo cho cây trồng sinh trưởng, phát triển (vụ đông xuân năm trước nắng hạn gay gắt, dẫn đến thiếu nước nghiêm trọng, nhiều địa bàn không gieo trồng được, toàn tỉnh có hơn 12 ngàn ha lúa bị cắt giảm).

Một số cây trồng khác sản lượng ước đạt: rau các loại 23.085 tấn (tăng 24,25%), đậu các loại 2.723 tấn (giảm 1,94%), đậu phụng 1.965 tấn (tăng 43,5%), khoai lang 1.123 tấn (tăng 7,79% so với vụ đông xuân năm trước).

Tiến độ sản xuất vụ hè thu 2017: Do chủ động được nguồn nước từ các công trình thuỷ lợi và điều tiết nước hợp lý nên đảm bảo được nguồn nước tưới. Đến 30/5/2017 đã gieo trồng 69.037 ha (đạt 77,6% so với kế hoạch vụ hè thu); trong đó lúa 36.594 ha (đạt 93,8% kế hoạch vụ), bắp 4.334 ha (đạt 43,34% kế hoạch vụ).

* Phát triển cây lâu năm:

Tổng diện tích trồng cây lâu năm hiện có 102.068 ha (tăng 0,27% so với cùng kỳ năm trước). Trong đó: diện tích cây công nghiệp lâu năm 62.667 ha (tăng 0,33%); cây ăn quả lâu năm đạt 37.772 ha (tăng 0,47%) và cây lâu năm khác 1.903,5 ha (giảm 5,23 %). Một số một số cây trồng chính phát triển như sau:

- Thanh long: Tổng diện tích toàn tỉnh hiện có 27.167 ha, (tăng 1,98% so với cùng kỳ năm trước). Nhìn chung diện tích cây thanh long có phát triển nhưng không ồ ạt như các năm trước; dự báo trong trong thời gian tới, diện tích thanh long trồng mới tăng không nhiều do giá thanh long chưa thật ổn định, giá thường giảm thấp khi vào mùa, xuất hiện nhiều sâu bệnh. Ước sản lượng thu hoạch 5 tháng đạt 277.079 tấn (tăng 4,1% so với cùng kỳ năm trước).

- Cây điều: Diện tích hiện có 16.889 ha (tăng 2,53 % so với cùng kỳ năm trước). Sản lượng thu hoạch ước đạt 9.714 tấn (giảm 6,56% so với cùng kỳ). Năm nay tình hình thời tiết không thuận lợi, vào đầu mùa vụ điều ra hoa gặp mưa và sương muối làm cho điều khô bông không đậu quả, tình hình sâu bệnh thường xuyên xảy ra đã ảnh hưởng đến sản lượng thu hoạch. Từ đầu năm đến nay, giá điều tăng cao (trên 40 ngàn đồng/kg) đã khuyến khích người dân đầu tư cây điều trở lại. Tuy nhiên do năng suất và sản lượng thu hoạch giảm nên đa số nhà vườn (ở các huyện có diện tích lớn như: Đức Linh, Tánh Linh, Hàm Tân)... thu nhập không cao. Dự báo trong thời gian tới, diện tích điều sẽ giữ ổn định và phát triển thêm; hiện nay nhiều địa phương đã triển khai trồng điều ghép cao sản năng suất cao, chống chịu sâu bệnh thay thế dần các giống điều truyền thống kém hiệu quả như: Tánh Linh 606 ha, Hàm Thuận Bắc 181 ha, Hàm Tân 218 ha...

- Cao su: Diện tích hiện có 42.061 ha (giảm 1,04 % so với cùng kỳ), trong đó La Gi giảm 43 ha, Bắc Bình 70 ha, Tánh Linh 310 ha, Hàm Tân giảm 18 ha. Nguyên nhân do trong những năm gần đây giá cao su không ổn định và ở mức thấp nên người dân không mạnh dạn đầu tư, một số ít chặt bỏ những vườn già cỗi năng suất thấp để chuyển sang các loại cây trồng khác hiệu quả hơn. Trong những tháng đầu năm, do nhu cầu tiêu thụ cao su các nước đang tăng, thị trường xuất khẩu đang có dấu hiệu phục hồi nên giá bán cao su đã tăng nhẹ trở lại (bình quân 1 kg mủ tươi có giá từ 9,5 - 9,6 ngàn đồng, tăng từ 1,5 - 2 ngàn đồng so với cùng kỳ năm trước), tuy nhiên do lượng hàng dự trữ của các doanh nghiệp còn nhiều nên dự báo trong thời gian tới giá cao su tăng chậm và diện tích trồng mới tăng không nhiều. Sản lượng thu hoạch ước đạt 12.462 tấn (tăng 3,16% so cùng kỳ năm trước).

- Cây tiêu: Diện tích hiện có 1.647 ha (tăng 1,45 % so với cùng kỳ năm trước). Sản lượng thu hoạch ước đạt 1.733 tấn (giảm 0,91%). Hiện nay giá tiêu khá ổn định (từ 190 - 220 ngàn đồng/kg), song một số địa bàn trồng tiêu phát sinh nhiều loại bệnh, nhất là bệnh chết chậm (hiện nay vẫn chưa có thuốc đặc trị) nên đầu tư cầm chừng; dự báo trong thời gian tới, diện tích trồng mới tăng không đáng kể.

Về thủy lợi phục vụ sản xuất: Đã tập trung triển khai các biện pháp quản lý, khai thác sử dụng có hiệu quả nguồn nước hiện có. Tiếp tục theo dõi tình hình mực nước các hồ chứa và khả năng chạy máy phát điện từ thủy điện Đại Ninh và Hàm Thuận - Đa Mi cấp nước về hạ du để phục vụ sản xuất và đảm bảo nước sinh hoạt cho nhân dân tại các địa phương Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc, Tánh Linh, Đức Linh. Phối hợp, đôn đốc triển khai công tác tu sửa, nạo vét kênh mương, sửa chữa các ao bàu hoàn thành kịp thời để đưa vào sản xuất vụ Hè thu năm 2017. Tăng cường công tác đảm bảo an toàn hồ chứa nước thủy lợi trước mùa mưa lũ; Thực hiện kế hoạch kiểm tra, đánh giá an toàn các công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2017. Vụ đông xuân 2016- 2017, diện tích tưới lúa, hoa màu thuộc hệ thống công trình thủy lợi toàn tỉnh đạt 31.037 ha (đạt 92,3% KH); diện tích tưới cây Thanh long và các loại cây trồng khác là 16.982 ha (đạt 100,2% KH). Riêng vụ hè thu 2017, tính đến ngày 15/5/2017, diện tích tưới lúa, hoa màu thuộc hệ thống công trình thủy lợi toàn tỉnh đạt 9.474 ha (đạt 27,7% KH vụ).

Nhìn chung thời tiết sản xuất vụ đông xuân năm nay thuận lợi và có đủ nguồn nước để sản xuất. Bước vào sản xuất vụ Hè thu 2017, lượng nước tích tại các hồ đập đảm bảo cho cây trồng sinh trưởng, phát triển thuận lợi; tuy nhiên, do vụ đông xuân 2016- 2017 kết thúc trễ, nên vụ hè thu 2017 gieo trồng chậm so với kế hoạch đề ra. Ước đến cuối tháng 6/2017, kết thúc gieo trồng vụ hè thu 2017, diện tích gieo trồng cây ngắn ngày vụ hè thu 2017 toàn tỉnh đạt 100% kế hoạch vụ; trong đó, diện tích cây lương thực đạt 49.000 ha (100% KH) (39.000 ha lúa và 10.000 ha bắp).

Để phát huy hiệu quả sử dụng đất và tăng cường tiết kiệm nguồn nước tưới, trong vụ đông xuân 2016- 2017, toàn tỉnh đã thực hiện chuyển đổi 2.116 ha đất lúa kém hiệu quả sang trồng các cây ngắn ngày khác hiệu quả hơn (bắp 973 ha, rau các loại 306 ha, đậu các loại 297 ha, dưa hấu 242 ha, đậu phụng 272 ha, mè 15 ha, khoai lang 11 ha).

Chương trình xã hội hoá giống lúa được chú trọng triển khai; toàn tỉnh đã thực hiện 391 ha giống lúa xác nhận và 759 ha theo chương trình liên kết sản xuất; đồng thời, tiếp tục duy trì 3.000 ha lúa chất lượng cao tại huyện Tánh Linh. Tiếp tục duy trì ổn định diện tích các cây trồng lợi thế (thanh long, cao su) và 50 ha rau an toàn ven đô thị. Đã đẩy nhanh tiến độ sản xuất và kiểm tra, chứng nhận Thanh long đạt tiêu chuẩn VietGAP; toàn tỉnh hiện có 9.130 ha được cấp chứng nhận VietGAP (đạt 94,1% KH). Dịch bệnh trên cây trồng cơ bản được kiểm soát; nhưng do tăng diện tích sản xuất lúa nên diện tích nhiễm rầy nâu và các bệnh đạo ôn lá, khô đầu lá... trên cây lúa tăng so cùng kỳ; diện tích nhiễm bệnh đốm nâu trên cây thanh long tăng 480 ha so cùng kỳ (năm nay 630 ha; năm trước 150 ha) chủ yếu là nhiễm nhẹ. Đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc sản xuất, kinh doanh và sử dụng chất kích thích, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trên cây trồng; tiến hành các cuộc thanh, kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, qua đó, đã phát hiện và xử phạt hành chính 10 trường hợp vi phạm nhãn mác, chất lượng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật.

* Chăn nuôi:

Chăn nuôi gia súc, gia cầm tương đối ổn định, đến nay trên địa bàn tỉnh chưa xảy ra dịch cúm gia cầm, bệnh tai xanh trên heo. Công tác phòng ngừa bệnh dịch cúm gia cầm những bệnh cúm khác được các địa phương triển khai tích cực; các ngành chức năng đã phối hợp chặt chẽ khuyến cáo người chăn nuôi thực hiện chăn nuôi an toàn, nhất là chăn nuôi gia cầm; không chăn, thả gia cầm ở những nơi không an toàn về dịch bệnh, những nơi có nguồn nước ô nhiễm hoặc những vùng lưu hành của mầm bệnh và phải chú ý đến khâu tiêm phòng, nhất là tiêm phòng cúm và một số loại vắc xin như vắc xin dịch tả gia cầm. Riêng bệnh lở mồm long móng đã xảy ra trên đàn bò của huyện Bắc Bình có 211 con mắc bệnh (không có con chết), trong tháng 02/2017 trên địa bàn huyện Đức Linh xảy ra bệnh dịch tả vịt làm chết 3.300 con vịt tại xã Đức Chính và thị trấn Đức Tài.

Tuy vậy, do giá heo hơi giảm, các hộ nuôi bị thua lỗ nên số lượng tổng đàn heo đang có khuynh hướng giảm. Tại thời điểm 01/4/2017, số lượng gia súc, gia cầm như sau:

- Đàn trâu, bò có 171.620 con (giảm 0,13% so với cùng kỳ năm trước). Ngoài các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, trên địa bàn tỉnh hiện có 01 doanh nghiệp nuôi bò công nghệ cao với qui mô 2.200 con (Công ty TNHH Thông Thuận ở huyện Bắc Bình).

