Thông tin KTXh Bình Thuận
Tình hình kinh tế xã hội tháng 10 năm 2022 tỉnh Bình Thuận
Trong tháng sản xuất nông nghiệp ở lĩnh vực trồng trọt vẫn còn khó khăn do ảnh hưởng thiên tai, bão lũ diễn biến phức tạp, bất thường, giá vật tư nguyên liệu đầu vào chưa ổn định; giá bán một số mặt hàng nông sản vẫn còn bấp bênh. Chăn nuôi tiếp tục được duy trì tốt; thủy sản khai thác ổn định. Ngành nông nghiệp tiếp tục đẩy mạnh cơ giới hóa, áp dụng đồng bộ tiến bộ kỹ thuật và quy trình canh tác tiên tiến để giảm bớt chi phí sản xuất; hỗ trợ, khuyến khích người dân sử dụng giống lúa chất lượng cao.Thị trường xuất khẩu và nhu cầu tiêu dùng ổn định trở lại đã thúc đẩy sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn tăng trưởng, nhất là ngành chế biến thủy sản góp phần giữ được mức tăng trưởng toàn ngành công nghiệp.
Hoạt động ngành