CÁC TIN LIÊN QUAN
Giải ngân vốn đầu tư toàn xã hội 9 tháng đầu năm ước đạt 2.260,5 nghìn tỷ đồng, tăng 5,9%

Điều này phản ánh kết quả nỗ lực của Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương trong việc quyết liệt đẩy mạnh thực hiện vốn đầu tư công nhằm tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong những tháng cuối năm.

Cụ thể, theo công bố của Tổng cục Thống kê, vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội trong 9 tháng năm 2023 theo giá hiện hành ước đạt 2.260,5 nghìn tỷ đồng, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2022 đạt 2.135,6 nghìn tỷ đồng, tăng 12,8%). Mức tăng chỉ tiêu này của quý III đạt 7,6% cao hơn mức tăng của quý II (5,6%) và quý I (3,6%).

 


Vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội trong 9 tháng năm 2023 theo giá hiện hành ước đạt 2.260,5 nghìn tỷ đồng, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2022 đạt 2.135,6 nghìn tỷ đồng, tăng 12,8%)

 

Khẳng định sự nỗ lực của Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương trong việc quyết liệt đẩy mạnh thực hiện vốn đầu tư công nhằm tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong những tháng cuối năm, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Thị Hương cho biết, vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội quý III/2023 theo giá hiện hành ước đạt 902,5 nghìn tỷ đồng, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: Vốn khu vực Nhà nước ước đạt 263,5 nghìn tỷ đồng, tăng 18,7%; khu vực ngoài Nhà nước đạt 498,8 nghìn tỷ đồng, tăng 2,5%; khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 140,2 nghìn tỷ đồng, tăng 7,8%.

 


Tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội theo giá hiện hành 9 tháng các năm 2019-2023

 

Ước tính 9 tháng năm 2023, vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội theo giá hiện hành ước đạt 2.260,5 nghìn tỷ đồng, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: Vốn khu vực Nhà nước đạt 634,3 nghìn tỷ đồng, chiếm 28,1% tổng vốn và tăng 15,1% so với cùng kỳ năm trước; khu vực ngoài Nhà nước đạt 1.250,7 nghìn tỷ đồng, chiếm 55,3% và tăng 2,3%; khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 375,5 nghìn tỷ đồng, chiếm 16,6% và tăng 3,9%.

Trong vốn đầu tư của khu vực Nhà nước, Người đứng đầu Tổng cục Thống kê cho hay, vốn thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước 9 tháng năm 2023 ước đạt 415,5 nghìn tỷ đồng, bằng 57,4% kế hoạch năm và tăng 23,5% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2022 bằng 56% và tăng 20,3%).

Theo cấp quản lý, vốn Trung ương đạt 76,4 nghìn tỷ đồng, bằng 57,3% kế hoạch năm và tăng 28,1% so với cùng kỳ năm trước; vốn địa phương đạt 339,1 nghìn tỷ đồng, bằng 57,4% và tăng 22,5%. Trong vốn địa phương quản lý, vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh đạt 233,2 nghìn tỷ đồng, bằng 55,1% và tăng 27,9%; vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện đạt 91,7 nghìn tỷ đồng, bằng 61,8% và tăng 12,7%; vốn ngân sách Nhà nước cấp xã đạt 14,2 nghìn tỷ đồng, bằng 73,2% và tăng 7,9%.

 

 

Tốc độ tăng/giảm vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội theo giá hiện hành 9 tháng các năm giai đoạn 2019-2023 (%)

Nguồn: Trí Dũng (Tạp chí Kinh tế và dự báo)
TIN TỨC CÙNG LOẠI KHÁC:

 
 
 
 
 
 
Trang: 
/