CÁC CHUYÊN ĐỀ
Kinh tế Bình Thuận trên đường phát triển

Với chiến lược và chính sách phát triển kinh tế của Việt Nam: Xây dựng và phát triển các lĩnh vực ưu tiên theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá; Tiếp tục chính sách mở cửa nền kinh tế, hội nhập nền kinh tế Việt Nam vào nền kinh tế thế giới. Đối với tỉnh tập trung vấn đề xây dựng hệ thống kinh tế mở gắn thị trường trong nước và quốc tế; Nhanh chóng chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá; coi trọng việc phát huy nhân tố con người. Xây dựng và phát triển các cơ sở kinh tế đã là một bước đột phá: Số lượng cơ sở tăng nhanh, hiệu quả hoạt động kinh tế ngày càng được nâng lên thể hiện qua kết quả các cuộc Tổng điều tra và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh giai đoạn 2002 – 2007.

Trên cơ sở qua 2 cuộc Tổng điều cơ sở kinh tế hành chính sự nghiệp năm 2002 và 2007, cùng với kết quả các cuộc điều tra doanh nghiệp và cá thể hàng năm. Cục Thống kê Bình Thuận biên soạn và xuất bản ấn phẩm “Kinh tế Bình Thuận trên đường phát triển”, nội dung cuốn sách gồm 2 phần:

Phần 1: Lời văn phân tích cơ sở kinh tế, hành chính sự nghiệp năm 2002 – 2007.

Phần 2: Số liệu cơ sở kinh tế, hành chính sự nghiệp năm 2002 – 2007.

Yêu cầu thông tin về cơ sở kinh tế, hành chính sự nghiệp rất đa dạng, do vậy nội dung cuốn sách này chưa thể đáp ứng đầy đủ yêu cầu của các đối tượng sử dụng tin và khó tránh khỏi những thiếu sót trong quá trình biên soạn, tổng hợp số liệu. Cục thống kê Bình Thuận rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các cơ quan, các nhà sử dụng thông tin để ấn phẩm tiếp theo có chất lượng tốt hơn.
CÁC CHUYÊN ĐỀ THUỘC CỤC CÙNG LOẠI KHÁC:

 
 
 
 
 
 
Trang: 
/