Thông tin KTXh Bình Thuận
Tình hình kinh tế xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2020
Tính đến ngày 15/9/2020 xuống giống vụ Mùa đạt 5.301,3 ha bằng 18,3% so với vụ cùng kỳ năm trước. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp 9 tháng ước tăng 14,49% so với cùng năm trước (9 tháng năm 2019 tăng 22,6%);...
Hoạt động ngành