- Đàn heo có 257.063 con (giảm 2,5% so với cùng kỳ năm trước). Hiện nay, toàn tỉnh có 9 doanh nghiệp chăn nuôi heo (4 DN ở Hàm Tân và 5 DN ở Đức Linh) với 35.001 con (chiếm 13,6% tổng đàn) và 55 trang trại với 64.789 con (chiếm 23,3% tổng đàn). Trong những tháng qua giá thịt lợn hơi giảm mạnh, người chăn nuôi bị thua lỗ, do vậy các cơ sở chăn nuôi hiện chỉ duy trì hoặc giảm nhẹ quy mô đàn.

- Đàn gia cầm có 2.683,9 ngàn con (tăng 4,46% so cùng kỳ năm trước).

Sản lượng thịt hơi xuất chuồng 5 tháng đạt 28.246 tấn (giảm 2,24% cùng kỳ năm trước); trong đó thịt trâu, bò 3.693,9 tấn (tương đương cùng kỳ năm trước), thịt lợn: 20.503,4 tấn (giảm 3,27% với cùng kỳ năm trước), thịt gia cầm: 3.990,9 tấn (tăng 1,25% so với cùng kỳ năm trước), sản lượng trứng gia cầm: 28.137,7 ngàn quả (tăng 0,96% so cùng kỳ năm trước).

Các ngành chức năng đã phối hợp với các địa phương theo dõi và triển khai chặt chẽ các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm; triển khai nâng cao chất lượng giống gia súc, gia cầm, gắn với tăng cường kiểm soát vệ sinh thú y và quản lý hoạt động kinh doanh, giết mổ; qua thanh, kiểm tra 105 cơ sở, cửa hàng, hộ kinh doanh động vật, sản phẩm động vật, chăn nuôi, chế biến và giết mổ gia súc, gia cầm, đã phát hiện và tham mưu xử lý 06 trường hợp vi phạm các quy định về thú y; Tiến hành giám sát điều kiện vệ sinh thú y tại 03 cơ sở giết mổ và giám sát điều kiện vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm tại 81 quầy, sạp kinh doanh thịt gia súc, gia cầm.

Đến nay đã tổ chức tiêm phòng 3.842,7 ngàn liều vắc xin phòng dịch; trong đó: đàn trâu, bò 62,7 ngàn liều; đàn heo 292,7 ngàn liều; đàn gia cầm 3.482,8 ngàn liều. Kiểm dịch đàn, trâu bò 2.804 con; đàn heo 670 ngàn con và đàn gia cầm 1,3 triệu con.

2. Lâm nghiệp:

Đã triển khai giao khoán rừng (rừng tự nhiên và rừng trồng) với diện tích 128.775 ha (đạt 106,3% kế hoạch). trong đó giao khoán cho đồng bào dân tộc thiểu số 86.392 ha. Công tác khoanh nuôi tái sinh rừng tự nhiên thực hiện được 4.200 ha (đạt 100% KH). Các đơn vị chủ rừng tập trung gieo ươm, chăm sóc cây giống để phục vụ kế hoạch trồng rừng năm 2017 khi điều kiện thời tiết thuận lợi, đến nay đã gieo ươm được 2,2 triệu cây giống các loại.

Các đơn vị chủ rừng tiếp tục tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô 2016 - 2017; theo dõi và thông báo kịp thời cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố. Tính từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã xảy ra 20 trường hợp cháy rừng, giảm 10 trường hợp so cùng kỳ; các vụ cháy chủ yếu cháy trảng cỏ, cây bụi, lá khô dưới tán rừng được huy động chữa cháy kịp thời nên không gây hại về tài nguyên rừng.

Công tác quản lý, bảo vệ rừng được tăng cường kiểm tra, truy quét chống phá rừng tại các điểm nóng và vùng giáp ranh với các tỉnh. Từ đầu năm đến nay đã phát hiện 181 vụ vi phạm lâm luật (giảm 88 vụ so với cùng kỳ năm trước) chủ yếu giảm các vi phạm về mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép và vi phạm quy định về khai thác gỗ, lâm sản; đã khởi tố hình sự 10 vụ vi phạm; xử lý hành chính 171 vụ, tịch thu 192,7 m3 gỗ các loại, 92kg động vật hoang dã; 55 chiếc xe máy và 14 phương tiện khác; phát hiện, lập hồ sơ vi phạm về hành vi lấn chiếm mới đất lâm nghiệp trái phép 03 vụ/ 4,49 ha. Tổng số tiền thu nộp vào ngân sách nhà nước 1.445,7 triệu đồng.

3. Thuỷ sản:

Nuôi trồng thủy sản: Thời tiết từ đầu năm đến nay nhìn chung khá thuận lợi nên nuôi trồng thuỷ sản phát triển khá. Dự ước 6 tháng đầu năm 2017 sản lượng thủy sản nuôi trồng thu hoạch đạt 5.936,8 tấn (tăng 7,44% so với cùng kỳ năm trước); trong đó tôm thẻ chân trắng 3.533 tấn (tăng 7,16%).

Khai thác thuỷ sản: Ngư trường trong quý I/2017 nhìn chung không thuận lợi do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc thổi mạnh, nguồn nước đục và chảy xiết gây nhiều khó khăn cho tàu thuyền hoạt động. Song từ tháng 4/2017 trở đi thời tiết và ngư trường khai thác diễn biến khá thuận lợi hơn, cá nổi áp lộng, tập trung tại các vùng lộng và ven bờ, hoạt động khai thác hải sản đạt hiệu quả; hiện đang vào vụ cá nam, ngư dân tích cực bám biền khai thác, các tàu thuyền có công suất lớn tập trung khai thác ở vùng biển xa. Sản lượng khai thác 6 tháng ước đạt 90.803,4 tấn (tăng 3,47% so cùng kỳ năm trước).

Đã triển khai Chỉ thị của UBND tỉnh về quản lý chặt chẽ nghề giã cào bay, ngăn chặn sử dụng chất nổ, xung điện, hóa chất độc hại để đánh bắt hải sản và không để tăng tàu cá công suất nhỏ; đặc biệt, đẩy mạnh tuyên truyền và triển khai thực hiện Quyết định số 61/2015/QĐ-UBND ngày 11/11/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy định về quản lý hoạt động khai thác của nghề lưới kéo (giã cào) trên vùng biển tỉnh Bình Thuận và thông báo cấm lặn hải đặc sản trên vùng biển Bình Thuận (từ ngày 01/4/2017 đến hết ngày 31/7/2017).

Thực hiện chính sách hỗ trợ ngư dân khai thác vùng biển xa theo Quyết định số 48/QĐ-TTg; tập trung triển khai Nghị định số 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ: từ đầu năm 2017 đến nay, UBND tỉnh đã phê duyệt thêm 11 trường hợp đóng mới, nâng cấp tàu cá xa bờ (lũy kế đến nay 159 trường hợp); trong đó, có 20 chiếc đóng mới đã hoàn thành và đi vào hoạt động sản xuất (lũy kế 55 chiếc); về nâng cấp tàu đã có 03 chiếc thực hiện xong. Tính đến thời điểm hiện nay, Ngân hàng thương mại đã giải ngân 602.994 triệu đồng.

Hoạt động sản xuất tôm giống gắn với công tác kiểm dịch, phân tích xét nghiệm mẫu được duy trì thường xuyên; trong quý I/2017, do nhu cầu thị trường giảm nên các cơ sở sản xuất cầm chừng, chưa sản xuất hết công suất; đến quý II/2017, tình hình thuận lợi hơn, người nuôi bắt đầu thả giống, nhu cầu giống tăng, các cơ sở tập trung sản xuất; sản lượng tôm giống sản xuất 6 tháng đầu năm 2017 ước đạt 12,63 tỷ con (đạt 66,47% KH), tăng 7,62% so cùng kỳ năm trước.

Công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản được duy trì thường xuyên. Các ngành chức năng đã phối hợp nhau tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc khai thác, bảo vệ các loại hải sản trong mùa sinh sản. Trong 5 tháng đã phát hiện và xử lý 55 vụ vi phạm.

* Công tác ứng dụng khoa học công nghệ và khuyến nông vào sản xuất: Đã triển khai thực hiện các đề tài, mô hình mới trong sản xuất nông, lâm, thuỷ sản gắn với chương trình phát triển khoa học - công nghệ của Ngành năm 2017. Tiếp tục theo dõi, tổ chức hội thảo và nghiệm thu một số mô hình khuyến nông- khuyến ngư chuyển tiếp từ năm 2016 sang: mô hình sản xuất RAT theo liên kết chuỗi từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm, mô hình luân canh 02 lúa + 01 đậu phụng, mô hình luân canh 02 lúa + 01 mè, mô hình khảo nghiệm sản xuất một số giống tỏi triển vọng, mô hình chuyển đổi trồng thâm canh cây cỏ và tưới nước tiết kiệm trên đất kém hiệu quả và nguy cơ khô hạn cao, mô hình thâm canh lúa theo phương pháp SRI, mô hình nuôi cá thác lác còm thương phẩm trong ao đất... Đồng thời, phối hợp với các địa phương triển khai thực hiện các chương trình khuyến nông khuyến ngư năm 2017 trên địa bàn tỉnh: mô hình sản xuất lúa giống xác nhận theo liên kết chuỗi từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm, mô hình thâm canh cây đậu phộng tại huyện Bắc Bình, mô hình sản xuất măng tây xanh trong nhà lưới kết hợp hệ thống tưới phun mưa theo liên kết chuỗi từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm, mô hình cánh đồng lớn thâm canh áp dụng cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất nông nghiệp, mô hình trồng thâm canh cây cỏ, mô hình nuôi cá lăng lồng bè bằng thức ăn công nghiệp… Tiếp tục sản xuất và cung ứng giống lúa nguyên chủng, xác nhận, phục vụ cho chương trình giống của tỉnh; đến nay, đã cung ứng được 100 tấn giống lúa các loại. Ngoài ra, đã sản xuất 700 con heo giống chất lượng tốt và 3.000 liều tinh heo.

II. Công nghiệp; Đầu tư xây dựng; Đăng ký kinh doanh

1. Công nghiệp:

Giá trị sản xuất công nghiệp (CN) 6 tháng đầu năm ước đạt 11.307,4 tỷ đồng (theo giá so sánh 2010), tăng 5,13% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: CN khai khoáng 269,6 tỷ đồng (giảm 17,80%); CN chế biến, chế tạo 7.444,3 tỷ đồng (tăng 7,93%); sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hoà không khí 3.468,8 tỷ đồng (tăng 1,70%); cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải 124,7 tỷ đồng (tăng 4,09% so với cùng kỳ năm trước).

Dự ước các sản phẩm sản xuất trong 6 tháng đầu năm 2017 tăng (giảm) so với cùng kỳ năm trước như sau: thủy sản đông lạnh (tăng 3,92% so với 6 tháng đầu năm trước), nước mắm (tăng 4,70%), hạt điều nhân (tăng 2,08%), thức ăn gia súc (tăng 13,70%), nước khoáng (tăng 11,47%), sản phẩm may mặc (tăng 6,55%), nước máy sản xuất (tăng 2,28%), điện phát ra (tăng 1,21%), sơ chế mủ cao su (tăng 20,18%), đồ gỗ (tăng 16,85%), cát sỏi các loại (giảm 2,83%), đá xây dựng (giảm 3,21%), muối hạt (giảm 4,47%), thủy sản khô (giảm 2,23%), gạch nung (giảm 5,56%).

Nhìn chung, hoạt động sản xuất công nghiệp trong 6 tháng đầu năm tương đối ổn định, trong đó CN chế biến chế tạo tăng khá so với cùng kỳ năm trước; sản xuất và phân phối điện; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý nước thải, rác thải có tăng nhưng ở mức thấp.

