CÁC CHUYÊN ĐỀ
Kết quả khảo sát mức sống hộ gia đình năm 2010

 

Thực hiệnQuyết định 2910/QĐ-UBND ngày 23/10/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận về mở rộng các cuộc điều tra; năm 2010 Cục Thống kê Bình Thuận đã triển khai thêm nhiều cuộc điều tra, trong đó có cuộc điều tra mẫu về thu nhập, chi tiêu, sinh hoạt của các hộ gia đình. So với năm trước, lần điều tra này có mở rộng thêm một số chỉ tiêu liên quan đến dân trí, đời sống, sinh hoạt của dân cư như: trình độ văn hóa, trình độ nghiệp vụ, khám chữa bệnh, luyện tập thể dục thể thao, đi du lịch nước ngoài….
Thông qua kết quả cuộc điều tra này, Cục Thống kê Bình Thuận biên soạn chuyên đề “Kết quả khảo sát mức sống hộ gia đình năm 2010 tỉnh Bình Thuận” nhằm đáp ứng yêu cầu nghiên cứu của lãnh đạo các cấp, các ngành trong lĩnh vực nâng cao mức sống của dân cư song song với phát triển kinh tế xã hội.
Đây là chuyên đề được tổng hợp từ kết quả điều tra mẫu của 1.500 hộ gia đình. Mẫu điều tra được lựa chọn phân bổ tương ứng theo khu vực, theo vùng địa lý và theo ngành nghề sản xuất kinh doanh chủ yếu của hộ gia đình.
Trong những năm tới, cuộc điều tra này sẽ được tiếp tục triển khai nhằm cập nhật, bổ sung đầy đủ những thông tin cần thiết, đáp ứng yêu cầu cho việc nghiên cứu nâng cao mức sống của người dân. Cục Thống kê Bình Thuận mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các cấp, các ngành để rút kinh nghiệm cho các lần điều tra sau và biên soạn đạt kết quả tốt hơnCÁC CHUYÊN ĐỀ THUỘC CỤC CÙNG LOẠI KHÁC:
 
 
 
 
 
 
Trang: 
/