TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ NĂM 2021
Hội nghị tập huấn Nghiệp vụ và ứng dụng CNTT Tổng điều tra kinh tế năm 2021

Trong 3 ngày 11/01 - 13/01/2021, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ và ứng dụng công nghệ thông tin Tổng điều tra kinh tế năm 2021 bằng hình thức trực tuyến tại trụ sở của Tổng cục Thống kê và kết nối trực tuyến với 63 điểm cầu tại Cục Thống kê các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Dự hội nghị có lãnh đạo Tổng cục Thống kê, đại diện lãnh đạo và công chức các đơn vị liên quan thuộc và trực thuộc TCTK; đại diện các đơn vị thuộc Bộ, ngành, lãnh đạo các Cục Thống kê và chuyên viên nghiệp vụ liên quan của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Tại điểm cầu Bình Thuận tham dự có tổ thường trực Tổng điều tra kinh tế cấp tỉnh; lãnh đạo và Công chức các phòng nghiệp vụ; Lãnh đạo và Công chức Chi cục thống kê huyện, thành phố: Phan Thiết, Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, Hàm Tân, Phú Quý và kết nối trực tuyến với 4 Chi cục Thống kê huyện, thị xã: La Gi, Tuy Phong, Tánh Linh và Đức Linh.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng TCTK, Phó trưởng ban Ban chỉ đạo Tổng điều tra TW nhấn mạnh: Để triển khai thành công Tổng điều tra Kinh tế năm 2021, bên cạnh việc tổ chức thành công Hội nghị tập huấn nghiệp vụ cần có sự phối hợp giữa các Bộ ngành, Ủy ban nhân dân các cấp, Sở, Ban, Ngành tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc tuyên truyền và triển khai thực hiện tốt Tổng điều tra Kinh tế năm 2021 trên phạm vi cả nước. Đặc biệt Trưởng ban Ban Chỉ đạo Tổng điều tra và Cục trưởng Cục Thống kê tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát để đảm bảo nguồn thu thập thông tin từ các đơn vị điều tra chính xác và đúng thời gian.

Tổng điều tra kinh tế năm 2021 là một trong 3 cuộc Tổng điều tra hết sức quan trọng do ngành Thống kê thực hiện (cùng với Tổng điều tra dân số và nhà ở; Tổng điều tra Nông nghiệp - Nông thôn) sẽ cung cấp số liệu toàn bộ các ngành kinh tế; giúp chúng ta nắm được quy mô GDP, cơ cấu từng ngành kinh tế trong GDP, làm tiền đề quan trọng cho việc tính toán số liệu GDP của toàn quốc và GRDP của mỗi địa phương. Giúp cho công tác tham mưu chiến lược của các Bộ, ngành và địa phương giúp Đảng và Nhà nước có được bức tranh kinh tế tổng thể của cả nước; nắm bắt được thực trạng của nền kinh tế nói chung và của từng ngành, từng địa phương. Từ đó định vị được từng ngành, từng địa phương đang ở đâu trong quá trình phát triển; xác định những tiềm năng, lợi thế cần phải khai thác; nhận diện được những rào cản, thách thức phải vượt qua; và quan trọng nhất là đưa ra được những quyết sách, chỉ đạo, điều hành phù hợp để phát triển nền kinh tế nhanh, bền vững.

Quy mô, nội dung của cuộc Tổng điều tra này có liên quan đến nhiều đối tượng điều tra khác nhau bao gồm tất cả các đơn vị kinh tế: Doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, đơn vị sự nghiệp, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, hiệp hội, tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam. Bên cạnh đó, cuộc điều tra này đã được đổi mới theo hướng ứng dụng triệt để công nghệ thông tin, cải tiến về nội dung, quy trình, cách thức triển khai với quyết tâm hoàn thành tốt cuộc Tổng điều tra trên tinh thần tiết kiệm và đem lại hiệu quả cao nhất. Kết quả điều tra còn góp phần xây dựng dàn chọn mẫu cho một số cuộc điều tra trong lĩnh vực nông nghiệp và các yêu cầu thống kê khác.

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Trung Tiến, Phó Tổng cục trưởng TCTK, Ủy viên Ban chỉ đạo Tổng điều tra TW đã giới thiệu nội dung chính của Phương án và các điểm mới của Tổng điều tra kinh tế năm 2021. Các giảng viên giới thiệu và hướng dẫn nội dung tập huấn bao gồm: Quy trình thu thập thông tin, quy trình chọn mẫu đối với doanh nghiệp, hợp tác xã; Giải thích nội dung và cách ghi phiếu toàn bộ, ghi phiếu lĩnh vực công nghiệp, xây dựng và vốn đầu tư; phiếu lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản; lĩnh vực tài khoản quốc gia, phiếu Vận tải - Lưu trữ - Lữ hành - Y tế và Giáo dục; phiếu Gia công - FATS - Văn phòng đại diện; Giới thiệu: Quy trình, nội dung, phương pháp thu thập thông tin phiếu cá thể, phiếu tôn giáo, phiếu hiệp hội, tổ chức phi chính phủ...; Phần mềm thu thập thông tin cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, thông tin cơ sở tôn giáo, thông tin sự nghiệp, hiệp hội, tổ chức phi chính phủ...; Giới thiệu các bảng danh mục trong Tổng điều tra kinh tế; Công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát; Hướng dẫn quản lý sử dụng kinh phí Tổng điều tra; Giới thiệu trang Web điều hành tác nghiệp.

Hội nghị tập huấn diễn ra sôi nổi, các đồng chí tham gia tập huấn thảo luận để cùng nhau thống nhất những vấn đề còn vướng mắc có thể phát sinh khi triển khai thực tế tại địa bàn./.

CTK Bình Thuận

 

Một số hình ảnh tại điểm cầu Bình Thuận:

 

 

 

 
CHUYÊN MỤC CÙNG LOẠI KHÁC:

 
 
 
 
 
 
Trang: 
/