QUY CHẾ TIẾP CÔNG DÂN
Nội dung tiếp công dân tại địa điểm tiếp công dân của Cục Thống kê Bình Thuận

Ban hành kèm theo Quy chế tiếp công dân

 

Kèm file: Noi dung tiep cong dan (kem QĐ 61)signed.pdf
CHUYÊN MỤC CÙNG LOẠI KHÁC:


 
 
 
 
 
 
Trang: 
/