TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂM 2019
Bình Thuận tổ chức Hội nghị tập huấn công tác quản lý và lập Bảng kê Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Ngày 15-16/11/2018 Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh Bình Thuận đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác quản lý và lập Bảng kê Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Tham dự lớp tập huấn có các thành viên ban chỉ đạo; văn phòng ban chỉ đạo cấp tỉnh; trưởng ban, phó trưởng ban, chánh văn phòng của ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở cấp huyện, thị xã, thành phố...

Trong hai ngày, các đại biểu được giới thiệu về công tác quản lý tổng điều tra, hướng dẫn sử dụng và thực hành trang thông tin điều hành tác nghiệp. Lớp tập huấn sẽ giúp thành viên Ban chỉ đạo các cấp nắm vững các bước kê khai biểu mẫu, tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ tổng điều tra và đặc biệc là ứng dụng công nghệ thông tin trong thu thập, tổng hợp kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Tổng điều tra dân số và nhà ở là một trong ba cuộc tổng điều tra thống kê được quy định trong Luật Thống kê, với chu kỳ thực hiện 10 năm một lần. Đây là cuộc tổng điều tra đầu tiên ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông trong tất cả các công đoạn của tổng điều tra, từ chuẩn bị xây dựng mạng lưới, thu thập thông tin, kiểm tra và nghiệm thu số liệu, xử lý số liệu đến công bố kết quả tổng điều tra. Trong đó, áp dụng hai hình thức thu thập thông tin mới, đó là sử dụng thiết bị điện tử di động trong thu thập thông tin và sử dụng phiếu trực tuyến để các hộ dân cư tự cung cấp thông tin thông qua mạng Internet. Cùng với đó là việc đổi mới hình thức quản lý và sử dụng số liệu theo hướng quản lý dữ liệu tập trung và sử dụng phân tán.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Quốc Hùng, Cục Trưởng Cục Thống kê, Phó trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh nhấn mạnh, Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là một hoạt động thống kê phức tạp với khối lượng công việc lớn từ công tác thiết kế, chuẩn bị, thu thập thông tin, xử lý, tổng hợp số liệu và công bố kết quả. Trong đó, công tác lập Bảng kê hộ là hoạt động thu thập thông tin ban đầu từ các hộ dân cư của Tổng điều tra dân số và nhà ở do đó cần được đặc biệt quan tâm thực hiện để nâng cao chất lượng thông tin của Bảng kê hộ phục vụ công tác thu thập thông tin. Bảng kê hộ còn đóng vai trò quan trọng trong quản lý và thực hiện Tổng điều tra; giúp cho cuộc Tổng điều tra được diễn ra thuận lợi, tránh điều tra trùng hoặc bỏ sót địa bàn, hộ và các nhân khẩu thực tế thường trú tại hộ./.

CTK Bình Thuận

 

Một số hình ảnh:

 

Đ/c Phạm Quốc Hùng, Cục Trưởng Cục Thống kê, Phó trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh phát biểu tại Hội nghị

 

Toàn cảnh Hội nghị
CHUYÊN MỤC CÙNG LOẠI KHÁC:


 
 
 
 
 
 
Trang: 
/