Thông tin KTXh Bình Thuận
Tình hình kinh tế xã hội tháng 5 và 5 tháng năm 2023
Trong tháng, do ảnh hưởng mùa mưa đến muộn, một số địa phương tiến độ xuống giống vụ hè thu chậm hơn so với vụ cùng kỳ năm trước. Cây lâu năm phát triển bình thường. Đàn gia súc, gia cầm phát triển ổn định. Sản lượng thuỷ sản tăng do thời tiết và ngư trường thuận lợi. Các mặt hàng nông, lâm nghiệp và thủy sản đáp ứng đủ nhu cầu tiêu thụ của người dân trong tỉnh, và thị trường các tỉnh khác.
Hoạt động ngành