TIN HOẠT ĐỘNG NGÀNH
Sinh hoạt chuyên đề học tập quý II chủ đề “Tư tưởng của Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng về tăng cường pháp chế, đảm bảo kỷ cương xã hội. Liên hệ thực tiễn”.

Thực hiện Kế hoạch số 48-KH/CB, ngày 07/3/2024 của Chi bộ Cục Thống kê (CTK) về thực hiện chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội”.

 

Sáng ngày 26/6/2024, Chi ủy chi bộ CTK tổ chức đợt sinh hoạt chính trị quý II năm 2024 với chủ đề “Tư tưởng của Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng về tăng cường pháp chế, đảm bảo kỷ cương xã hội. Liên hệ thực tiễn”. Đồng chí Phạm Quốc Hùng - Bí thư Chi bộ, Cục trưởng CTK chủ trì; tham dự sinh hoạt có các đồng chí trong chi bộ CTK và toàn thể đảng viên, công chức và người lao động thuộc cơ quan Cục Thống kê.

Tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội là vấn đề có ý nghĩa quan trọng về nhiều mặt, là biện pháp để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội, có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc xây dựng, quản lý Nhà nước pháp quyền Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, là điều kiện bảo đảm và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân. Chính vì vậy, việc tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội là yêu cầu cấp thiết nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và bảo đảm quyền lợi hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Việc tổ chức đợt sinh hoạt chính trị này nhằm nâng cao nhận thức của mỗi công chức, đảng viên và quần chúng trong đơn vị; nhấn mạnh vai trò của pháp luật, pháp luật phải được chấp hành nghiêm chỉnh, mọi người đều bình đẳng trước pháp luật, không cho phép bất cứ ai dựa vào quyền thế để làm trái và mọi vi phạm pháp luật đều bị xử lý nghiêm.

Tại buổi sinh hoạt quý II này, đại diện Nhóm 2 thuyết trình chủ đề trên; sau đó các thành viên tham dự cùng tham gia thảo luận để làm rõ hơn những nội dung liên quan. Đặc biệt chú trọng đến việc liên hệ thực tiễn của mỗi cá nhân. Đồng chí Phạm Quốc Hùng đề nghị mỗi công chức, đảng viên và quần chúng phải chủ động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đồng thời vận dụng những nội dung này vào hoạt động của cá nhân trong thực thi công vụ./.

CTK Bình Thuận

 

Một số hình ảnh tại buổi sinh hoạt:

Đồng chí Phạm Quốc Hùng - Bí thư Chi bộ phát biểu tại buổi sinh hoạt,

 

 

 

 
TIN TỨC CÙNG LOẠI KHÁC:

 
 
 
 
 
 
Trang: 
/