CÁC CHUYÊN ĐỀ
Kết quả khảo sát mức sống dân cư năm 2016

Thực hiện Quyết định 2910/QĐ-UBND ngày 23/10/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận về mở rộng các cuộc điều tra; năm 2015 Cục Thống kê Bình Thuận đã tiếp tục triển khai nhiều cuộc điều tra, trong đó có cuộc điều tra mẫu về thu nhập, chi tiêu, sinh hoạt của các hộ gia đình. Nội dung điều tra phản ảnh kết quả thu nhập, chi tiêu và các chỉ tiêu khác liên quan đến đời sống sinh hoạt của dân cư như: sinh hoạt văn hóa, khám chữa bệnh, học tập, luyện tập thể dục thể thao, đi du lịch nước ngoài, nhận định về cải cách thủ tục hành chính và các mặt phát triển xã hội….

Thông qua kết quả cuộc điều tra này, Cục Thống kê Bình Thuận biên soạn chuyên đề “Kết quả khảo sát mức sống dân cư tỉnh Bình Thuận 2016” phục vụ lãnh đạo các cấp, các ngành tham khảo để định hướng phát triển một số vấn đề xã hội.

Đây là chuyên đề được tổng hợp từ kết quả điều tra mẫu của 1.500 hộ gia đình. Mẫu điều tra được lựa chọn phân bổ tương ứng theo khu vực, theo vùng địa lý và theo ngành nghề sản xuất kinh doanh chủ yếu của hộ gia đình. Theo hướng dẫn của Trung ương, Cục Thống kê Bình Thuận đã căn cứ vào yếu tố trượt giá tiêu dùng (CPI) để phân loại hộ theo mức thu nhập phù hợp theo thực tế đồng thời xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn mới.

Hàng năm, căn cứ vào Chương trình hành động của địa phương, Cục Thống kê sẽ nghiên cứu cập nhật, bổ sung thêm những thông tin cần thiết, đáp ứng yêu cầu cho việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, giúp các ngành, các cấp tham khảo xây dựng ổn định và nâng cao mức sống các tầng lớp dân cư. Cục Thống kê Bình Thuận mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các cấp, các ngành để rút kinh nghiệm cho các lần điều tra sau và biên soạn đạt kết quả tốt hơn

 
CÁC CHUYÊN ĐỀ THUỘC CỤC CÙNG LOẠI KHÁC:
 
 
 
 
 
 
Trang: 
/