TIN HOẠT ĐỘNG NGÀNH
Sinh hoạt chuyên đề quý I năm 2024 với chủ đề: “Tư tưởng của Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng về dân chủ và vai trò của thực hành dân chủ. Liên hệ thực tiễn”.

Thực hiện Kế hoạch số 48-KH/CB, ngày 07/3/2024 của Chi bộ Cục Thống kê (CTK) về thực hiện chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội”. Sáng ngày 26/4/2024, Chi ủy Chi bộ CTK tổ chức đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “Tư tưởng của Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng về dân chủ và vai trò của thực hành dân chủ. Liên hệ thực tiễn”. Đồng chí Phạm Quốc Hùng – Bí thư Chi bộ, Cục trưởng CTK chủ trì; tham dự sinh hoạt có các đồng chí trong Chi ủy Chi bộ CTK, toàn thể đảng viên và quần chúng thuộc cơ quan Cục Thống kê.

 

Việc tổ chức đợt sinh hoạt chính trị này nhằm nâng cao nhận thức của mỗi công chức, đảng viên và quần chúng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về những nội dung trọng tâm, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hành dân chủ và vai trò của thực hành dân chủ gắn với tình hình, nhiệm vụ chính trị của cơ quan; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tại buổi sinh hoạt quý I này; Nhóm thuyết trình gồm có 04 đồng chí là Đảng viên: Đ/c Nguyễn Thái Huy, Nhóm trưởng; đ/c Nguyễn Thị Thùy Hương, Nhóm phó; đ/c Trần Thị Hồng Nguyệt; đ/c Bùi Thị Gia Tú; và 02 đồng chí là quần chúng: đ/c Trần Ngọc Phương Thanh; đ/c Ngô Thị Thảo. Sau khi đ/c Nhóm trưởng trình bày bài thuyết trình “Tư tưởng của Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng về dân chủ và vai trò của thực hành dân chủ. Liên hệ thực tiễn”; các đ/c dự sinh hoạt tham gia thảo luận tham gia ý kiến, nêu quan điểm cá nhân góp phần làm cho chủ đề của buổi sinh hoạt thêm rõ và cụ thể hơn. Đồng chí Phạm Quốc Hùng đề nghị mỗi công chức, đảng viên và quần chúng phải chủ động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện tu dưỡng, rèn luyện trong thực hiện dân chủ; phát huy dân chủ trong triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao.

 

 CTK Bình Thuận

Một số hình ảnh tại buổi sinh hoạt:

 

Đồng chí Phạm Quốc Hùng - Bí thư Chi bộ phát biểu tại buổi sinh hoạt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TIN TỨC CÙNG LOẠI KHÁC:

 
 
 
 
 
 
Trang: 
/