Thông tin KTXh Bình Thuận
Tình hình kinh tế xã hội tháng 9 năm 2018
Trong 9 tháng năm 2018 các loại cây lâu năm phát triển khá ổn định, tổng diện tích trồng cây lâu năm 9 tháng năm 2018 đạt 107.358,1 ha, tăng 4,06% so với cùng kỳ. Nhìn chung, sản xuất công nghiệp trong 9 tháng tăng trưởng khá cao (tăng 14,29% so với cùng kỳ năm 2017). Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 9/2018 ước đạt 4.449,4 tỷ đồng, tăng 1,61% so tháng trước và tăng 8,61% so tháng cùng kỳ năm trước...
Tin khác liên quan
Năng suất lao động thấp làm giảm sút tăng trưởng GDP
Tăng trưởng kinh tế của Việt Nam có xu hướng suy giảm sớm, trong khi thu nhập bình quân đầu người vẫn còn ở mức rất thấp. Sự sụt giảm trong năng suất lao động là nguyên nhân làm giảm sút tăng trưởng GDP của Việt Nam từ các năm 2003-2013…