Sáng 25/10, Ban chỉ đạo (BCĐ) Tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh Bình Thuận tổ chức Hội nghị Tổng kết và công bố một số chỉ tiêu sơ bộ, ông Nguyễn Đức Hòa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các thành viên BCĐ và văn phòng BCĐ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, BCĐ Tổng điều tra dân số và nhà ở các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, đại diện các tập thể, cá nhân được khen thưởng.
Thông tin KTXh Bình Thuận
Tình hình kinh tế xã hội tháng 9 năm 2019
Trong tháng 9, sản lượng thủy sản ước đạt 26.276,9 tấn, tăng 1,07% so cùng kỳ, diện tích nuôi trồng thuỷ sản luỹ kế 9 tháng ước đạt 2.192,8 ha, tăng 2,02% so cùng kỳ. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 9 ước tăng 32,59% so cùng kỳ năm trước. Ước thu ngân sách tháng 9 đạt 600 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đạt 9.772,1 tỷ đồng, đạt 104,18% dự toán năm, tăng 25,27% so cùng kỳ năm trước,...
Hoạt động ngành
Bình Thuận tổ chức ra quân điều tra, thu thập thông tin kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019
Lễ ra quân điều tra, thu thập thông tin kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019 được tiến hành trang trọng tại UBND xã Phan Hiệp, huyện Bắc Bình vào sáng ngày 01/10/2019, Ông Phạm Quốc Hùng Cục trưởng Cục thống kê, bà Thanh Thị Minh Hiền Phó Trưởng ban Ban Dân tộc đồng chủ trì Lễ Mit tinh. Tham gia Lễ ra quân có Lãnh đạo UBND huyện Bắc Bình, Lãnh đạo xã, Chi cục Thống kê, Phòng Dân tộc huyện Bắc Bình cùng các giám sát viên, tổ trưởng và các điều tra viên.