CÁC CHUYÊN ĐỀ
Bình Thuận với các tỉnh Đông Nam Bộ năm 2010 – 2012

Để phục vụ các cấp, các ngành nắm được những thông tin cơ bản về tình hình kinh tế - xã hội các tỉnh trong khu vực Đông Nam Bộ, Cục Thống kê Bình Thuận biên soạn và phát hành tập số liệu “Bình Thuận với các tỉnh Đông Nam Bộ năm 2010 – 2012

    Xin chân thành cảm ơn Cục Thống kê các tỉnh, thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước đã cung cấp những thông tin thống kê giúp Cục Thống kê Bình Thuận hoàn thành nội dung biên soạn.

Đây là lần thứ tư, Cục Thống kê Bình Thuận biên soạn và phát hành tập số liệu này.

    Quá trình biên soạn chắc không tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong nhận được sự góp ý của các cấp, các ngành để lần biên soạn sau được tốt hơn.CÁC CHUYÊN ĐỀ THUỘC CỤC CÙNG LOẠI KHÁC:
 
 
 
 
 
 
Trang: 
/