CÁC CHUYÊN ĐỀ
Du lịch Bình Thuận với cảm nhận của du khách năm 2009

Du lịch đã ngày càng đóng vai trò quan trọng trong thúc đẩy phát triển nền kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống về vật chất lẫn tinh thần góp phần xóa đói giảm nghèo… Ngày 24.10.1995, một sự kiện được cả nước và thế giới chú ý, đó là hiện tượng nhật thực toàn phần mà điểm quan sát rõ nhất chính là Mũi Né - Phan Thiết. Do vậy, ngày 24.10 đã trở thành ngày truyền thống của du lịch Bình Thuận. Từ đó, hoạt động du lịch tại Bình Thuận diễn ra hết sức sôi động có mức tăng trưởng cao về số lượng du khách, doanh thu, giá trị tăng thêm và thu nộp ngân sách. Hiện trạng cơ sở kinh doanh du lịch ngày càng hoàn thiện hơn, số lượng các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động du lịch, số lượng buồng phòng khách sạn, cơ sở lưu trú cũng như chất lượng phục vụ tiếp tục được nâng lên. Cái nhìn của khách du lịch mỗi lần đến Bình Thuận cũng cảm nhận được sự thay đổi đầy sắc màu và ấn tượng hơn, mang đậm nét du lịch miền biển êm ả, thanh thản và trọn vẹn.cho nghỉ ngơi, vui chơi và giải trí.

Trên cơ sở kết quả các cuộc điều tra về chi tiêu khách du lịch và các cuộc điều tra khác có liên quan, Cục Thống kê Bình Thuận biên soạn và xuất bản ấn phẩm “Du lịch Bình thuận với cảm nhận của du khách năm 2009”. Ấn phẩm này, hy vọng sẽ là tài liệu tham khảo để tổng kết Nghị quyết 19-NQ/TU về phát triển du lịch đến năm 2010.
Nội dung gồm 4 phần:
Phần I: Một số khái niệm về du lịch
Phần II: Chi tiêu khách du lịch xu thế phát triển
Phần III: Những đạt được, khó khăn, tồn tại và giải pháp
Phần IV: Số liệu du lịch năm 2005 – 2009
Yêu cầu thông tin về du lịch rất đa dạng, nội dung cuốn sách này chưa thể đáp ứng đầy đủ yêu cầu của các đối tượng sử dụng tin và khó tránh khỏi những thiếu sót trong quá trình biên soạn, tổng hợp số liệu. Cục thống kê Bình Thuận rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các cơ quan, các nhà sử dụng thông tin để ấn phẩm tiếp theo có chất lượng tốt hơn

 
CÁC CHUYÊN ĐỀ THUỘC CỤC CÙNG LOẠI KHÁC:

 
 
 
 
 
 
Trang: 
/