CÁC CHUYÊN ĐỀ
Môi trường đầu tư SXKD năm 2016 tỉnh Bình Thuận

Trong quá trình phát triển kinh tế, các doanh nghiệp luôn giữ vai trò quan trọng góp phần rất lớn vào tăng trưởng kinh tế, tạo sự bền vững trong phát triển. Trong đó môi trường đầu tư tốt khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư, giảm thấp chi phí và rủi ro. Một môi trường đầu tư tốt không chỉ mang lại lợi nhuận cao cho doanh nghiệp mà còn nâng cao hiệu quả hoạt động trên phạm vi toàn xã hội. Chính phủ có ảnh hưởng quyết định đến hàng loạt các yếu tố khác thông qua các chính sách có quan hệ mật thiết đối với hành vi đầu tư. Các nhà đầu tư đánh giá cao tầm quan trọng của sự ổn định và bảo đảm về quyền đầu tư, kinh doanh của Chính phủ đối với họ, nhất là bảo đảm quyền về tài sản. Các quy định về thuế, tài chính, kết cấu hạ tầng, lao động các yếu tố đầu vào cũng ảnh hưởng đến quyết định đầu tư của doanh nghiệp.

Kết quả điều tra về môi trường đầu tư tại Bình Thuận cho thấy thực tiễn điều hành kinh tế tốt ở cấp tỉnh có vai trò quan trọng đối với sự tăng trưởng. Tập trung vận dụng các thực tiễn điều hành tốt sẽ góp phần cải thiện sự phát triển kinh tế. Các chính sách điều hành kinh tế tốt không chỉ làm lợi cho các doanh nghiệp mà còn làm lợi cho xã hội. Khu vực kinh tế tư nhân năng động sẽ tạo thêm việc làm, góp phần nâng cao mức sống cho nhân dân.

Trên cơ sở kết quả điều tra về môi trường đầu tư sản xuất kinh doanh năm 2016, Cục Thống kê Bình Thuận biên soạn và xuất bản ấn phẩm “Môi trường đầu tư sản xuất kinh doanh năm 2016 tỉnh Bình Thuận”, nội dung cuốn sách gồm 3 phần:

Phần I: Hiện trạng môi trường đầu tư của Bình Thuận

Phần II: Môi trường đầu tư của Bình Thuận năm 2016.

Phần III: Các đề xuất về chính sách và kiến nghị nhằm cải thiện môi trường đầu tư Bình Thuận trong thời gian đến.

Yêu cầu thông tin về môi trường đầu tư rất đa dạng, do vậy nội dung cuốn sách này chưa thể đáp ứng đầy đủ yêu cầu của các đối tượng sử dụng tin và khó tránh khỏi những thiếu sót trong quá trình biên soạn, tổng hợp số liệu. Cục Thống kê Bình Thuận rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các cơ quan, các nhà sử dụng thông tin để ấn phẩm tiếp theo có chất lượng tốt hơn.
CÁC CHUYÊN ĐỀ THUỘC CỤC CÙNG LOẠI KHÁC:


 
 
 
 
 
 
Trang: 
/