Thông tin KTXh Bình Thuận
Tình hình kinh tế - xã hội, tháng 9 và 9 tháng năm 2023 tỉnh Bình Thuận
Kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2023 dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, song dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, sự nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục chuyển biến tích cực. Trong lĩnh vực nông nghiệp không để xảy ra dịch bệnh lớn trên cây trồng, vật nuôi; sản lượng thịt hơi xuất chuồng tăng 14,39%; sản lượng thủy sản khai thác tăng 2,64% so với cùng kỳ. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) được quan tâm chỉ đạo. Lĩnh vực công nghiệp, các doanh nghiệp đã nỗ lực khắc phục khó khăn về nguồn nguyên, vật liệu, thị trường tiêu thụ, tập trung đẩy mạnh sản xuất ngay từ đầu năm. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu các ngành dịch vụ tăng 29,78%; tổng lượng khách du lịch tăng 75,8%; doanh thu từ hoạt động du lịch tăng 1,92 lần; vận chuyển hàng hóa tăng 17,56%; vận chuyển hành khách tăng 35,22%; doanh thu vận tải tăng 43,78%. Chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội tiếp tục được nâng lên; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời,...
Hoạt động ngành
Tổng cục Thống kê họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội Quý III và 9 tháng năm 2023.
Sáng ngày 29/9/2023 tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê tổ chức Họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2023. Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương chủ trì buổi họp báo. Tham dự có Phó Tổng cục trưởng Lê Trung Hiếu, Vụ trưởng các Vụ chuyên ngành của Tổng cục Thống kê, đại diện Bộ ngành, các cơ quan thông tấn báo chí và trực tuyến đến hơn 50 Cục thống kê tỉnh thành. Tại điểm cầu Bình Thuận thành phần tham dự có Cục trưởng Phạm Quốc Hùng, phòng Thống kê Tổng hợp, phòng Thống kê Kinh tế, Phòng Thống kê Xã hội, Phòng Thu thập thông tin thống kê thuộc Văn phòng cục Thống kê Bình Thuận.
Tin khác liên quan