Tình hình triển khai một số khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn:

- Khu công nghiệp Phan Thiết giai đoạn 2: Đã thực hiện các công tác đấu nối hệ thống nước thải và thi công hệ thống cấp nước phòng cháy chữa cháy, với giá trị thực hiện đến nay đạt 0,99 tỷ đồng, đạt 28,3% kế hoạch đăng ký vốn. Tổng vốn đầu tư thực hiện từ đầu dự án đến nay đạt 28,5 tỷ đồng, đạt 66,6% trên tổng vốn đăng ký.

- KCN Hàm Kiệm I: Đã thi công xây dựng xong phần thô tầng 1 nhà điều hành KCN, cây xanh, điện chiếu sáng…với giá trị thực hiện 6,37 tỷ đồng, đạt 31,8% kế hoạch vốn đăng ký. Tổng vốn đầu tư thực hiện từ đầu dự án đến nay 155,2 tỷ đồng, đạt 56,7% trên tổng vốn đăng ký.

- KCN Hàm Kiệm II: Đã trồng và bảo dưỡng cây xanh các tuyến đường KCN, giá trị thực hiện 1,17 tỷ đồng, dạt 2,58% kế hoạch vốn đăng ký. Tổng vốn đầu tư thực hiện từ đầu dự án đến nay đạt 26,2 tỷ đồng, đạt 53,1% trên tổng vốn đăng ký.

- KCN Sông Bình: Công trình kênh D8 – 13:

+ Công tác đền bù giải tỏa (ĐBGT): Đã giải quyết bồi thường, hỗ trợ được 2 trường hợp (diện tích 783m2, kinh phí 14,9 triệu.đồng). Lũy kế đến nay đã chi trả bồi thường được 10/12 hộ và 01 tổ chức với diện tích 3,01 ha, kinh phí 413,2 triệu đồng. Còn lại 2 trường hợp chưa giải quyết xong ĐBGT vì có khiếu nại (diện tích 1.184m2, kinh phí bồi thường: 23,4 triệu đồng).

+ Công tác thi công, xây dựng và giải ngân vốn kế hoạch năm: Đã thi công với giá trị 3 tỷ đồng, đã nghiệm thu (đợt 2) với giá trị 2,3 tỷ đồng.

- KCN Tuy Phong: Đã triển khai phát quang, san ủi mặt bằng 55 ha, đào khuôn đường và xử lý nền hạ các tuyến: D2 700m, N1 350m, D3 300m, đắp sỏi đỏ tuyến D2 500m, đá dăm N2a đạt 150m, hoàn thành điểm đấu nối tạp với Quốc lộ 1.

   Nhìn chung triển khai đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp còn chậm, trong 6 tháng đầu năm các khu công nghiệp đã thực hiện đầu tư hạ tầng với giá trị 19,75 tỷ đồng (đạt 25,22% kế hoạch vốn đăng ký); thu hút 05 dự án đầu tư thứ cấp với tổng vốn đầu tư 143,8 tỷ đồng, diện tích đất cho thuê đất 6,71ha và 3.928 m2 nhà xưởng. Ngoài ra, có 01 doanh nghiệp xin đầu tư mở rộng quy mô và đã được UBND tỉnh chấp thuận là Công ty CP thực phẩm Hồng Phú đầu tư dự án nhà chượp chế biến nước mắm có công suất 1,32 triệu lít/năm với tổng vốn đầu tư 30,44 tỷ đồng.

Đến nay các khu công nghiệp có 65 dự án đi vào hoạt động (trong đó có 21 dự án FDI), diện tích đất cho thuê 197 ha, tổng vốn đầu tư là 3.725,03 tỷ đồng và 157,1 triệu USD.

Đã thành lập 22/32 cụm theo quy hoạch. Đầu tư hạ tầng các cụm công nghiệp được chủ đầu tư quan tâm triển khai. Cụm công nghiệp Sông Bình đã hoàn tất hồ sơ thủ tục và khởi công ngày 18/4/2017; Cụm CN Nghĩa Hòa, đang triển khai công tác đền bù giải tỏa, đã chi trả 35 hộ với diện tích 29,87ha; Cụm CN Phú Long, hiện đang tập trung công tác đền bù giải tỏa; Cụm CN Tân Bình 1, đang điều chỉnh lại hồ sơ để bổ sung ngành chế biến hải sản; Cụm CN Hồng Liêm, đã được UBND tỉnh phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết, hiện đang triển khai các bước thủ tục tiếp theo.

Thu hút đầu tư thứ cấp vào các cụm công nghiệp còn yếu, chỉ có 01 doanh nghiệp hiện hữu trong cụm xin đầu tư mở rộng thêm quy mô và đã được UBND tỉnh chấp thuận (Công ty TNHH Hải Thuận đầu tư Xưởng chế biến hải sản Hải Thuận với công suất 900 tấn sản phẩm mực, bạch tuộc/năm, với tổng vốn đầu tư 10 tỷ đồng).

Phát triển các dự án sản xuất công nghiệp (ngoài Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp):

Một dự án sản xuất công nghiệp có quy mô lớn bên ngoài khu, cụm công nghiệp tiếp tục được các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công, đến nay đã hoàn thành, đưa vào hoạt động Nhà máy may Đức Linh (giai đoạn 1) tạo việc làm cho khoảng 2.000 lao động; nhà máy dây khóa kéo KaoShing, cơ bản đã hoàn thành 3 nhà xưởng, đang triển khai các công trình phụ: nhà nghỉ chuyên gia, hồ xử lý nước thải,… Bên cạnh đó, UBND tỉnh đã chấp thuận chủ trương cho: Công ty CP đầu tư Mãi Xanh đầu tư dự án Nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng không nung có công suất 1.095 triệu viên/năm với tổng vốn đầu tư 450,86 tỷ đồng để xử lý khối lượng tro, xỉ than của Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân; Công ty TNHH phân bón hữu cơ Thanh Long đầu tư Nhà máy sản xuất và kinh doanh phân bón có công suất 15.000 tấn phân bón hữu cơ/năm, 10.000 tấn phân bón vô cơ/năm với tổng vốn đầu tư 30 tỷ đồng; DNTN An Tiến thực hiện dự án Khai thác mỏ sét gạch ngói Gia An 2 với diện tích mặt đất sử dụng 6,94ha, tổng vốn đầu tư 1,16 tỷ đồng; Công ty TNHH Phương Linh thực hiện dự án khai thác mỏ cát xây dựng Thắng Hải có công suất 45.000 m3 cát nguyên khối/năm, với tổng vốn đầu tư 16,49 tỷ đồng,…

Phát triển các công trình, dự án điện

Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 hiện đã thi công đạt 93,49% về tiến độ, trong đó tổ máy số 1 đã vận hành thử nghiệm, tuy nhiên trong quá trình tạm dừng để kiểm tra, hoàn chỉnh thì xảy ra cháy tại hệ thống FGD (khử SOx), chủ đầu tư, đơn vị tổng thầu đã cơ bản hoàn thành công tác tháo dỡ hệ thống tại khu vực cháy và tiến hành khắc phục, lắp đặt hệ thống mới, đồng thời đưa ra phương án hoán đổi tiến độ vận hành của 02 tổ máy (tổ máy số 2 vận hành tháng 12/2017, tổ máy số 1 vận hành tháng 3/2018); Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1 thi công đạt 50% về tiến độ; Nhà máy Vĩnh Tân 4 mở rộng đã khởi công, hiện EVN đang lập dự án đầu tư và phối hợp với địa phương thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 3, đang tiếp tục đàm phán hợp đồng BOT với Bộ Công Thương. Đang triển khai thi công đường dây đường dây 110kV đấu nối và TBA 110/22 kV Tân Thành 63MVA, Thắng Hải 40MVA; đền bù giải phóng mặt bằng đường dây 500kV Vĩnh Tân - Rẽ Sông Mây_Tân Uyên, đường dây 110kV đấu nối và TBA 110/22 kV Tánh Linh 25MVA, KCN Sông Bình 63MVA; chuẩn bị thủ tục đầu tư đường dây 110kV Lương Sơn - Hòa Thắng - Mũi Né, Tân Thành - Hàm Tân.

Trong 6 tháng đầu năm, có 06 dự án điện được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, trong đó: 03 dự án điện mặt trời có tổng công suất gần 100MW với tổng vốn đầu tư 4.012,2 tỷ đồng (gồm các nhà máy điện mặt trời: VSP Bình Thuận II, Vĩnh Hảo, Eco Seido Tuy Phong giai đoạn 1) và 03 dự án điện gió có tổng công suất 59,5MW với tổng vốn đầu tư 2.794,7 tỷ đồng (gồm các nhà máy điện gió: Hàm Kiệm, Thái Phong, Thái Hòa). Ngoài ra, UBND tỉnh còn chấp thuận chủ trương cho Công ty Điện lực Bình Thuận thực hiện dự án Mở rộng nguồn Diesel Phú Quý có công suất 5x1.000 kW, với tổng vốn đầu tư 157,58 tỷ đồng.

2. Đầu tư xây dựng

Trong 6 tháng đầu năm 2017, tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước giải ngân ước đạt 943.523 triệu đồng, đạt 52,5% kế hoạch năm; trong đó: nguồn vốn cân đối ngân sách tỉnh là 888.910 triệu đồng, đạt 54,1% kế hoạch năm (bao gồm: nguồn vốn ngân sách tập trung là 530.836 triệu đồng, vốn xổ số kiến thiết là 358.074 triệu đồng); nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia là 27.918 triệu đồng, đạt 31,9% kế hoạch năm; nguồn vốn các chương trình mục tiêu là 26.695 triệu đồng, đạt 39,8% kế hoạch năm.

Tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để thu hút vốn đầu tư ngoài ngân sách. Trong 5 tháng đầu năm 2017, toàn tỉnh có 66 dự án được cấp quyết định chủ trương đầu tư/giấy chứng nhận (Cấp mới 49 dự án và cấp điều chỉnh 17 dự án), với tổng diện tích 2.160 ha, tổng vốn đăng ký 38.282 tỷ đồng, tăng 41,7% so với cùng kỳ năm 2016.

Tiến độ triển khai một số công trình trọng điểm đến cuối tháng 4/2017 như sau:

* Dự án Kênh tiếp nước Biển Lạc – Hàm Tân:

Đã đào đắp đoạn kênh từ K7+300 đến K9+900 với giá trị khối lượng thực hiện 23 tỷ đồng; cấp phát 663 triệu đồng. Lũy kế giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công đến nay 241 tỷ đồng; đã giải ngân 198,66 tỷ đồng.

* Dự án Kè chống xói lở bảo vệ bờ biển đảo Phú Qúy (giai đoạn 2):

Đến nay, có 02 gói thầu đã thi công hoàn thành nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng, gồm:

+ Gói thầu số 4 hạng mục: Đê Tây dài 148,9m và Đê Đông dài 948,8m và các công trình phụ trợ thuộc khu vực bảo vệ bờ đoạn Đồn Biên Phòng 464 cũ;

+ Gói thầu số 12 hạng mục xây lắp kè bảo vệ bờ đoạn Khu dân cư Hội An và đoạn từ Bãi Lăng đến Chùa Thạnh Lâm.

Đang triển khai thi công gói thầu số 9, hạng mục: Kè bảo vệ bờ đoạn Lạch Ông Bền thôn Tiều Dương và đoạn từ Chùa Thạnh Lâm đến trước UBND huyện. Khối lượng thực hiện từ đầu năm đến nay 19,6 tỷ đồng; giải ngân 69 triệu đồng.

* Khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão tàu cá đảo Phú Quý:

Khối lượng thực hiện 4 tháng đầu năm đạt 33,16 tỷ đồng. Lũy kế khối lượng thực hiện đến nay là 44 tỷ đồng. Đã hoàn thành công tác rà phá bom mìn, đang tiếp tục triển khai xây dựng đê chắn sóng.

* Dự án Cấp nước Trung tâm nhiệt điện Vĩnh Tân:

Đã thực hiện gia cố đoạn qua trụ điện Vĩnh Tân – Sông Mây và đoạn tường bờ kè bảo vệ đường sắt. Giá trị khối lượng thực hiện từ đầu năm đến nay là: 2,68 tỷ đồng, Lũy kế giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công đến nay 111,6 tỷ đồng.

* Dự án đường Lê Duẩn đoạn từ đường Trường Chinh đến đường Lê Hồng Phong:

Trong 4 tháng đầu năm khối lượng thực hiện và giải ngân 4,07 tỷ đồng. Lũy kế giá trị thực hiện đến nay 136,96 tỷ đồng; Lũy kế cấp phát: 127,68 tỷ đồng.

* Đường Hùng Vương (đoạn từ vòng xoay đại lộ Tôn Đức Thắng đến giáp cầu Hùng Vương):

- Đoạn qua khu dân cư Hùng Vương II (đoạn 1): Lũy kế giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công đến hết năm 2016 là 48,6. Đã thi công cơ bản hoàn thành, còn 20m vỉa hè bên phải tuyến vướng mặt bằng nên chưa triển khai thi công. Kế hoạch năm 2017 đã bố trí: 04 t đồng. Cấp phát vốn từ đầu năm đến nay 3,75 tỷ đồng.

- Đoạn 2 qua khu dân cư Hùng Vương II, giai đoạn 2A: Đã thi công xong 420m/420m; lũy kế giá trị thực hiện và giải ngân từ khởi công đến nay là 120 tỷ đồng. Kế hoạch 2017 bố trí 05 tỷ đồng, đã thực hiện và giải ngân hết.

- Đoạn qua khu dân cư Hùng Vương II, giai đoạn 2B (đoạn 3): Lũy kế giá trị thực hiện và giải ngân đến năm 2016 là: 858 triệu đồng. Kế hoạch năm 2017 bố trí: 6 tỷ đồng.

Từ đầu năm đến nay chưa triển khai thi công. Đến nay, 45 hộ đã nhận tiền bồi thường, bàn giao mặt bằng; 35 hộ chưa nhận tiền bồi thường.

* Đường từ Cầu Hùng Vương đến đường ĐT 706B:

Tổng mức đầu tư: 285,994 tỷ đồng. Lũy kế giá trị thực hiện đến năm 2016 là: 5,953 tỷ đồng; Lũy kế cấp phát: 5,138 tỷ đồng.

- Kế hoạch năm 2017 đã bố trí 25 tỷ đồng. Trong 4 tháng đầu năm đã giải ngân 5,094 tỷ đồng (bồi thường giải phóng mặt bằng).

- Công tác đền bù giải tỏa: Tổng diện tích đất thu hồi: 106.594,7 m². Gồm 238 hộ/31.337 m² và 14 tổ chức/ 75.257,6 m².

* Sân bay Phan Thiết:

Tổng mức đầu tư: 1.694 tỷ đồng. Lũy kế giá trị thực hiện đến năm 2016 là: 94,7 tỷ đồng; lũy kế cấp phát vốn: 73,5 tỷ đồng.

- Đối với hạng mục hàng không dân dụng (hợp đồng BOT): UBND tỉnh đã ký kết hợp hợp đồng triển khai thực hiện dự án sân bay Phan Thiết, hạng mục: hàng không dân dụng với Nhà đầu tư (công ty cổ phần Rạng Đông). Đơn vị tư vấn thiết kế đã thực hiện cơ bản xong hồ sơ thiết kế. Tuy nhiên để đáp ứng nhu cầu khai thác ổn định, lâu dài trong tương lai, tránh phải nâng cấp gây tốn kém, hiện nay UBND tỉnh đang trình Bộ GTVT cho phép điều chỉnh cục bộ quy hoạch sân bay Phan Thiết để đưa các hạng mục quy hoạch đến năm 2030 thực hiện ngay trong giai đoạn 2020 (đường băng, sân đổ,...) đáp ứng máy bay nhóm E.

- Đối với hạng mục sân bay quân sự (do Bộ Quốc phòng đầu tư): Bộ Quốc phòng đã phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng khu sân bay quân sự tại Quyết định số 801/QĐ-BQP ngày 04/3/2016. Hiện nay Bộ Quốc phòng đang lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức hợp đồng BT.

- Về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng: Tổng diện tích thu hồi thực hiện dự án là 543 ha với 48 hộ và 06 tổ chức; đến nay đã bàn giao cho nhà đầu tư là  399,35 ha (đạt 74% diện tích). Đang triển khai thực hiện giải tỏa phần mặt bằng còn lại. Nhìn chung mặt bằng cơ bản đáp ứng được cho việc thi công. Tuy nhiên do phải chờ điều chỉnh Quy hoạch; chờ Bộ Quốc phòng lựa chọn nhà đầu tư để triển khai thi công đồng bộ hai khu sân bay quân sự và sân bay dân dụng.

- Kế hoạch năm 2017 chưa bố trí vốn. Hiện nay, Cục tác chiến – Bộ tổng tham mưu QĐND Việt Nam vẫn chưa chuyển kinh phí 40 tỷ đồng theo cam kết cho tỉnh để thực hiện chi trả tiền bồi thường phần diện tích đất khu sân bay quân sự.

Nhìn chung các dự án trọng điểm của tỉnh được triển khai tích cực sớm, tuy nhiên khối lượng thực hiện và giải ngân còn chậm so với yêu cầu. Nguyên nhân chủ yếu là vướng đền bù giải toả, các dự án đầu tư từ nguồn ngân sách trung ương bố trí vốn còn thấp, có dự án đến nay chưa được ngân sách trung ương bố trí.

3. Đăng ký kinh doanh: Từ ngày 01/01/2017 đến ngày 15/6/2017, đã cấp đăng ký mới 310 trường hợp (tăng 34,2% so với cùng kỳ), tổng vốn đăng ký mới là 6.246,2 tỷ đồng (tăng 2,15 lần so cùng kỳ). Giải thể 87 doanh nghiệp (giảm 4,4% so cùng kỳ) và thông báo tạm ngừng 89 trường hợp (tăng 17,1% so cùng kỳ).

III. Thương mại; Giá cả; Du lịch; Xuất nhập khẩu; Giao thông vận tải

1. Thương mại, Giá cả:  

Tổng mức bán lẻ hàng hoá 6 tháng đầu năm 2017 ước đạt 14.786 tỷ đồng (tăng 11,19% so với cùng kỳ năm trước); doanh thu dịch vụ 6 tháng đầu năm 2017 ước đạt 7.321 tỷ đồng (tăng 13,25%). Thị trường trong 6 tháng đầu năm ổn định, hàng hoá trên thị trường phong phú, không có mặt hàng nào tăng giá đột biến. Đã tổ chức các đợt Hội chợ nhằm góp phần thúc đẩy giao thương quảng bá sản phẩm, tìm kiếm thị trường giữa các tỉnh, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của dân cư .

Triển khai đầu tư phát triển hạ tầng thương mại đến nay đã hoàn thành và đưa vào hoạt động chợ Hàm Chính, đang thi công chợ Phước Thể; một số chợ khác đang thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư như: chợ Hàm Kiệm, chợ Tiến Lợi, chợ Hàm Cường, chợ Hàm Thắng, chợ Hàm Liêm, chợ Hải Ninh,… Ngoài ra, UBND tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư siêu thị Co.opmart Phan Rí Cửa với tổng vốn đầu tư 25,2 tỷ đồng, Khu thương mại dịch vụ P’Lao Đức Phú với tổng vốn đầu tư 5,5 tỷ đồng, chợ Hải Ninh với tổng vốn đầu tư 11 tỷ đồng

Đã phối hợp tổ chức và vận động doanh nghiệp tham gia 03 hội chợ trong tỉnh, vận động và hỗ trợ 30 lượt doanh nghiệp tham gia hội chợ triển lãm tại các tỉnh, thành để giới thiệu, quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường nội địa; tổ chức 02 phiên chợ đưa hàng Việt về các huyện: Phú Quý, Hàm Thuận Bắc, thu hút 40 doanh nghiệp tham gia với các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu có nguồn gốc sản xuất trong nước, giá cả giảm 10-30% so với sản phẩm cùng loại trên thị trường, doanh thu bán hàng của các doanh nghiệp đạt trên 01 tỷ đồng, góp phần tuyên truyền, hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Trực tiếp tham gia Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Nam lần thứ 27 - VietNam Expo 2017, Hội nghị kết nối thương nhân xuất nhập khẩu các mặt hàng nông, lâm, thủy sản sang Trung Quốc.

Giá tiêu dùng nhìn chung ổn định qua các tháng, không có mặt hàng nào tăng giá đột biến. Sau 5 tháng (so với tháng 12/2016) chỉ số giá tiêu dùng là 100,82% (tăng 0,82%), trong đó nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 2,91%; đồ uống và thuốc lá tăng 2,25%; may mặc, mũ nón, giầy dép tăng 0,98%; nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 1,38%; thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,26%; thuốc và dịch vụ y tế tăng 42,12%; giao thông tăng 3,0%; bưu chính viễn thông giảm 0,29%, văn hóa giải trí và du lịch tăng 1,43%; hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,61%.

Nếu so với tháng cùng kỳ năm trước (sau 1 năm) thì chỉ số giá tiêu dùng là 103,56% (tăng 3,56%) và tính bình quân 5 tháng đầu năm 2017 thì chỉ số giá tiêu dùng là 104,47% (bình quân 5 tháng đầu năm 2017 tăng 4,47% so với bình quân 5 tháng đầu năm 2016).

Công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường được các ngành, các cấp phối hợp tăng cường, đặc biệt là trong các dịp lễ, tết, góp phần bình ổn thị trường, không để xảy ra tình trạng đầu cơ, găm hàng, tăng giá quá mức. Tuy nhiên, tình trạng vận chuyển, buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu vẫn còn xảy ra và có chiều hướng phức tạp. Từ đầu năm đến nay, lực lượng Quản lý thị trường đã kiểm tra 1.005 vụ, phát hiện và xử lý 543 vụ vi phạm, xử phạt vi phạm hành chính và thu nộp ngân sách Nhà nước trên 4,5 tỷ đồng và tịch thu một số hàng hóa; trong đó: Kiểm tra các mặt hàng trọng tâm: đã kiểm tra 113/144 cơ sở xăng dầu, 113/161 cơ sở khí dầu mỏ hóa lỏng, 93/177 cơ sở phân bón vô cơ, 272/322 cơ sở kinh doanh thực phẩm; kiểm tra, xử lý các thương nhân người nước ngoài, người dân địa phương tiếp tay cho thương nhân nước ngoài kinh doanh thanh long trái phép, đã kiểm tra 29 cơ sở, phát hiện và xử lý 25 cơ sở, xử phạt vi phạm hành chính 487,25 triệu đồng, tịch thu 9,16 tấn thanh long. Đã thực hiện tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật có liên quan đến hoạt động thương mại, sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành cho 1.005 tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh; tổ chức cho các tổ chức, cá nhân ký cam kết không buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu, không sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và hàng hóa kém chất lượng.

