CÁC CHUYÊN ĐỀ
Kết quả khảo sát mức sống hộ gia đình năm 2009

 

Để đáp ứng yêu cầu phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp đồng thời đáp ứng yêu cầu nghiên cứu của lãnh đạo các cấp, các ngành trong lĩnh vực nâng cao mức sống của dân cư song song với phát triển kinh tế xã hội. Cục Thống kê Bình Thuận biên soạn chuyên đề “Kết quả khảo sát mức sống hộ gia đình năm 2009 tỉnh Bình Thuận”.
Đây là chuyên đề được tổng hợp từ kết quả điều tra mẫu của 1.500 hộ gia đình. Mẫu điều tra được lựa chọn phân bổ tương ứng theo khu vực, theo vùng và theo ngành nghề sản xuất kinh doanh chủ yếu của hộ gia đình.
Trong những năm tới, cuộc điều tra này sẽ được tiếp tục triển khai nhằm cập nhật, bổ sung đầy đủ những thông tin cần thiết, đáp ứng yêu cầu cho việc nghiên cứu nâng cao mức sống của người dân. Cục Thống kê Bình Thuận mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các cấp, các ngành để rút kinh nghiệm cho các lần điều tra sau và biên soạn đạt kết quả tốt hơnCÁC CHUYÊN ĐỀ THUỘC CỤC CÙNG LOẠI KHÁC:
 
 
 
 
 
 
Trang: 
/