TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ NĂM 2021
Tổng điều tra kinh tế: Kịp thời, chất lượng

BT- Bắt đầu từ ngày 1/3, tổng điều tra kinh tế (TĐTKT) được thực hiện trên phạm vi cả nước. Đây là cuộc TĐTKT có quy mô lớn nhất, huy động gần như toàn bộ cả hệ thống chính trị vào cuộc. Phóng viên Báo Bình Thuận có cuộc trao đổi với ông Phạm Quốc Hùng – Cục trưởng Cục Thống kê, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo (BCĐ) tổng điều tra kinh tế năm 2021 tỉnh xung quanh vấn đề này.

 

   Ông có thể cho biết mục đích, ý nghĩa của cuộc TĐTKT năm 2021?

   TĐTKT năm 2021 đánh giá tình hình thực trạng phát triển KT-XH của giai đoạn trước, xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH giai đoạn 2021-2025. Cụ thể, đánh giá sự phát triển về số lượng, quy mô và lao động của các cơ sở kinh tế. Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh; mức độ ứng dụng công nghệ thông tin; cơ cấu, sự phân bố của các cơ sở và của lao động theo địa phương, theo ngành kinh tế và theo hình thức sở hữu nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý của Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành và địa phương.

   Trong lần TĐT này, Tổng cục Thống kê sẽ tính toán biên soạn lại chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước (GDP), tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (GRDP) năm 2020 và các chỉ tiêu thống kê chính thức của các chuyên ngành thống kê.

Ông Phạm Quốc Hùng – Cục trưởng Cục Thống kê. Ảnh: Đình Hòa

    Cuộc TĐTKT năm 2021 sẽ cập nhật thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ chuyển đổi năm gốc so sánh, phục vụ biên soạn các chỉ tiêu thống kê kinh tế - xã hội.

    Đối tượng nào sẽ nằm trong diện TĐT, thưa ông?

    Đối tượng của cuộc TĐTKT năm 2021 là các doanh nghiệp, hợp tác xã; cơ sở sự nghiệp, hiệp hội, tổ chức phi chính phủ; cơ sở sản xuất kinh doanh (SXKD) cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng.

    Theo kế hoạch, bắt đầu từ ngày 1/3 đến 30/5 sẽ tiến hành thu thập thông tin các cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc khối doanh nghiệp; các chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài; đoàn thể, hiệp hội, đơn vị sự nghiệp; tổ chức phi chính phủ nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động tại Việt Nam; cơ sở trực thuộc của các tổ chức trên. Từ ngày 1/7 đến 30/7, tiến hành thu thập thông tin về các cơ sở SXKD cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng.

    Điểm mới của TĐTKT năm 2021 là gì thưa ông?

    Cuộc TĐTKT lần này ứng dụng triệt để công nghệ thông tin trong tất cả các công đoạn: Từ công tác chuẩn bị, thu thập thông tin, xử lý và công bố kết quả. Cụ thể, sử dụng phiếu điều tra điện tử (phiếu Webform) để thu thập thông tin đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội. Sử dụng máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh để điều tra các cơ sở SXKD cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng. Ngoài ra sử dụng các bài giảng điện tử trong tập huấn nghiệp vụ. Bên cạnh đó, thực hiện cải tiến nội dung và số lượng thông tin thu thập; cải tiến cơ bản phiếu điều tra thiết kế phiếu điện tử gồm 22 loại phiếu (6 phiếu điều tra toàn bộ, 16 phiếu điều tra theo mẫu).

    Để cuộc TĐT diễn ra đúng kế hoạch và đảm bảo chất lượng, kết quả tốt nhất trong bối cảnh dịch Covid - 19 vẫn còn diễn biến phức tạp, BCĐ TĐT tỉnh đã có sự chuẩn bị và triển khai như thế nào?

    Hiện nay mọi công tác chuẩn bị cho cuộc TĐTKT của tỉnh đã cơ bản hoàn thành xong. BCĐ tổng điều tra các cấp thành lập với 497 người (cấp tỉnh 13 người, cấp huyện 112 người, cấp xã 372 người) và Tổ Thường trực giúp việc BCĐ các cấp là 147 người (cấp tỉnh 22 người; cấp huyện 125 người). UBND tỉnh và cấp huyện đã ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện cuộc TĐTKT trên địa bàn. Bên cạnh đó, BCĐ các cấp đã ban hành kế hoạch và một số văn bản khác nhằm hướng dẫn, tổ chức thực hiện cuộc TĐT đạt kết quả tốt. Đến nay đã hoàn thành việc rà soát danh sách các các cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc khối doanh nghiệp; đoàn thể, hiệp hội, đơn vị sự nghiệp. Qua kết quả rà soát có 6.149 doanh nghiệp, hợp tác xã (5.955 doanh nghiệp, 194 hợp tác xã), trong đó có 5.177 doanh nghiệp đang hoạt động SXKD, 529 doanh nghiệp tạm ngừng SXKD, 249 doanh nghiệp ngừng hoạt động, chờ giải thể, phá sản; 845 đơn vị sự nghiệp, 114 hiệp hội. Đồng thời, đã hoàn thành xong một số công việc quan trọng như công tác tuyên truyền, tuyển chọn điều tra viên, giám sát viên, tập huấn nghiệp vụ và phần mềm thu thập thông tin cho BCĐ các cấp.

    Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, BCĐ tỉnh chủ động chỉ đạo các giải pháp phòng chống dịch theo quy định của các cơ quan chức năng đối với điều tra viên, giám sát viên; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc kiểm tra, giám sát, đôn đốc để cuộc tổng điều tra diễn ra đúng kế hoạch và đảm bảo chất lượng.

Xin cảm ơn ông!

 

Thanh Duyên (thực hiện)

 
CHUYÊN MỤC CÙNG LOẠI KHÁC:

 
 
 
 
 
 
Trang: 
/