2. Du lịch:

Hoạt động du lịch tiếp tục phát triển, đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của du khách. Khách đến tham quan, vui chơi nghỉ dưỡng trong dịp lễ, tết khá đông, công suất buồng phòng ở các khách sạn đạt trên 95%. Nhiều hoạt động vui chơi, giải trí, tham quan được triển khai tổ chức thêm so với những năm trước như: Lướt ván buồm, Công viên tượng cát Forgotten Land, Mô tô nước, Lướt ván diều, Mô tô địa hình, Khinh khí cầu, Sân khấu nhạc nước Làng Chài Phan Thiết...

Công tác xúc tiến, quảng bá du lịch duy trì đều. Đã triển khai kế hoạch thông tin xúc tiến du lịch năm 2017; thông báo và vận động doanh nghiệp tham gia các hoạt động: Ngày hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh năm 2017, không gian ẩm thực và đặc sản Nam Bộ năm 2017 trong khuôn khổ các hoạt động Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ II tại Bình Dương; Hội chợ Travex 2017 - Singapore, Lễ hội Hương bưởi Bạch Đằng - Bình Dương, Lễ hội Hoa Ban năm 2017 tỉnh Điện Biên, Hội chợ Du lịch quốc tế ITB Đức và MITT Nga. Đã triển khai Quy tắc ứng xử trong hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh. Thường xuyên khai thác và cập nhật các tin, bài, ảnh về hoạt động du lịch trên các báo, tạp chí và trang website du lịch trung ương, địa phương và thực hiện các phóng sự phát trên sóng truyền hình.  

Công tác phục vụ du lịch luôn được chú trọng và tăng cường công tác kiểm tra nhằm đảm bảo môi trường du lịch, đảm bảo chất lượng dịch vụ phục vụ du khách. Vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn du khách ở tất cả các khu du lịch, các điểm tham quan du lịch trên địa bàn toàn tỉnh được đảm bảo; giá cả dịch vụ lưu trú, ăn uống có tăng trong những ngày lễ, tết song không đáng kể, chưa có phản ảnh nào của du khách qua đường dây nóng về giá cả dịch vụ, hàng hóa và chất lượng phục vụ. Các công ty du lịch lữ hành đã chuẩn bị đầy đủ các tour du lịch và phối hợp với các công ty lữ hành các tỉnh, vùng lân cận thiết kế những tour riêng chuyên về du lịch biển, du lịch sinh thái. Các tour lữ hành, điểm tham quan thực hiện nhiều gói giảm giá sản phẩm, dịch vụ, vé tour tuyến du lịch và vé tham quan. Cùng với việc ổn định giá cả, đầu tư nâng cao chất lượng dịch vụ của các doanh nghiệp, các điểm du lịch ở Phan Thiết - Bình Thuận còn tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch độc đáo trên bãi biển…

Ước 6 tháng đầu năm 2017, số lượt khách đến 2.340,8 ngàn lượt khách, đạt 45,87% kế hoạch năm, tăng 9,67% so với cùng kỳ năm trước (trong đó khách lưu trú đạt 2.304,1 ngàn lượt khách, tăng 9,73% so với cùng kỳ năm trước) với 3.761,3 ngàn ngày khách (tăng 11,94%), trong đó khách quốc tế đạt 295,3 ngàn lượt khách (tăng 17,77%) với 888,2 ngàn ngày khách (tăng 18,38%). Doanh thu du lịch đạt 5.342,9 tỷ đồng (tăng 18,72% so với cùng kỳ năm trước).

Khách quốc tế đến Bình Thuận hàng tháng có trên 110 nước, trong đó: du khách Nga, Trung Quốc, Hàn Quốc chiếm tỷ trọng cao.

3. Xuất nhập khẩu:

Kim ngạch xuất khẩu hàng hoá 6 tháng đầu năm 2017 ước đạt 170,9 triệu USD (tăng 7,96% so cùng kỳ năm trước), trong đó nhóm hàng thuỷ sản đạt 61,5 triệu USD (tăng 11%), hàng nông sản đạt 8,4 triệu USD (tăng 30,98%), hàng hoá khác 101 triệu USD (tăng 4,68%), trong đó hàng may mặc 67 triệu USD (tăng 1,57%); với một số mặt hàng: cao su 1.290 tấn; quả thanh long 2.470 tấn; thuỷ sản 8.690 tấn.

Thị trường xuất khẩu của một số sản phẩm chủ yếu như sau: thanh long (Trung Quốc, Singapo, các Tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất - UAE, Ấn Độ, Indonesia, Thái Lan, Đức, Canada và Úc), cao su (Hồng Kông, Đài Loan), hạt điều (Nigieria).

Xuất khẩu dịch vụ du lịch 6 tháng 2017 ước đạt 104,2 triệu USD (tăng 16,88% so với cùng kỳ năm trước). 

Nhập khẩu 6 tháng đầu năm 2017 ước đạt 440,4 triệu USD, tăng gấp 3,27 lần so cùng kỳ năm trước, chủ yếu là máy móc thiết bị và phụ tùng ...

So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch xuất khẩu hàng hoá 6 tháng đầu năm 2017 tăng khá ở tất cả các nhóm hàng. Nhóm hàng nông sản đạt khá so với KH năm và tăng khá cao so với cùng kỳ năm trước (đạt 60,43% KH năm; tăng 30,98% so với cùng kỳ năm trước), trong đó mặt hàng cao su đạt 1.290 tấn (tăng 48,11% so với cùng kỳ năm trước) với giá trị 2,8 triệu USD (tăng gấp 2,43 lần so với cùng kỳ năm trước); mặt hàng quả thanh long, lượng hàng xuất khẩu chỉ bằng 55,67% so với cùng kỳ năm trước, song do đơn giá xuất khẩu tăng khá nên kim ngạch xuất khẩu tăng hơn cùng kỳ năm trước (tăng 18,20%).

4. Giao thông vận tải:

Hoạt động vận tải ổn định, đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hoá, hành khách. Trong những dịp lễ, tết công tác bảo đảm giao thông, lưu thông đi lại được thực hiện tốt, không có tuyến đường nào ách tắc.

Ước 6 tháng đầu năm 2017 luân chuyển hàng hoá đường bộ đạt 225,1 triệu tấnkm (tăng 7,13% so với cùng kỳ năm trước); luân chuyển hàng hoá đường thủy đạt 532 ngàn tấnkm (tăng 4,13%); luân chuyển hành khách đường bộ đạt 518,5 triệu lượt ngườikm (tăng 9,07%); luân chuyển hành khách đường thuỷ đạt 1.975 ngàn lượt ngườikm (tăng 3,6%).

Công tác tuần tra, kiểm soát được duy trì thường xuyên. Các ngành chức năng thường xuyên phối hợp nhau xử lý nghiêm các phương tiện chở quá số người quy định, tình trạng xe quá tải, quá khổ lưu thông trên các tuyến đường, giải tỏa các tụ điểm lấn chiếm lòng lề đường nhằm đảm bảo tối đa an toàn giao thông.

IV. Thu ngân sách, Hoạt động tín dụng:

1. Thu ngân sách:

Ước thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2017 đạt 5.200,8 tỷ đồng (đạt 64,81% dự toán năm), tăng 14,66% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Thu nội địa 3.301,5 tỷ đồng (đạt 55,44% dự toán năm), tăng 29,39% so với cùng kỳ năm trước; riêng thu thuế, phí đạt 2.503,2 tỷ đồng (đạt 45,89% dự toán năm), tăng 6,36% so với cùng kỳ; thu tiền sử dụng đất 798,4 tỷ đồng (đạt 159,68% dự toán năm), tăng gấp 4,0 lần so với cùng kỳ); thu thuế xuất nhập khẩu 1.000,9 tỷ đồng (đạt 238,3% dự toán năm), giảm 3,8% so với cùng kỳ; thu dầu thô 898,3 tỷ đồng (đạt 54,44% dự toán năm), giảm 4,83% so với cùng kỳ năm trước.

Ở khối huyện, thị xã, thành phố: Dự ước thu 6 tháng đầu năm 2017 đạt 920,4 tỷ đồng (đạt 53,8% dự toán năm), tăng 0,8% so với cùng kỳ năm trước; trong đó: Phan Thiết đạt 429,8 tỷ đồng (tăng 25% so với cùng kỳ năm trước), La Gi đạt 61,9 tỷ đồng (giảm 4,0%), Tuy Phong đạt 78,5 tỷ đồng (giảm 28,3%), Bắc Bình đạt 44,7 tỷ đồng (giảm 10%), Hàm Thuận Bắc đạt 93,2 tỷ đồng (giảm 8,9%), Hàm Thuận Nam đạt 65,7 tỷ đồng (giảm 15,4%), Tánh Linh đạt 41,4 tỷ đồng (giảm 12,7%), Đức Linh đạt 54,4 tỷ đồng (giảm 10,8%), Hàm Tân đạt 39,7 tỷ đồng (giảm 9,8%), Phú Quý đạt 11 tỷ đồng (giảm 16,2% so với cùng kỳ năm trước).

Nhìn chung thu ngân sách 6 tháng đầu năm nay đạt khá (đạt 64,81% dự toán năm, tăng 14,66% so cùng kỳ năm trước), trong đó có nguồn thu tiền sử dụng đất đạt khá cao (thu tiền sử dụng đất đạt 798,4 tỷ đồng, đạt 159,68% dự toán năm, tăng gấp 4,0 lần so với cùng kỳ năm trước); mặt khác thu thuế xuất nhập khẩu cũng sớm vượt dự toán năm (6 tháng đầu năm đạt 1.000,9 tỷ đồng, tăng 2,38 lần so dự toán năm).

Song nếu chỉ tính thu thuế, phí thì kết quả thu 6 tháng đạt 2.503,2 tỷ đồng (đạt 45,89% dự toán năm), tăng 6,36% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý là kết quả thu ở các huyện, thị xã, thành phố hầu hết đều giảm so với cùng kỳ năm trước (trừ TP Phan Thiết)

2. Hoạt động tín dụng:

Hoạt động tín dụng trên địa bàn ổn định. Các tổ chức tín dụng đã chấp hành tốt các quy định về lãi suất huy động và cho vay, tiết kiệm chi phí hoạt động để có điều kiện giảm lãi cho vay nhằm chia sẻ khó khăn với khách hàng. Mặt bằng lãi suất tương đối ổn định. Hiện nay, lãi suất huy động đối với tiền gửi có kỳ hạn 01 tháng đến dưới 6 tháng là 4,3-5,5%/năm; kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng là 5,3-7,1%/năm; kỳ hạn từ 12 tháng trở lên là 6-7,3%/năm. Lãi suất cho vay các khoản vay mới ở các lĩnh vực ưu tiên ngắn hạn 6-7%/năm, các lĩnh vực khác từ 9-11%/năm; lãi suất cho vay trung và dài hạn phổ biến từ 10,5-11,5%/năm. Đến 31/5/2017, nguồn vốn huy động đạt 27.382 tỷ đồng (tăng 7,76% so với đầu năm); tổng dư nợ cho vay đạt 34.692 tỷ đồng (tăng 7,3% so với đầu năm).

Vốn tín dụng được tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên, trong đó dư nợ cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn đạt 16.785 tỷ đồng (tăng 5,37% so với đầu năm, chiếm 48,38% tổng dư nợ); dư nợ cho vay xuất khẩu đạt 929 tỷ đồng (tăng 11,12% so với đầu năm, chiếm 2,68% tổng dư nợ); dư nợ cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ đạt 7.212 tỷ đồng (giảm 4,36% so với đầu năm, chiếm 20,79% tổng dư nợ). Dư nợ cho vay các đối tượng chính sách xã hội đạt 2.186 tỷ đồng/124.914 khách hàng.

