Thông tin KTXh Bình Thuận
Tình hình kinh tế xã hội năm 2020
Dự ước tổng sản phẩm nội tỉnh (GRDP) năm 2020, tăng 4,54% so với cùng kỳ năm trước, trong đó, giá trị tăng thêm tăng 4,4%, thuế nhập khẩu, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 5,07%. Giá trị tăng thêm nhóm ngành nông, lâm nghiệp và thuỷ sản tăng 2,24%; công nghiệp xây dựng tăng 14,36% (công nghiệp tăng 14,98%, xây dựng tăng 11,31%)...
Hoạt động ngành
Tập huấn phương án điều tra Lâm nghiệp và điều tra Thủy sản năm 2021
Thực hiện theo Kế hoạch điều tra Thống kê năm 2021 của Tổng cục Thống kê, sáng ngày 08 tháng 01 năm 2021 Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức Hội nghị tập huấn Phương án điều tra Lâm nghiệp và điều tra Thủy sản năm 2021. Hội nghị diễn ra bằng hình thức trực tiếp tại trụ sở của Tổng cục Thống kê và kết nối trực tuyến với 63 điểm cầu tại Cục Thống kê các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.