Thông tin KTXh Bình Thuận
Tình hình kinh tế xã hội tháng 4 năm 2022 tỉnh Bình Thuận
Trong tháng, thời tiết thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp; vụ đông xuân đến nay cơ bản đã kết thúc, hiện đang vào thời điểm thu hoạch. Đàn gia súc, gia cầm tiếp tục phát triển ổn định. Thời tiết ngư trường không thuận lợi và giá xăng dầu ở mức cao nhiều tàu cá nằm bờ, dẫn đến sản lượng khai thác thủy sản giảm so với cùng kỳ năm trước.
Hoạt động ngành
Tin khác liên quan