Chính sách tín dụng đối với thủy sản theo Nghị định 67: Đến 31/5/2017 các tổ chức tín dụng đã tiếp cận 172/192 tàu được UBND tỉnh phê duyệt, đã nhận 107 hồ sơ của khách hàng có nhu cầu vay đóng tàu theo Nghị định 67, trong đó đã ký hợp đồng tín dụng với 91 hồ sơ, đang xử lý 16 hồ sơ. Tổng số tiền cam kết cho vay theo hợp đồng tín dụng là 686,96 tỷ đồng, đã giải ngân được 617,87 tỷ đồng, dư nợ là 615,8 tỷ đồng (cho vay đóng mới tàu dịch vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ là 246,8 tỷ đồng và cho vay đóng mới tàu khai thác hải sản xa bờ là 356 tỷ đồng, cho vay nâng cấp tàu 13 tỷ đồng); cho vay vốn lưu động 115 triệu đồng.

Cho vay khuyến khích phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch theo Quyết định 813/QĐ-NHNN: Đến 31/5/2017 dư nợ cho đạt 209 tỷ đồng/03 khách hàng.

Cho vay hỗ trợ nhà ở: Đến 31/5/2017, dư nợ cho vay hỗ trợ nhà ở là 43.206 triệu đồng/112 khách hàng, trong đó dư nợ cho vay mua nhà ở xã hội là 2.504 triệu đồng/14 khách hàng, dư nợ cho vay để xây dựng mới, cải tạo và sửa chữa nhà ở là 40.702 triệu đồng/98 khách hàng.

Dự ước đến 30/6/2017: Vốn huy động đạt 27.697 tỷ đồng (tăng 9% so với đầu năm), dư nợ đạt 35.290 tỷ đồng (tăng 9% so với đầu năm).

Nhìn chung hoạt động tín dụng trên địa bàn tiếp tục ổn định. Đã tập trung thực hiện các giải pháp đẩy mạnh huy động vốn, mở rộng tín dụng an toàn và có hiệu quả, tập trung vào các lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, doanh nghiệp nhỏ và vừa, xuất khẩu; hướng dẫn khách hàng thực hiện hồ sơ vay và đẩy mạnh công tác thẩm định cho vay phát triển thuỷ sản theo Nghị định 67; tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu. So với đầu năm, dư nợ cho vay tăng 7,4%, trong đó cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn tăng 5,5%; dư nợ cho vay xuất khẩu tăng 11,1%; dư nợ cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa giảm 4,4%, dư nợ cho vay tiêu dùng tăng 16,3%.

Công tác điều hòa tiền mặt, đảm bảo hệ thống thanh toán bù trừ điện tử và thanh toán điện tử liên ngân hàng duy trì ổn định. Mạng lưới ATM, POS hoạt động thông suốt và an toàn. Đến 31/5/2017, trên địa bàn có 151 máy ATM (giảm 05 máy so với đầu năm) và 1.277 máy POS (tăng 53 máy so với đầu năm), hầu hết máy POS được kết nối liên thông giữa các ngân hàng với nhau, góp phần thúc đẩy phát triển thanh toán không dùng tiền mặt.

V. Các vấn đề xã hội:

1. Văn hoá, Thể thao:

Hoạt động tuyên truyền, cổ động phục vụ nhiệm vụ chính trị được duy trì thường xuyên. Ngoài những nội dung tuyên truyền như những năm trước, trong 5 tháng đã triển khai nội dung Bộ Quy tắc ứng xử trong hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh; lập lại trật tự đô thị; triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”… với 15.696 giờ phát thanh xe loa, phóng thanh, cắt dán 17.343 băng rôn khẩu hiệu, kẻ vẽ 11.615 m2 pa nô, 12.817 pa nô dọc, treo 18.100 lượt cờ các loại, đã tổ chức 5 cuộc triển lãm hội chợ ...

Hoạt động văn hóa, văn nghệ: Tham gia triển lãm “Di sản văn hóa biển, đảo Việt Nam” trong khuôn khổ Festivanl Di sản Quảng nam lần thứ VI năm 2017. Giao lưu biểu diễn nghệ thuật kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bến Tre. Còn các hoạt động văn hóa, văn nghệ tại các địa phương duy trì đều và hướng về cơ sở. Hầu hết các huyện, thị xã, thành phố đều tổ chức nhiều chương trình văn nghệ kỷ niệm các ngày lễ, kỷ niệm đất nước thu hút hàng chục ngàn lượt người xem.

Hoạt động thư viện: Cấp mới 250 thẻ bạn đọc, luân chuyển sách, báo, tạp chí 185.779 lượt, phục vụ 45.630 bạn đọc.

Trong 6 tháng, Bảo tồn, bảo tàng đã đón 90.512 lượt khách tham quan. Sưu tầm, khai quật và tiếp nhận 66 hiện vật, tổng di tích hiện có là 62 di tích (trong đó 27 di tích cấp quốc gia và 35 di tích cấp tỉnh). Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Bình Thuận đã đón và phục vụ 754 đoàn, với 48.098 lượt người (trong đó có 3.786 lượt khách nước ngoài). Phục vụ 45 lễ viếng.

Bảo tàng tỉnh: đón 1.685 lượt khách tham quan. Sưu tầm, trao đổi, tiếp nhận 35 hiện vật; tổ chức trao Bằng xếp hạng di tích lịch sử Bia ghi danh - Đài tưởng niệm anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong Đoàn vận tải H50 xã Đa Kai, di tích kiến trúc nghệ thuật Thanh Minh Tự và miếu Ngũ Hành phường Phú Thủy; khảo sát, thu thập tư liệu về hiện trạng lễ giỗ Tổ Hùng Vương tại đền thờ Hùng Vương (Tuy Phong) phục vụ cho việc nghiên cứu, phục dựng nâng tầm lễ hội giỗ Tổ lên cấp tỉnh.

Ban Quản lý di tích tháp Pô Sah Inư đón 67.298 lượt khách, trong đó có 17.462 lượt khách nước ngoài; trưng bày, triển lãm 60 ảnh nghệ thuật chủ đề “Bình Thuận quê hương tôi”, trưng bày ảnh nghệ thuật về thành tựu Bình Thuận; tư liệu về Phan Thiết xưa, về các lễ hội tiêu biểu tại Bình Thuận, nghệ thuật tranh cát, bản đồ cổ về Trường Sa và Hoàng Sa; tổ chức trình diễn nghề gốm truyền thống và nghề dệt thổ cẩm dân tộc Chăm.

Trung tâm Trưng bày Văn hóa Chăm đón 7.134 lượt khách tham quan, trong đó có 25 lượt khách nước ngoài; tổ chức sưu tầm, trao đổi và vận động nhân dân hiến tặng 306 hiện vật, cổ vật có giá trị; triển lãm 72 tác phẩm ảnh nghệ thuật chủ đề tuyên truyền về “Biển đảo Việt Nam” và “Nét đẹp Bình Thuận”; tổ chức Hội thi Thiếu nữ Chăm duyên dáng lần thứ V/2017, liên hoan tiếng hát dân ca Chăm, biểu diễn văn nghệ, hòa tấu nhạc cụ Chăm, hội thi nâng cao tay nghề gốm và dệt lần thứ VIII/2017…

Hoạt động thể thao:

Phong trào thể thao quần chúng tiếp tục được duy trì và phát triển, thu hút nhiều người tham gia tập luyện. Các giải thể thao truyền thống được tổ chức thường xuyên. Trong 6 tháng đã tổ chức các giải thể thao phục vụ các sự kiện chính trị, các ngày lễ, tết, tiêu biểu như: Giải đua thuyền truyền thống thành phố Phan Thiết, giải vượt đồi cát Mũi Né, giải lướt ván buồm quốc tế Mũi Né - Fun Cúp lần thứ XVIII/2017; Hội thi leo núi Tà Cú - Bình Thuận mở rộng lần thứ XXI/2017, giải đua xe đạp toàn quốc Cúp Truyền hình Bến Tre lần thứ XIX; ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và hoạt động chào mừng Ngày Thể thao Việt Nam (27/3); Hội thao ngày Gia đình văn hóa tiêu biểu lần thứ IV...

Trong 6 tháng đã tham gia thi đấu một số giải khu vực. Đã đạt được 39 huy chương (20 huy chương vàng, 08 huy chương bạc, 11 huy chương đồng).

2. Giáo dục:

Kết quả học kỳ I, năm học 2016-2017 cho thấy: Chất lượng đại trà và chất lượng mũi nhọn (học sinh giỏi cấp tỉnh, và quốc gia) đều tiến bộ so với cùng kỳ năm học trước, cụ thể:

2.1 Về chất lượng đại trà

a) Tiểu học:

*Phẩm chất

- Chăm học, chăm làm: Tỉ lệ học sinh được đánh giá “Hoàn thành tốt”: 50,55%; Hoàn thành”: 48,60%; “Chưa hoàn thành”: 0,85%.

- Tự tin, trách nhiệm: Tỉ lệ học sinh được đánh giá “Hoàn thành tốt”: 48,95%; “Hoàn thành”: 50,56%; “Chưa hoàn thành”: 0,49%.

- Trung thực, kỷ luật: Tỉ lệ học sinh được đánh giá “Hoàn thành tốt”: 54,84%; “Hoàn thành”: 44,88%; “Chưa hoàn thành”: 0,28%.

- Đoàn kết, yêu thương: Tỉ lệ học sinh được đánh giá “Hoàn thành tốt”: 59,85%; “Hoàn thành”: 40,02%; “Chưa hoàn thành”: 0,13%.

*Năng lực

- Tự phục vụ: Tỉ lệ học sinh được đánh giá “Hoàn thành tốt”: 50,45%; “Hoàn thành”: 48,46%; “Chưa hoàn thành”: 1,09%.

- Hợp tác: Tỉ lệ học sinh được đánh giá “Hoàn thành tốt”: 49,65%; “Hoàn thành”: 49,30%; “Chưa hoàn thành”: 1,05%.

- Tự giải quyết vấn đề: Tỉ lệ học sinh được đánh giá “Hoàn thành tốt”:         46,43%; “Hoàn thành”: 51,93%; “Chưa hoàn thành”: 1,64%.

*Xếp loại học tập

- Môn Toán: Tỉ lệ học sinh được đánh giá “Hoàn thành tốt”: 42,79%; “Hoàn thành”: 53,20%; “Chưa hoàn thành”: 4,01%.

- Môn tiếng Việt: Tỉ lệ học sinh được đánh giá “Hoàn thành tốt”: 37,47%; “Hoàn thành”: 58,64%; “Chưa hoàn thành”: 3,89%.

b) Trung học cơ sở

- Xếp loại hạnh kiểm: Tỉ lệ học sinh xếp loại hạnh kiểm tốt: 54,11% (tăng 0,87% so với cùng kỳ năm học trước); khá: 34,97% (tăng 0,06%); trung bình: 10,03% (giảm 0,72%); yếu: 0,89% (giảm 0,21%).

