Thông tin KTXh Bình Thuận
Tình hình kinh tế - xã hội, tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2021 tỉnh Bình Thuận
Dịch Covid-19 đã xảy ra trên toàn quốc cũng như của tỉnh, ảnh hưởng đến tất cả mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội, và đang diễn biến rất phức tạp, khó lường, dẫn đến hoạt động kinh tế của tỉnh trong 9 tháng năm 2021 suy giảm so với cùng kỳ năm trước và những năm trước đây. Các chỉ tiêu về doanh thu dịch vụ vận tải, du lịch, các dịch vụ lưu trú, ăn uống, y tế, giáo dục, lao động, việc làm bị ảnh hưởng, một số doanh nghiệp gặp khó khăn phải giải thể hoặc tạm ngừng hoạt động,... Song với quyết tâm, nỗ lực của toàn Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, cùng với sự quan tâm hỗ trợ của Trung ương trong thực hiện quyết liệt các giải pháp vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội giúp cho tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục ổn định, phát triển
Hoạt động ngành