CÁC TIN LIÊN QUAN
Hơn 79 nghìn DN thành lập mới trong 7 tháng năm 2019

Theo Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), trong 7 tháng năm 2019, cả nước có 79.310 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với quy mô vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp tăng mạnh, đạt 12,6 tỷ đồng, mức cao nhất trong những năm trở lại đây…

 

        Cục Quản lý đăng ký kinh doanh cũng cho biết, trong tháng 7/2019, cả nước có 12.352 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 139.200 tỷ đồng, tăng 9,7% về số doanh nghiệp và tăng 14,0% về số vốn so với cùng kỳ năm 2018. Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng, tuy nhiên, số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 7/2019 lại giảm. Cụ thể, tỷ trọng vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp đạt 11,3 tỷ đồng, tăng 3,9% so với cùng kỳ năm ngoái; tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới là 94.925 người, giảm 17,4% so với cùng kỳ năm 2018.

Trong tháng cả nước còn có 2.690 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 9,4% so với cùng kỳ năm 2018. Đồng thời, cả nước cũng có 2.501 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 2,4%; 2.471 doanh nghiệp doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ hoàn thành thủ tục giải thể, tăng 4,0%; 1.434 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 32,2% so với cùng kỳ năm 2018.

Tính chung 7 tháng năm 2019, cả nước có 79.310 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 999.395 tỷ đồng, tăng 4,6% về số doanh nghiệp và tăng 29,6% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2018. Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp đạt 12,6 tỷ đồng, tăng 23,9%; Tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới là 743.929 lao động, tăng 19,3% so với cùng kỳ năm 2018.

Cũng trong 7 tháng năm 2019, tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong là 2.476.290 tỷ đồng (tăng 11,0% so với cùng kỳ năm 2018), bao gồm: số vốn đăng ký của doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 999.395 tỷ đồng (tăng 29,6%) và số vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp là 1.476.895 tỷ đồng (tăng 1,1%) với 23.176 doanh nghiệp đăng ký tăng vốn.

Theo vùng lãnh thổ, trong 7 tháng năm nay, hầu hết các vùng kinh tế có số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng so với cùng kỳ năm 2018. Cụ thể, Đông Nam Bộ có số lượng doanh nghiệp thành lập mới đạt cao nhất với 33,1 nghìn doanh nghiệp (chiếm 41,8% cả nước) và số vốn đăng ký là 492,7 nghìn tỷ đồng (chiếm 49,3% cả nước), tăng 3,2% về số doanh nghiệp và tăng 38,1% về số vốn so với cùng kỳ năm 2018. Tiếp đó là Đồng bằng Sông Hồng với 24,2 nghìn doanh nghiệp (chiếm 30,5% cả nước) và số vốn đăng ký là 280,4 nghìn tỷ đồng (chiếm 28,1% cả nước), tăng 7,2% về số doanh nghiệp và tăng 24,5% về số vốn. Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung có 11,4 nghìn doanh nghiệp, tăng 6,8% (vốn đăng ký 108,3 nghìn tỷ đồng, tăng 10,2%); Đồng bằng sông Cửu Long có 5,5 nghìn doanh nghiệp, tăng 0,9% (vốn đăng ký 57,9 nghìn tỷ đồng, tăng 15,1%).

Tây Nguyên có số lượng doanh nghiệp thành lập mới thấp nhất, nhưng có sự gia tăng mạnh mẽ về số vốn đăng ký, cụ thể, có 2 nghìn doanh nghiệp (chiếm 2,6% cả nước) và số vốn đăng ký là 24,9 nghìn tỷ đồng (chiếm 2,5% cả nước), tăng 10,3% về số doanh nghiệp và tăng 107,7% về số vốn.

Trung du và miền núi phía Bắc là khu vực duy nhất có số lượng doanh nghiệp thành lập mới giảm, cụ thể, có 3,1 nghìn doanh nghiệp (chiếm 3,9% cả nước) với số vốn đăng ký là 35,2 nghìn tỷ đồng (chiếm 3,5% cả nước), giảm 3,2% về số doanh nghiệp và tăng 22,6% về số vốn.

Theo khu vực kinh tế, trong 7 tháng năm 2019, cả nước có 56,6 nghìn doanh nghiệp thành lập mới của các ngành, nghề thuộc lĩnh vực dịch vụ, (chiếm 71,4%); 21,6 nghìn doanh nghiệp thuộc lĩnh vực công nghiệp và xây dựng (chiếm 27,2%); 1,1 nghìn doanh nghiệp thuộc lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản (chiếm 1,4%). Trong đó, hầu hết các lĩnh vực hoạt động có số doanh nghiệp thành lập mới tăng so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể: có 25,8 nghìn doanh nghiệp ngành bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy (chiếm 32,6% tổng số doanh nghiệp thành lập mới), tăng 0,4%; 10,3 nghìn doanh nghiệp xây dựng (chiếm 13%), tăng 1,7%; 10,1 nghìn doanh nghiệp công nghiệp chế biến, chế tạo (chiếm 12,7%), tăng 6,9%; 6,6 nghìn doanh nghiệp khoa học, công nghệ, dịch vụ tư vấn, thiết kế, quảng cáo và chuyên môn khác (chiếm 8,3%), tăng 15,1%; 4,8 nghìn doanh nghiệp kinh doanh bất động sản (chiếm 6%), tăng 22,1%; 4,6 nghìn doanh nghiệp dịch vụ việc làm, du lịch, cho thuê máy móc thiết bị, đồ dùng và các dịch vụ hỗ trợ khác (chiếm 5,8%), tăng 5,3%...

Có 2 lĩnh vực có số doanh nghiệp thành lập mới giảm so với cùng kỳ năm trước, đó là: dịch vụ lưu trú và ăn uống có 3,8 nghìn doanh nghiệp (chiếm 4,7%), giảm 4,7%; tài chính, ngân hàng và bảo hiểm có 818 doanh nghiệp (chiếm 1%), giảm 19,2%.

Trong 7 tháng năm 2019, cả nước còn có 24,3 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 29,9% so với cùng kỳ năm 2018, nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 7 tháng lên 103,6 nghìn doanh nghiệp.

Về số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, trong 7 tháng năm 2019, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 23,1 nghìn doanh nghiệp, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm trước; số doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể là 24,8 nghìn.

Bên cạnh đó, số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể trong 7 tháng năm 2019 là 9,3 nghìn doanh nghiệp, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2018,  trong đó có 8,4 nghìn doanh nghiệp có quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng (chiếm 90,4% tổng số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể), tăng 18,9%. Doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể tập trung chủ yếu ở các lĩnh vực: bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy có 3,8 nghìn doanh nghiệp (chiếm 40,7%), tăng 27,4% so với cùng kỳ năm trước; công nghiệp chế biến, chế tạo có 1 nghìn doanh nghiệp (chiếm 10,8%), giảm 7,2%; xây dựng có 926 doanh nghiệp (chiếm 10%), tăng 16,9%./.

Hồng Ánh
TIN TỨC CÙNG LOẠI KHÁC:

 
 
 
 
 
 
Trang: 
/