- Xếp loại học lực: Tỉ lệ học sinh xếp loại học lực loại giỏi: 18,30% (tăng 0,77% so với cùng kỳ năm học trước); khá: 30,62% (giảm 0,05%); trung bình: 33,72% (giảm 0,41%); yếu: 16,01% (giảm 0,34%).

c) Trung học phổ thông

- Xếp loại hạnh kiểm: Tỉ lệ học sinh xếp loại hạnh kiểm tốt: 56,96% (tăng 8,28% so với cùng kỳ năm học trước); khá: 34,67% (giảm 2,74%); trung bình: 9,98% (giảm 1,01%); yếu: 2,39% (giảm 0,53%)

- Xếp loại học lực: Tỉ lệ học sinh xếp loại học lực loại giỏi: 7,75% (tăng 0,58% so với cùng kỳ năm học trước); khá: 34,79% (tăng 2,58%); trung bình: 43,80% (tăng 1,66%); yếu: 12,66% (giảm 4,24%).

* Về khắc phục tình trạng học sinh bỏ học

Tỉnh chỉ đạo các ngành liên quan đề ra nhiều giải pháp tích cực và thường xuyên tổ chức kiểm tra, vận động học sinh bỏ học ra lớp. Sau 03 năm thực hiện cuộc vận động “Mỗi nhà giáo và cán bộ giáo dục giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn”, bước đầu đã có hiệu quả. Số học sinh tiểu học, THCS và THPT bỏ học trong học kỳ I năm học này giảm so với cùng kỳ năm học trước:

- Cấp Tiểu học: Số học sinh bỏ học từ đầu năm học đến cuối học kỳ I là: 11 em; tỉ lệ: 0,01% (Giảm 09 học sinh, tỷ lệ giảm 0,01% so với cùng kỳ năm học trước).

- Cấp THCS: Số học sinh bỏ học từ đầu năm học đến cuối học kỳ 1 là: 356 em; tỉ lệ: 0,47% (Giảm 109 học sinh, tỷ lệ giảm 0,15% so với cùng kỳ năm học trước).

- Cấp THPT: Số học sinh bỏ học từ đầu năm học đến cuối học kỳ 1 là: 147 em; tỉ lệ: 0,44% (Giảm 149 học sinh, tỷ lệ giảm 0,43% so với cùng kỳ năm học trước).

2.2 Kết quả các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia

* Kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2016 - 2017:

- Kết quả kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh: Có 566 học sinh đạt giải, cụ thể: 26 học sinh đạt giải nhất (tăng 17 giải so với năm học trước); 52 học sinh đạt giải nhì (giảm 20 giải so với năm học trước); 478 học sinh đạt giải ba (tăng 03 giải so với năm học trước).

- Kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh: Tổng số học sinh đạt giải: 256, trong đó: Giải nhất: 14 học sinh; giải nhì: 34 học sinh; giải ba: 208 học sinh. So với năm học trước, tăng 05 giải (Giải nhất tăng: 01; giải nhì giảm: 01; giải ba tăng: 06).

* Kết quả Kỳ thi giải toán trên máy tính cầm tay cấp tỉnh năm học 2016-2017:

Tổng số học sinh đạt giải: 97, trong đó: Giải nhất: 09 học sinh; giải nhì: 34 học sinh; giải ba: 54 học sinh. So với năm học trước, tăng 15 giải (Giải nhất tăng: 01; giải nhì tăng: 13; giải ba tăng: 01).

* Kết quả Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia:

Tỉnh Bình Thuận có: 09 học sinh đạt giải, cụ thể: Giải ba: 02 học sinh; giải  khuyến khích: 07 học sinh. So với năm học 2015-2016, giảm 02 giải ba, tăng 03 giải khuyến khích.

* Kỳ thi Olympic truyền thống 30/4 (lần thứ 23) năm học 2016 – 2017:

Được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh, trường THPT Chuyên Trần Hưng Đạo có 45 học sinh đạt huy chương, đứng thứ 5/65 đơn vị tham dự (so với năm học 2015 - 2016 tăng 4 bậc); cụ thể: 25 học sinh đạt huy chương vàng (tăng 11 giải so với năm học trước); 13 học sinh đạt huy chương bạc (giảm 01 giải so với năm học trước); 07 học sinh đạt huy chương đồng (giảm 06 giải so với năm học trước).

* Kỳ thi Olympic Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng lần III năm 2017:

Có 03 trường THPT của tỉnh dự thi, có 46 học sinh đạt huy chương (tăng 23 giải so với năm học trước).

Đã triển khai công tác chuẩn bị cho kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và xét tuyển đại học năm 2017. Toàn tỉnh tổ chức 01 cụm thi, dành cho tất cả thí sinh đăng ký dự thi tại tỉnh. Tổng số thi sinh đăng ký dự thi của toàn tỉnh là: 11.281 học sinh. Đã thành lập 01 Hội đồng thi và 26 điểm thi đặt tại các trường THPT trên toàn tỉnh; trừ trường THPT Ngô Quyền (Huyện đảo Phú Quý - xa đất liền) và trường TH - THCS - THPT Lê Quý Đôn (đơn vị có quá ít học sinh lớp12) được dự thi chung với điểm thi trường THPT Chuyên Trần Hưng Đạo. Đã phối hợp với trường Đại học Đồng Nai, trường Đại học Văn Lang triển khai công tác chuẩn bị cho kỳ thi trung học phổ thông quốc gia theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Trong tháng 6 đã tổ chức thành công Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT Chuyên Trần Hưng Đạo và đang trong thời gian chấm thi.

3. Y tế:

Hiện nay các Trạm Y tế xã, phường trên địa bàn đều có bác sỹ công tác; bình quân có 6,4 bác sỹ/vạn dân. Đến nay số xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế là 108 (đạt tỷ lệ 74%). Dự kiến, cuối năm 2017 tiếp tục phấn đấu có thêm 11 xã, phường đạt chuẩn quốc gia về y tế.

Ngành Y tế tiếp tục triển khai đẩy mạnh các hoạt động chương trình y tế quốc gia. Công tác phòng chống bệnh dịch được giám sát chặt chẽ nhất là các bệnh truyền nhiễm như bệnh Zika, cúm A H1N1, H5N1, H7N9, sởi, sốt xuất huyết, tay chân miệng... Các đơn vị y tế dự phòng tỉnh, huyện đã chủ động tích cực triển khai kế hoạch phòng, chống dịch bệnh, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh.

Từ đầu năm đến nay xảy ra 705 cas mắc sốt xuất huyết (giảm 3% so với cùng kỳ năm trước); tay chân miệng 200 cas (tăng gấp 2 lần); sốt rét 24 cas (giảm 61%), không có tử vong.

Triển khai thực hiện chỉ tiêu các chương trình mục tiêu y tế quốc gia cơ bản đạt tiến độ. Tỷ lệ trẻ dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ 8 loại vắc xin ước 6 tháng đạt 51% (cùng kỳ năm trước 50,9%).

Công tác thanh tra, kiểm tra chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm được triển khai đều ở các tuyến. Trong 5 tháng đã thanh tra, kiểm tra có 2.875 cơ sở (đạt 42% số cơ sở hiện có), phát hiện 1.625 không đạt chất lượng (chiếm tỷ lệ 56,5% số cơ sở thanh, kiểm tra).

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh xảy ra 01 vụ ngộ độc thực phẩm làm 04 người mắc, trong đó có 01 trường hợp tử vong tại xã Hoà Minh, huyện Tuy Phong do ăn một loại ốc lạ (cùng kỳ không có xảy ra trường hợp ngộ độc thực phẩm).

Số lượt khám, chữa bệnh ước 6 tháng đầu năm 2017 có 1,4 triệu lượt người (tăng 5% so với cùng kỳ năm trước). Số bệnh nhân nội trú 91.397  (tăng 2% so với cùng kỳ năm trước).  Các cơ sở khám chữa bệnh công lập triển khai thực hiện tốt Luật Bảo hiểm Y tế, không để xảy ra sai sót chuyên môn gây hậu quả nghiêm trọng; không có công chức, viên chức vi phạm y đức.

4. Lao động- Xã hội, chính sách:

Trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm 13.390 lao động (đạt 55,8% kế hoạch năm), trong đó cho vay vốn giải quyết việc làm 380 lao động, cung ứng lao động cho các doanh nghiệp: 2.050 lao động; tổng số lao động xuất khẩu từ đầu năm đến nay là 98 lao động đi làm việc ở nước ngoài, bao gồm các thị trường: 16 Đài Loan, 01 Đức, 01 UAE, 22 Ả rập Xê Út, 16 Hàn Quốc, 41 Nhật Bản, 01 Úc; thông qua các Chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh: 10.862 lao động.

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh từ đầu năm đến ngày 14/6/2017 đã tổ chức tuyển mới và đào tạo nghề cho 4.232 người (đạt 42,32% so với kế hoạch năm), trong đó, đào tạo nghề cho lao động nông thôn là 2.765 người (đạt 39% KH năm).

Triển khai vận động đóng góp Quỹ Đền ơn đáp nghĩa được 3,23 tỷ đồng (đạt 53,83% kế hoạch giao), trong đó quỹ cấp tỉnh được 843 triệu đồng (đạt 56,3% KH); đưa 80 người có công đi tham quan Hà Nội và viếng Lăng Bác..

Thực hiện chế độ trợ cấp hàng tháng, trợ cấp một lần cho 08 đối tượng theo Pháp lệnh ưu đãi người có công (01 người hoạt động cách mạng đến ngày khởi nghĩa Tháng tám năm 1945, 03 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm CĐHH, 01 con đẻ của người HĐKC bị nhiễm CĐHH, 01 người HĐKC, 01 người có công giúp đỡ cách mạng, 01 thân nhân hưởng tiền tuất tiền khởi nghĩa). Đã trợ cấp thờ cúng cho 16 người thờ cúng liệt sỹ và cấp dụng cụ chỉnh hình cho 09 trường hợp. Cấp ưu đãi giáo dục cho 06 trường hợp. Đã thực hiện chế độ cho các đối tượng ngoài Pháp lệnh ưu đãi người có công: trợ cấp 1 lần cho 02 trường hợp theo Quyết định 290 và 04 trường hợp theo Quyết định 24. Cấp BHYT cho 07 trường hợp theo Quyết định số 62 và 06 trường hợp theo Quyết định số 290.

Đã đưa 596 người có công đi điều dưỡng tập trung và 160 người có công đi tham quan Hà Nội, viếng Lăng Bác.

Duy trì 127 xã, phường đăng ký phù hợp với trẻ em, trong đó có 120 xã, phường đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em

Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh vận động: 560 triệu đồng (đạt 28% KH năm). Số tiền vận động thực hiện phẫu thuật tim, khuyết tật vận động, hỗ trợ học bổng… cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; thực hiện trợ cấp đột xuất cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn bị tai nạn.

Số người nghiện ma túy hiện đang được kiểm soát theo số liệu của cơ quan chức năng (Công an tỉnh) đến nay tại 09 huyện thị xã, thành phố (trừ huyện Phú Quý) là 2.263 người (trong đó có 67 nữ). Hiện có 103/127 xã, phường,thị trấn trong tỉnh có người nghiện ma túy; tổng số người điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế methadone luỹ kế đến nay là 1.253 người, trong đó, có 790 bệnh nhân hiện đang duy trì tham gia điều trị.

5. Tai nạn giao thông:

Công tác tuần tra, kiểm soát được duy trì thường xuyên, đã kịp thời xử lý ngăn chặn xe quá tải, quá khổ lưu thông trên các tuyến đường, giải tỏa các tụ điểm lấn chiếm lòng lề đường nhằm đảm bảo tối đa an toàn giao thông.

