LỊCH PHỔ BIẾN THÔNG TIN THỐNG KÊ
Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2022

Quyết định ban hành Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2022 của Cục Thống kê tỉnh Bình Thuận.

 

File đính kèm : LICHPHOBIENTHONGTIN_2022_signed_signed.pdf
CHUYÊN MỤC CÙNG LOẠI KHÁC:


 
 
 
 
 
 
Trang: 
/