TIN HOẠT ĐỘNG NGÀNH
Hội nghị sơ kết công tác thống kê Quý II, 6 tháng đầu năm 2024 và triển khai công tác Quý III năm 2024.

Sáng ngày 24/6/2024 Cục Thống kê Bình Thuận đã tổ chức Hội nghị trực tiếp và trực tuyến sơ kết công tác thống kê 6 tháng đầu năm 2024 và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2024.

 

Tham dự Hội nghị trực tiếp có lãnh đạo Cục, lãnh đạo các Phòng thuộc cơ quan Cục, Chi cục Thống kê thành phố Phan Thiết, huyện Hàm Thuận Bắc, huyện Hàm Thuận Nam, cùng toàn thể công chức, người lao động thuộc cơ quan Cục; trực tuyến tại các điểm cầu gồm Chi cục Thống kê còn lại. Đồng chí Phạm Quốc Hùng - Cục trưởng chủ trì Hội nghị.

Triển khai Kế hoạch công tác ban hành theo Quyết định số 1109/QĐ-TCTK ngày 26/9/2023 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc giao kế hoạch công tác và điểm thi đua năm 2024 đối với Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Quyết định số 168/QĐ-UBND ngày 25/01/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ chủ yếu năm 2024 của các sở, ban ngành; Quyết định số 27/QĐ-CTK ngày 05/02/2024 của Cục Thống kê phê duyệt Kế hoạch triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 cho các đơn vị thuộc cơ quan Cục và Chi cục Thống kê các huyện, thành phố, khu vực. Trong 6 tháng Cục Thống kê Bình Thuận đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao: (1) Đã triển khai 20 cuộc điều tra thường xuyên theo đúng kế hoạch của Tổng cục Thống kê, trong đó đáng chú ý hoàn thành cuộc điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ, điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế- xã hội của 53 dân tộc thiểu số. (2) Thực hiện tốt các báo cáo tình hình kinh tế- xã hội hàng tháng, quý, 6 tháng gửi Tổng cục Thống kê và phục vụ địa phương đầy đủ, kịp thời. Biên soạn và in ấn các sản phẩm thông tin thống kê thường kỳ như báo cáo tình hình kinh tế - xã hội hàng tháng, quý, 6 tháng; tờ gấp số liệu thống kê kinh tế - xã hội 6 tháng, năm 2023; niên giám thống kê năm 2023... (3) Tổ chức thực hiện tốt 19/38 cuộc kiểm tra, giám sát chuyên ngành thống kê năm 2024 theo quyết định của Cục Thống kê; 02/04 cuộc thanh tra chuyên ngành theo quyết định của Tổng cục Thống kê; 01/02 cuộc kiểm tra việc sử dụng số liệu thống kê nhà nước tại UBND huyện Hàm Thuận Nam và UBND huyện Đức Linh. (4) Phối hợp, tham gia cùng Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh trong công tác kiểm tra, đánh giá thẩm định các xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023; hướng dẫn các xã về phương pháp thu thập, tính toán và thẩm định tiêu chí thu nhập bình quân đầu người (tiêu chí số 10) nông thôn mới trên địa bàn tỉnh theo quy định năm 2024. (5) Phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Bình Thuận năm 2024 và đã tổ chức 01 lớp với 58 học viên là người làm công tác thống kê ở các sở, ban, ngành cấp tỉnh và cấp huyện. (6) Công tác tài chính được thực hiện theo đúng quy định, đúng hướng dẫn của cấp trên. Đã hoàn tất việc duyệt quyết toán năm 2023 của các Chi cục Thống kê và của ngành Thống kê Bình Thuận. (7) Thực hiện nghiêm túc các quy chế, quy định của cấp trên cũng như của Cục Thống kê ban hành...

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Quốc Hùng đã đánh giá cao các ý kiến tham gia phát biểu tại Hội nghị, giải đáp những vướng mắc, ghi nhận sự nỗ lực của công chức, người lao động toàn ngành Thống kê Bình Thuận đã phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao trong 6 tháng đầu năm. Đồng chí Cục trưởng yêu cầu công chức, người lao động tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy kết quả đạt được, cùng nhau chia sẻ, tìm cách khắc phục các tồn tại, hạn chế; nâng cao năng lực chuyên môn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao để hoàn thành các nhiệm vụ trong thời gian tới./.

CTK Bình Thuận

Một số hình ảnh tại hội nghị:

 

Ông Phạm Quốc Hùng - Cục trưởng Cục Thống kê chủ trì Hội nghị.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TIN TỨC CÙNG LOẠI KHÁC:

 
 
 
 
 
 
Trang: 
/