CÁC CHUYÊN ĐỀ
Chân dung Thủ đô resort

 

Du lịch đã ngày càng đóng vai trò quan trọng trong thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xóa đói giảm nghèo… Ngày 24.10.1995, một sự kiện được cả nước và thế giới chú ý, đó là hiện tượng nhật thực toàn phần mà điểm quan sát rõ nhất chính là Mũi Né - Phan Thiết. Do vậy, ngày 24.10 đã trở thành ngày truyền thống của du lịch Bình Thuận. Từ đó, hoạt động du lịch tại Bình Thuận diễn ra hết sức sôi động với lượng du khách tăng đột biến. Và đến bây giờ, địa danh Phan Thiết- Mũi Né đã trở thành thương hiệu du lịch mang tầm quốc tế. Đồng thời được xem là thủ đô resort của Việt Nam, nơi dừng chân lý tưởng không thể bỏ qua của du khách
Trên cơ sở kết quả các cuộc điều tra về du lịch và doanh nghiệp hàng năm, Cục Thống kê Bình Thuận biên soạn và xuất bản ấn phẩm “Chân dung Thủ đô Resort”. Ấn phẩm này, hy vọng sẽ là tài liệu tham khảo để tổng kết Nghị quyết 19-NQ/TU về phát triển du lịch đến năm 2010.
Nội dung gồm 5 phần:
Phần I: Một số khái niệm về du lịch
Phần II: Phát triển du lịch năm 2005 – 2008
Phần III: Kết quả chi tiêu khách năm 2006 – 2008
Phần IV: Những đạt được, khó khăn, tồn tại và giải pháp
Phần V: Số liệu du lịch năm 2005 – 2008
Yêu cầu thông tin về du lịch rất đa dạng, nội dung cuốn sách này chưa thể đáp ứng đầy đủ yêu cầu của các đối tượng sử dụng tin và khó tránh khỏi những thiếu sót trong quá trình biên soạn, tổng hợp số liệu. Cục thống kê Bình Thuận rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các cơ quan, các nhà sử dụng thông tin để ấn phẩm tiếp theo có chất lượng tốt hơnCÁC CHUYÊN ĐỀ THUỘC CỤC CÙNG LOẠI KHÁC:

 
 
 
 
 
 
Trang: 
/