Trong 5 tháng đầu năm 2017 (từ 16/12/2016 đến 15/5/2017), tai nạn giao thông trên địa bàn xảy ra 200 vụ (giảm 27 vụ so với cùng kỳ năm trước), trong đó, đường sắt không xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng nào. Số người bị thương: 143 người (giảm 49 người so với cùng kỳ năm trước). Số người chết: 86 người (tăng 3 người so với cùng kỳ năm trước).

Các vụ tai nạn giao thông chủ yếu xảy ra ở khu vực ngoài đô thị, nguyên nhân chính vẫn là lái xe trong tình trạng vi phạm quy định nồng độ cồn, sai phần đường, làn đường, quá tốc độ, chở quá số người quy định, chuyển hướng không báo hiệu.

6. Thiên tai, cháy nổ, vi phạm môi trường:

Trong 6 tháng đầu năm 2017 thiệt hại do thiên tai, cháy nổ và vi phạm môi trường xảy ra như sau:

- Thiệt hại về sản xuất kinh doanh: 30 ha lúa bị ngậy gây hư hỏng 12 ha cây ăn quả bị hư hỏng. Thiệt hại về công trình văn hóa phúc lợi: 01 phòng khám bị hư hỏng.

- Thiên tai: 18 nhà ở bị sập, bị cuốn trôi; 125 nhà bị sạt lở tốc mái, 34 nhà bị uy hiếp phải di dời; 2.000 mét bờ biển sạt lỡ, 03 mét hàng rào sập đổ, 31 mái vòm của tiểu thương bị tốc mái; 01 vụ tàu, thuyền bị phá hủy, bị chìm; ngoài ra còn có 04 công trình phụ bị hư hỏng. Tổng ước tính giá trị thiệt hại 3.592 triệu đồng.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, các địa phương đã tố chức kiểm tra, nắm bắt tình hình, xác định mức độ thiệt hại và lập kiến nghị lên UBND tỉnh cùng Ban chỉ đạo PCLB tỉnh để có kế hoạch khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống sinh hoạt của những hộ dân bị thiệt hại

- Cháy nổ: đã xảy ra 23 vụ cháy nổ, 09 người người bị thương do cháy, nổ. Giá trị thiệt hại 27.215 triệu đồng.

- Số vụ vi phạm môi trường: đã phát hiện và xử lý 02 vụ. Tổng số tiền xử phạt 644 triệu đồng.

* Đánh giá chung

Từ kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2017 cho thấy kinh tế tỉnh nhà phát triển ổn định, trong đó nhiều lĩnh vực chuyển biến khá.

- Sản xuất vụ đông xuân năm nay khá thuận lợi. Dự ước sản lượng lương thực đạt 246,9 ngàn tấn (tăng 40,5% so với đông xuân năm trước) Sản lượng một số cây trồng khác như rau các loại, đậu phụng, khoai lang đạt khá so với vụ đông xuân năm trước. Lượng nước trữ tại hầu hết hồ chứa đều đầy; lượng nước tích trữ tại các hồ thủy lợi, thủy điện đảm bảo cấp đủ nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất vụ đông xuân, hè thu. Giá tiêu thụ một số cây công nghiệp, cây ăn quả như: thanh long, điều, cao su, tiêu tăng hơn cùng kỳ năm trước và tương đối ổn định. Chăn nuôi gia cầm ổn định; trong 5 tháng không phát sinh dịch bệnh nguy hiểm trên đàn gia súc, gia cầm 

- Nuôi trồng thuỷ sản phát triển khá; dự ước 6 tháng đầu năm 2017 sản lượng thủy sản nuôi trồng thu hoạch đạt 5.936,8 tấn (tăng 7,44% so với cùng kỳ năm trước); trong đó tôm thẻ chân trắng 3.533 tấn (tăng 7,16%). Sản xuất giống thuỷ sản tiếp tục tăng, ước 6 tháng đạt 12,63 tỷ con (tăng 7,62% so với cùng kỳ năm trước).

- Ngư trường trong 6 tháng đầu năm khá thuận lợi cho việc khai thác; ngư dân tích cực bám biền khai thác, các tàu thuyền có công suất lớn tập trung khai thác ở vùng biển xa. Sản lượng khai thác 6 tháng ước đạt 90.803,4 tấn (tăng 3,47% so cùng kỳ năm trước). Giá nhiên liệu ổn định, ngư dân các vùng đã an tâm bám biển khai thác ngư trường xa.

- Giá trị sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm 2017 tuy tốc độ tăng trưởng không cao như 6 tháng năm trước (6 tháng năm nay GTSX tăng 5,13% so với cùng kỳ năm trước; 6 tháng năm 2016 GTSX tăng 8,7% so với cùng kỳ năm trước) do tốc độ tăng sản lượng điện không cao như 6 tháng năm trước (6 tháng năm 2017 sản lượng điện tăng 1,21% so với 6 tháng năm trước; 6 tháng năm 2016 sản lượng điện tăng 12,2% so với 6 tháng 2015) song nhiều sản phẩm đã tăng khá như: thức ăn gia súc (tăng 13,7%), nước khoáng (tăng 11,47%), sơ chế mủ cao su (tăng 20,18%). Đáng chú ý là công nghiệp chế biến, chế tạo tăng khá cao so với mức tăng chung (CN chế biến, chế tạo tăng 7,93% so với 6 tháng năm trước; đây là mức tăng cao nhất trong những năm gần đây)

- Hoạt động thương mại tiếp tục phát triển. Tổng mức bán lẻ hàng hóa 6 tháng tăng 11,19% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu dịch vụ tăng 13,25%. Giá hàng tiêu dùng ổn định, sau 6 tháng tăng 0,82% (trừ nhóm hàng Thuốc và dịch vụ y tế tăng 42,12% do ảnh hưởng điều chỉnh giá dịch vụ y tế).

- Kim ngạch xuất khẩu hàng hoá đạt 47,46% KH năm, tăng 7,96% so với cùng kỳ năm trước và tất cả các nhóm hàng đều tăng. Nhóm hàng thuỷ sản đạt 45,52% KH năm, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước; nhóm hàng nông sản đạt 60,43% KH năm; tăng 30,98% so với cùng kỳ năm trước (đây là mức đạt khá so với KH năm và tăng khá cao so với cùng kỳ năm trước trong những năm gần đây), trong đó mặt hàng cao su đạt 1.290 tấn (tăng 48,11% so với cùng kỳ năm trước) với giá trị 2,8 triệu USD (tăng gấp 2,43 lần so với cùng kỳ năm trước); mặt hàng quả thanh long, tuy lượng xuất khẩu chỉ bằng 55,67% so với cùng kỳ năm trước, song do đơn giá xuất khẩu tăng khá nên kim ngạch xuất khẩu tăng 18,2% so với cùng kỳ năm trước.

- Hoạt động du lịch tiếp tục tăng trưởng, lượt khách đến giữ ổn định; số lượt khách đến trong 6 tháng tăng 9,67%; ngày khách tăng 11,94%; trong đó lượt khách quốc tế tăng 17,77%, ngày khách tăng 18,38%. Thời gian lưu trú bình quân 1 lượt khách dài hơn so với năm trước (cả lượt khách trong nước và lượt khách quốc tế). Doanh thu du lịch tăng 18,72% so với cùng kỳ năm trước.

- Vận tải hàng hoá ổn định. Công tác tuần tra, kiểm soát trật tự an toàn giao thông, bảo vệ công trình giao thông, hành lang an toàn đường bộ luôn được duy trì thường xuyên.

- Thu ngân sách có nhiều cố gắng. Ước 6 tháng đầu năm 2017 đạt 64,81% dự toán năm, tăng 14,66% so với cùng kỳ năm trước; trong đó: Thu nội địa đạt 55,44% dự toán năm, tăng 29,39% so với cùng kỳ năm trước; thu tiền sử dụng đất 798,4 tỷ đồng đạt 159,68% dự toán năm, tăng gấp 4,0 lần so với cùng kỳ; thu thuế xuất nhập khẩu 1.000,9 tỷ đồng (đạt 238,3% dự toán năm),

- Hoạt động tín dụng ổn định và tiếp tục phát triển theo hướng tập trung phục vụ phát triển sản xuất – kinh doanh. Dự ước vốn huy động đến 30/6/2017 tăng 7,0% so với đầu năm; dư nợ cho vay tăng 9,0% so với đầu năm. Chính sách cho vay lĩnh vực thuỷ sản (theo NĐ 67); cho vay hỗ trợ nhà ở được tiếp tục triển khai thực hiện tích cực.

- Các vấn đề xã hội tiếp tục có nhiều mặt chuyển biến. Từ đầu năm đến nay chưa xảy ra các dịch bệnh nguy hiểm; các bệnh xã hội được tiếp tục chú trọng, quan tâm điều trị kịp thời. Chương trình y tế quốc gia được triển khai đều ở các tuyến. Chất lượng dạy và học ở các cấp phổ thông được tiếp tục chú trọng và được nâng lên; tỷ lệ bỏ học giảm; đã chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết cho kỳ thi tốt nghiệp THPT, thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT ….. Giải quyết việc làm cho người lao động có nhiều cố gắng. Công tác xoá đói giảm nghèo, chăm sóc các gia đình, những người có công với nước được tiếp tục quan tâm.

* Những khó khăn, tồn tại:

- Giá cả hàng nông sản chưa thật ổn định; giá heo hơi giảm mạnh, người nuôi bị thua lỗ; vẫn còn một số cơ sở nông, thủy sản chưa đáp ứng được điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm. Tình hình vi phạm lâm luật, bảo vệ nguồn lợi thủy sản vẫn còn diễn biến phức tạp, đặc biệt là các vùng giáp ranh với các tỉnh.

- Công nghiệp khai khoáng giảm do ảnh hưởng sản lượng muối, khai thác đá, cát... giảm so cùng kỳ năm trước. Tiến độ triển khai đầu tư xây dựng các khu công nghiệp chậm, thu hút đầu tư ít; một số công trình hạ tầng nông nghiệp, nông thôn triển khai xây dựng chậm.

- Lượng hàng quả thanh long, nhân hạt điều xuất khẩu vẫn đạt thấp, giá xuất chưa thật ổn định.

- Thu thuế, phí đạt thấp, 6 tháng đầu năm đạt 45,89% dự toán năm, tăng 6,36% so với cùng kỳ; thuế xuất nhập khẩu tuy vượt dự toán nhưng so với cùng kỳ năm trước giảm 3,8%; thu dầu thô vẫn còn ở mức thấp (giảm 4,83% so với cùng kỳ năm trước).

- Số lao động được giải quyết việc làm thông qua nguồn vốn cho vay từ quỹ quốc gia về việc làm còn ít; các nghề ở trình độ trung cấp, cao đẳng chưa tuyển sinh được và việc triển khai công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn còn chậm so với kế hoạch; trẻ em có hoàn cảnh khó khăn bị đuối nước, bị xâm hại vẫn còn xảy ra.

Dự ước tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) 6 tháng đầu năm 2017 tăng 6,68% so với cùng kỳ năm trước; trong đó giá trị tăng thêm tăng 6,74%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 5,70%.

Trong giá trị tăng thêm, nhóm ngành nông, lâm nghiệp và thuỷ sản tăng 8,47%; nhóm công nghiệp xây dựng tăng 4,51% (công nghiệp tăng 3,48%, xây dựng tăng 11,67%); dịch vụ tăng 7,34%./.

 

CTK Bình Thuận

 
TIN TỨC CÙNG LOẠI KHÁC:

 
 
 
 
 
 
Trang: 
/