TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ NĂM 2021
Sáng ngày 8/6/2021, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng Tổng điều tra (TĐT) kinh tế năm 2021. Ông Nguyễn Trung Tiến, Tổ trưởng Tổ thường trực Ban chỉ đạo TĐT kinh tế TW, Phó Tổng cục trưởng TCTK chủ trì Hội nghị.


BT- Bắt đầu từ ngày 1/3, tổng điều tra kinh tế (TĐTKT) được thực hiện trên phạm vi cả nước. Đây là cuộc TĐTKT có quy mô lớn nhất, huy động gần như toàn bộ cả hệ thống chính trị vào cuộc. Phóng viên Báo Bình Thuận có cuộc trao đổi với ông Phạm Quốc Hùng – Cục trưởng Cục Thống kê, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo (BCĐ) tổng điều tra kinh tế năm 2021 tỉnh xung quanh vấn đề này.


Những nội dung đáng lưu ý


Tổng điều tra kinh tế năm 2021 là cuộc Tổng điều tra khó trong cả lý luận và thực tiễn triển khai, với nội dung, đơn vị, đối tượng điều tra phức tạp, phạm vi rộng.


Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế tỉnh đã ban hành kế hoạch số 04/KH-BCĐT ngày 19/02/2021, về việc triển khai Công tác tuyên truyền Tổng điều tra kinh tế năm 2021.


Trong 2 ngày 01 - 02/02/2021, Cục Thống kê Bình Thuận (CTK) đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ và phần mềm thu thập thông tin Tổng điều tra kinh tế năm 2021.


Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế tỉnh đã ban hành kế hoạch số 01/KH-BCĐT ngày 28/01/2021, về việc triển khai Tổng điều tra kinh tế tỉnh năm 2021.


Trong 3 ngày 11/01 - 13/01/2021, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ và ứng dụng công nghệ thông tin Tổng điều tra kinh tế năm 2021 bằng hình thức trực tuyến tại trụ sở của Tổng cục Thống kê và kết nối trực tuyến với 63 điểm cầu tại Cục Thống kê các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 
 
 
 
 
 
Trang: 
/