CÁC CHUYÊN ĐỀ
Môi trường đầu tư sản xuất kinh doanh năm 2010

 

Trong quá trình phát triển kinh tế, các doanh nghiệp luôn giữ vai trò quan trọng góp phần rất lớn vào tăng trưởng kinh tế, tạo sự bền vững trong phát triển. Vì vậy, Nhà nước đã thực hiện nhiều chính sách nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động, những chính sách đó đã đưa lại kết quả khả quan, tạo bước đột phá về tăng trưởng doanh nghiệp. Nhà nước cũng đã đưa ra những định hướng nhằm tạo môi trường kinh doanh ngày càng thuận lợi, thông thoáng cho sự phát triển của doanh nghiệp.
Trên cơ sở kết quả điều tra mẫu về môi trường đầu tư sản xuất kinh doanh năm 2010 của 300 doanh nghiệp, Cục Thống kê Bình Thuận biên soạn và xuất bản ấn phẩm “Kết quả khảo sát Môi trường đầu tư sản xuất kinh doanh tỉnh Bình Thuận năm 2010, nội dung cuốn sách gồm 3 phần:
Phần I: Một số khái niệm về môi trường đầu tư.
Phần II: Hiện trạng môi trường đầu tư của Bình Thuận.
Phần III: Các đề xuất về chính sách và kiến nghị nhằm cải thiện môi trường đầu tư Bình Thuận trong thời gian đến.
Yêu cầu thông tin về môi trường đầu tư rất đa dạng, do vậy nội dung cuốn sách này chưa thể đáp ứng đầy đủ yêu cầu của các đối tượng sử dụng tin và khó tránh khỏi những thiếu sót trong quá trình biên soạn, tổng hợp số liệu. Cục Thống kê Bình Thuận rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các cơ quan, các nhà sử dụng thông tin để ấn phẩm tiếp theo có chất lượng tốt hơn.CÁC CHUYÊN ĐỀ THUỘC CỤC CÙNG LOẠI KHÁC:


 
 
 
 
 
 
Trang: 
/