TIN HOẠT ĐỘNG NGÀNH
Hội nghị tập huấn lập Bảng kê điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số Năm 2024

Thực hiện Kế hoạch số 23/KH-CTK ngày 06/5/2024 của Cục trưởng Cục Thống kê Bình Thuận về việc triển khai Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024.

 

Sáng ngày 27/5/2024, Cục Thống kê Bình Thuận (CTK) phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn lập bảng kê Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế -xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024 (viết gọn Điều tra DTTS 2024). Ông Phạm Quốc Hùng - Cục trưởng CTK và ông Nguyễn Minh Tân - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh đồng chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo Chi cục Thống kê các huyện và khu vực; giám sát viên và giảng viên cấp tỉnh; đại diện cơ quan phụ trách công tác dân tộc cấp huyện; phòng Thu thập thông tin thống kê, phòng Thống kê Tổng hợp và phòng Thống kê Xã hội.

Phát biểu khai mạc và chỉ đạo Hội nghị, ông Phạm Quốc Hùng - Cục trưởng CTK cho biết, Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số được thực hiện theo Quyết định số 628/QĐ-TCTK ngày 14/7/2023 của Tổng cục trưởng Tổng Cục Thống kê về việc ban hành phương án Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024, với chu kỳ 05 năm một lần.

Ông Phạm Quốc Hùng nhấn mạnh, Điều tra DTTS 2024 là cuộc điều tra mẫu quy mô lớn, nhằm thu thập thông tin phục vụ đánh giá tình hình, xây dựng và hoạch định chính sách liên quan đến công tác dân tộc, phát triển kinh tế - xã hội cho các vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2026 - 2030; đồng thời làm cơ sở cập nhật hệ thống thông tin, dữ liệu thống kê về dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Hội nghị tập huấn lập bảng kê Điều tra DTTS 2024 nhằm hướng dẫn các đơn vị thực hiện lập bảng kê theo đúng Phương án đã ban hành; đây là bước rất quan trọng trong các cuộc điều tra thống kê. Vì vậy, để hội nghị tập huấn đạt kết quả tốt nhất, Cục trưởng CTK đề nghị các báo cáo viên trình bày đầy đủ các nội dung; cách thức và kỹ năng phỏng vấn, khai thác thông tin, ghi chép thông tin; chú ý nhấn mạnh những điểm mới, những nội dung cần chú trọng phương án điều tra. Các đại biểu tham dự tham gia tập huấn đầy đủ, tích cực trao đổi, thảo luận về các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện lập bảng kê tại địa bàn với giảng viên để tìm giải pháp tháo gỡ.

Tại hội nghị tập huấn lập bảng kê Điều tra DTTS năm 2024 các giảng viên của CTK thực hiện tập huấn về nghiệp vụ như: Xác định hộ dân cư và nhân khẩu thực tế thường trú tại hộ; giới thiệu và hướng dẫn lập bảng kê; Hướng dẫn sử dụng trang Web tác nghiệp điều tra và phần mềm CAPI, thảo luận toàn bộ nội dung liên quan đến nghiệp vụ điều tra./.

CTK Bình Thuận

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Ông Phạm Quốc Hùng - Cục trưởng Cục Thống kê Bình Thuận và Ông Nguyễn Minh Tân – Trưởng Ban Dân tộc đồng chủ trì Hội nghị

 

 

 

 
TIN TỨC CÙNG LOẠI KHÁC:

 
 
 
 
 
 
Trang: 
/