CÁC CHUYÊN ĐỀ
Kết quả điều tra chi tiêu khách du lịch năm 2016 tỉnh Bình Thuận

Hoạt động của ngành du lịch Việt Nam diễn ra trong bối cảnh có nhiều thách thức và cơ hội đan xen. Xác định vị trí , tầm quan trọng của ngành du lịch trong nền kinh tế đất nước,  Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 92/NQ-CP về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch Việt Nam trong thời kỳ mới; chỉ thị 14/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước, tập trung khắc phục yếu kém. Mới đây nhất, Bộ chính trị  ĐCSVN đã ban hành Nghị quyết 08-NQ/TW  về phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn. Đây là một  văn kiện hết sức quan trọng  đối với sự nghiệp phát triển du lịch đất nước ta.

Đối với Bình Thuận, tuy vẫn còn nhiều mặt khó khăn, xuất phát thấp, nhưng với sự chỉ đạo kịp thời của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, trong năm 2016 nhiều văn bản du lịch cũng được ban hành: Tỉnh uỷ Bình Thuận vừa ban hành Nghị quyết số 09 về phát triển du lịch đến năm 2020 với mục tiêu trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, có tính chuyên nghiệp, có hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật tương đối đồng bộ, hiện đại; UBND tỉnh Bình Thuận cũng đã xây dựng kế hoạch 4713/KH-UBND về triển khai Đề án “Chiến lược phát triển sản phẩm du lịch Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; Quyết định 300/QĐ-      UBND về việc ban hành Bộ Quy tắc ứng xử hoạt động du lịch trên địa bàn     tỉnh Bình Thuận; Công văn số 1901/UBND-KTN về việc tăng cường bảo vệ môi trường tại các bãi biển khu du lịch trên địa bàn tỉnh.

Bình thuận đã có những bước phát triển sản phẩm du lịch chất lượng cao, đa dạng, có thương hiệu, mang đậm bản sắc văn hoá dân tộc nhằm tăng sức hấp dẫn và sức cạnh tranh. Các doanh nghiệp du lịch tích cực triển khai chương trình kích cầu du lịch nội địa “Người Việt Nam du lịch Việt Nam – Mỗi chuyến đi thêm yêu tổ quốc”.     Tiếp tục duy trì hiệu quả hoạt động website du lịch Việt – Anh. Viết, biên tập và cập nhật 600 tin, bài trên website. Sử dụng hiệu quả các ứng dụng của mạng xã hội để đưa vào các hoạt động của du lịch Bình Thuận. Phối hợp các đơn vị truyền thông trong nước thực hiện nhiều chương trình giới thiệu quảng bá về du lịch Bình Thuận trên 10 tờ báo, tạp chí và phát trên 10 kênh truyền hình. Xây dựng 02 bộ phim “20 năm du lịch Bình Thuận”, “ Chợ Sài Gòn – Hoa Đà Lạt – Biển Mũi Né” được in ấn phát hành các ấn phẩm quảng bá phục vụ các sự kiện du lịch Bình Thuận.

Trên cơ sở kết quả các cuộc điều tra về chi tiêu khách du lịch và các cuộc điều tra khác có liên quan, Cục Thống kê Bình Thuận biên soạn và xuất bản ấn phẩm “Kết quả điều tra Chi tiêu khách du lịch năm 2016 tỉnh Bình Thuận”.

 Nội dung gồm 3 phần:

Phần I:   Du lịch Bình Thuận 2011 - 2016

Phần II: Những đạt được, khó khăn, tồn tại và giải pháp

Phần III: Số liệu du lịch năm 2011 – 2016

Yêu cầu thông tin về du lịch rất đa dạng, nội dung cuốn sách này chưa thể đáp ứng đầy đủ yêu cầu của các đối tượng sử dụng thông tin và khó tránh khỏi những thiếu sót trong quá trình biên soạn, tổng hợp số liệu. Cục thống kê Bình Thuận rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các cơ quan, các nhà sử dụng thông tin để ấn phẩm tiếp theo có chất lượng tốt hơn.
CÁC CHUYÊN ĐỀ THUỘC CỤC CÙNG LOẠI KHÁC:

 
 
 
 
 
 
Trang: 
/