CÁC CHUYÊN ĐỀ
Bình Thuận với các tỉnh Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung năm 2011 – 2013

 Để phục vụ các cấp, các ngành nắm được những thông tin cơ bản về tình hình kinh tế - xã hội của 14 tỉnh trong khu vực Bắc Trung bộ và Duyên hải miền trung Cục Thống kê Bình Thuận biên soạn và phát hành tập số liệu “Bình Thuận với các tỉnh Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung  năm 2011 – 2013”.

    Xin chân thành cảm ơn Cục Thống kê các tỉnh, thành phố Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận đã cung cấp những thông tin thống kê giúp Cục Thống kê Bình Thuận hoàn thành nội dung biên soạn.

    Quá trình biên soạn chắc không tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong nhận được sự góp ý của các cấp, các ngành để lần biên soạn sau được tốt hơn.
CÁC CHUYÊN ĐỀ THUỘC CỤC CÙNG LOẠI KHÁC:
 
 
 
 
 
 
Trang: 
/