TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂM 2019
Sáng ngày 13/02/2019, Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tỉnh Bình Thuận đã tổ chức khai mạc Hội nghị tập huấn nghiệp vụ và công nghệ thông tin cấp tỉnh Tổng điều tra dân số và nhà ở...


Ngày 15-16/11/2018 Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh Bình Thuận đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác quản lý và lập Bảng kê Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Tham dự lớp tập huấn có các thành viên ban chỉ đạo; văn phòng ban chỉ đạo cấp tỉnh; trưởng ban, phó trưởng ban, chánh văn phòng của ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở cấp huyện, thị xã, thành phố...


Nhằm chuẩn bị cho các bước khởi động Tổng điều tra vào thời điểm 0 giờ ngày 01/4/2019, vừa qua tỉnh Bình Thuận đã góp ý phương án Tổng điều tra...
 
 
 
 
 
 
Trang: 
/