THI TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2022
Thông báo

Kết quả điểm thi tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê năm 2023

   

Vui lòng tải file chi tiết:

Danh sách kết quả điểm thi

 
CHUYÊN MỤC CÙNG LOẠI KHÁC:

 
 
 
 
 
 
Trang: 
/