CÁC TIN LIÊN QUAN
Mừng, lo từ dữ liệu kinh tế quý I

Tổng cục Thống kê vừa công bố số liệu về tình hình kinh tế - xã hội quý I năm nay. Có những con số mang đến niềm vui và cũng có một vài dữ liệu đáng phải suy tư.

 

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, GDP quý I.2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ năm 2023. Thành quả tăng trưởng cao nhất kể từ năm 2020 đến nay cho thấy nền kinh tế vẫn đang trên đà hồi phục sau đại dịch.

Về phía sản xuất, giá trị tăng thêm của khu vực nông, lâm và thủy sản tăng trưởng thấp hơn tốc độ tăng trưởng chung (2,98%), trong khi giá trị tăng thêm của khu vực công nghiệp và xây dựng và khu vực dịch vụ có tốc độ cao hơn tốc độ tăng trưởng GDP (6,28% và 6,94%).

Đáng chú ý, giá trị tăng thêm của khu vực công nghiệp và xây dựng tăng trưởng khá cao là do giá trị tăng thêm của hoạt động sản xuất và phân phối điện… tăng cao bất thường (gần 12%). Bên cạnh đó, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) quý I ước tăng 5,7% so với cùng kỳ năm trước - mức tăng này nhỏ hơn tốc độ tăng trưởng giá trị tăng thêm của toàn ngành công nghiệp, đạt 6,18%. Chỉ số IIP của ngành chế biến, chế tạo tăng 5,9% - cũng thấp hơn tốc độ tăng trưởng giá trị tăng thêm của ngành chế biến, chế tạo, đạt 6,98%. Điều này đáng mừng vì như vậy có nghĩa là hiệu quả sản xuất của nhóm ngành công nghiệp nói chung và chế biến, chế tạo nói riêng đã tăng lên đáng kể.

Về phía chi tiêu, tăng trưởng về tiêu dùng cuối cùng và tích luỹ tài sản quý I năm 2024 đều thấp hơn tăng trưởng GDP quý I.2024 (4,93% và 4,69% so với 5,66%). Như vậy, có được mức tăng trưởng 5,66% là do chênh lệch xuất nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ mang lại; xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng 18%; nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng 17,08%.

Đặc biệt, xuất khẩu dịch vụ du lịch tăng đến 45,8% và tỷ trọng xuất khẩu dịch vụ du lịch trong tổng xuất khẩu dịch vụ gần 60% là rất đáng kể. Tuy mức tăng trưởng này vẫn thấp hơn tăng trưởng của nhập khẩu dịch vụ du lịch (67,3%), nhưng tỷ trọng của nhập khẩu dịch vụ du lịch chiếm trong tổng nhập khẩu dịch vụ du lịch chỉ khoảng 28%. Do đó, nhìn từ phía cầu, có thể thấy nếu các cơ sở du lịch và các sản phẩm du lịch được cải thiện tốt hơn nữa thì đây có thể là một mũi nhọn quan trọng cho tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững. Điều này cũng phù hợp với kết quả tính toán từ mô hình cân đối liên ngành cho thấy, xuất khẩu dịch vụ du lịch lan tỏa cao đến tổng giá trị tăng thêm (hoặc GDP) và ít ảnh hưởng đến môi trường.

Về tình hình doanh nghiệp, quý I.2024, cả nước có 59,9 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tuy nhiên số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường là 73,9 nghìn doanh nghiệp. Như vậy, so sánh giữa số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động với số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, trong quý I.2024, tổng số doanh nghiệp nước ta giảm 14,1 nghìn doanh nghiệp, bình quân một tháng giảm 4,7 nghìn doanh nghiệp.

Đây là chỉ dấu cho thấy doanh nghiệp, người dân và nền kinh tế vẫn đang thực sự trong tình trạng rất khó khăn. Điều này cần nghĩ đến hơn là việc tăng trưởng GDP. Và để doanh nghiệp, người dân và nền kinh tế dần phục hồi, lãi suất ngân hàng cần được tiếp tục giảm, nhanh chóng giải ngân đầu tư công và giảm thuế, phí.

Ngồn: TS. Bùi Trinh (daibieunhandan.vn)
TIN TỨC CÙNG LOẠI KHÁC:

 
 
 
 
 
 
Trang: 
/