CÁC TIN LIÊN QUAN
Chuẩn bị Tổng điều tra dân số

Hội nghị trực tuyến toàn quốc do Ban chỉ đạo (BCĐ) Tổng điều tra dân số và nhà ở (DS&NO) Trung ương tổ chức chiều qua 13/3. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng BCĐ Trung ương chủ trì. Tại điểm cầu Bình Thuận có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Hòa và các thành viên BCĐ…

   

 

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo.

 

      Tổng điều tra DS&NO năm 2019 được thực hiện ở 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và  3 bộ có tính đặc thù là Quốc phòng, Công an và Ngoại giao (bao gồm cả những người đang công tác ở trong nước và các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài). Qua đó, thu thập thông tin cơ bản về DS&NO, phục vụ công tác nghiên cứu, phân tích quá trình phát triển DS&NO trên địa bàn cả nước; đáp ứng nhu cầu thông tin, đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 – 2020. Đồng thời là cơ sở quan trọng để xây dựng và hoạch định chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030.

 

Các đại biểu dự họp tại điểm cầu Bình Thuận

 

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết: Từ khi thành lập nước đến nay, đây là lần thứ 5 tổng điều tra DS&NO; cuộc gần đây nhất được thực hiện vào ngày 1/4/2009, cách đây 10 năm. Để cuộc Tổng điều tra DS&NO năm 2019 đạt kết quả tốt, Phó Thủ tướng yêu cầu cấp ủy, chính quyền và thành viên BCĐ phải quán triệt về mục đích, yêu cầu, bối cảnh, quy mô về cuộc Tổng điều tra tới tất cả người dân. Tổng điều tra phải đạt chất lượng cao, thông tin về số liệu phải chính xác. Các địa phương đảm bảo đúng tiến độ, an toàn trong tổ chức thực hiện, đảm bảo tính bảo mật về thông tin. Tăng cường công tác tuyên truyền tới người dân về cuộc Tổng điều tra, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó khăn.

Cuộc Tổng điều tra dân số trên cả nước được thực hiện trong vòng 25 ngày, bắt đầu từ ngày 1/4 và kết thúc ngày 25/4/2019 gồm 10 nội dung chính: Thông tin về dân số, tình trạng di cư, trình độ học vấn, tình trạng khuyết tật, tình trạng hôn nhân, thông tin về sinh - tử, tình hình đăng ký khai sinh, lao động việc làm, thực trạng nhà ở, điều kiện sinh hoạt.

Tiếp tục chuẩn bị các điều kiện về kỹ thuật, ứng dụng công nghệ thông tin trong điều tra. BCĐ cấp xã phải chuẩn bị đầy đủ phiếu hỏi điều tra theo yêu cầu của BCĐ Trung ương. “Chúng ta huy động lực lượng tham gia đông, kinh phí bỏ ra rất lớn với 1.100 tỷ đồng trong điều kiện ngân sách khó khăn, 10 năm mới tiến hành một lần nên cuộc tổng điều tra dân số phải chính xác, trung thực, an toàn tuyệt đối và có chất lượng cao”, Phó Thủ tướng nêu rõ./.

T.HÀ
TIN TỨC CÙNG LOẠI KHÁC:

 
 
 
 
 
 
Trang: 
/