THI TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2022
Thông báo

Phúc khảo bài thi viết Vòng 2 kỳ tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê năm 2023

 

Vui lòng tải Mẫu:

Mẫu đơn phúc khảo

 
CHUYÊN MỤC CÙNG LOẠI KHÁC:

 
 
 
 
 
 
Trang: 
/