THÀNH TÍCH

Cục Thống kê Bình Thuận được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất

từ năm 2008 đến năm 2012

Chi bộ Cục Thống kê Bình Thuận được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen
Đạt tiêu chuẩn tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh năm 2014 (3 năm liên tục)

Chi bộ Cục Thống kê Bình Thuận được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tặng

Giấy khen Đạt tiêu chuẩn "Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu cấp trên cơ sở"

5 năm liên tục (2010-2014)

Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen Chi bộ Cục Thống kê Bình Thuận được bình chọn là tập thể tiêu biểu, điển hình trong việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"
trong 4 năm (2011-2014)

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen Công đoàn cơ sở Cục Thống kê Bình Thuận năm 2011

Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Thuận tặng Bằng khen Công đoàn cơ sở Cục Thống kê Bình Thuận năm 2014 (3 năm liên tục 2012-2014)