Thông tin KTXh Bình Thuận
Tình hình kinh tế xã hội tháng 8 năm 2021
Trong tháng, thời tiết thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp và sinh trưởng của cây trồng, vật nuôi; bà con nông dân tập trung vào chăm sóc các loại cây trồng, đặc biệt là chăm sóc lúa hè thu và các cây hoa màu. Cây lâu năm phát triển ổn định (một số cây trồng chính như thanh long, cao su đang vào vụ thu hoạch chính). Ngành chăn nuôi của tỉnh đang gặp khó khăn do giá thức ăn chăn nuôi tăng, trong khi đó giá thịt lợn hơi giảm; đã xuất hiện bệnh nổi cục trên đàn bò. Thời tiết thuận lợi cho trồng rừng tập trung. Sản lượng khai thác thuỷ sản trong tháng giảm do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
Hoạt động ngành