LỊCH PHỔ BIẾN THÔNG TIN THỐNG KÊ
Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2023

Quyết định ban hành Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2023 của Cục Thống kê tỉnh Bình Thuận.

 

File đính kèm: LICHPHOBIENTHONGTIN_2023_signed_signed.pdf

 
CHUYÊN MỤC CÙNG LOẠI KHÁC:


 
 
 
 
 
 
Trang: 
/