CÁC CHUYÊN ĐỀ
Kết quả điều tra Chi tiêu khách du lịch năm 2013 tỉnh Bình Thuận

 Ngày nay trên thế giới, du lịch được coi là những ngành kinh tế hàng đầu, phát triển với tốc độ cao, thu hút đầu tư từ nhiều quốc gia trên thế giới vì lợi ít mang lại rất to lớn về nhiều mặt. Trong thời gian qua ngành du lịch Việt Nam đã có những bước phát triển vượt bậc, nhanh chóng thu hẹp những khoảng cách với du lịch của các nước trong khu vực, mang lại hiệu quả nhiều mặt, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo ra nhiều giá trị mới và nguồn thu cho đất nước. Trong bối cảnh chung của sự phát triển du lịch Việt Nam, gần 20 năm qua ngành du lịch Bình Thuận đã có những bước phát triển quan trọng để trở thành một trung tâm du lịch nổi tiếng của đất nước. Trong quá trình phát triển ngành du lịch Bình Thuận đã tăng cường đầu tư, đa dạng hoá các sản phẩm du lịch, nâng cao trinh độ dân trí, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, bảo vệ cảnh quan môi trường…Ngành du lịch đã đóng góp tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế chung của địa phương, và có tác động mạnh mẽ đến các ngành kinh tế khác, và là ngành kinh tế mũi nhọn của Bình Thuận hiện nay.

Cùng sự nghiệp đổi mới đất nước hơn 20 năm qua và sau chặn đường dài phát triển du lịch, ngành du lịch Bình Thuận đã đạt được những thành tựu đáng ghi nhận, góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế - xã hội, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, bảo vệ môi trường và giữ vững an ninh, quốc phòng. Thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TU của Tỉnh ủy về phát triển du lịch 2015 và triển khai chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Trong năm qua, nhằm quảng bá du lịch theo chiều sâu, xây dựng thương hiệu du lịch Bình Thuận mang tính đặc trưng riêng gắn với các sự kiện quốc tế như: Tham gia Ngày hội du lịch và Hội chợ du lịch quốc tế ITE HCMC tại thành phố Hồ Chí Minh, Hội chợ du lịch quốc tế (VITM) tại Hà Nội, Hội chợ du lịch biển quốc tế tại thành phố Nha Trang, Triển lãm du lịch tại Đà Nẵng, Liên hoan làng nghề  truyền thống tại Hà Nội, Liên hoan ẩm thực tại Đồng Nai và Hội chợ du lịch quốc tế tại Moscow – Cộng hoà Liên bang Nga. Ngoài ra công tác tuyên truyền, quảng bá du lịch Bình Thuận qua các sự kiện văn hoá, thể thao, du lịch được đẩy mạnh thông qua nhiều báo chí và truyền thông trong và ngoài nước như: BTV, VTV1, VTV2, VTV3, VTV9, VTV Phú Yên, HTV7, HTV9, SBS Hàn Quốc, Temjin Tv Nhật Bản; các Báo du lịch, Tạp chí du lịch, Văn hoá, Thể thao, Lao động, Thanh niên, Tuổi trẻ, Nhân dân, Thông tấn xã Việt Nam thường trú tại Bình Thuận. Các ấn phẩm được phát hành như: 2.000 bản đồ du lịch ngôn ngữ Việt –Anh, 1.000 bản đồ ngôn ngữ Việt – Nga; 1.000 brochure, 200 logo, 200 huy hiệu biểu tượng du lịch Bình Thuận. Thường xuyên cập nhật tin ảnh về du lịch trên trang web du lịch báo Bình Thuận, số lượng truy cập ngày càng tăng, đặc biệt là trang web tiếng Anh đó là điều đáng mừng cho ngành du lịch tỉnh nhà.
CÁC CHUYÊN ĐỀ THUỘC CỤC CÙNG LOẠI KHÁC:

 
 
 
 
 
 
Trang: 
/