TIN HOẠT ĐỘNG NGÀNH
Kiểm tra giám sát điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ

Lãnh đạo Cục Thống kê tỉnh đi kiểm tra giám sát điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ tại thành phố Phan Thiết tỉnh Bình Thuận

 ---- 

 
TIN TỨC CÙNG LOẠI KHÁC:

 
 
 
 
 
 
Trang: 
/