TIN HOẠT ĐỘNG NGÀNH
Ra quân Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024

Bình Thuận những ngày đầu ra quân Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024, đánh dấu sự bắt đầu của việc thu thập thông tin cần thiết về dân số và nhà ở trên toàn tỉnh.

 

         Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 là cuộc điều tra mẫu có quy mô tương đối lớn, nhiều nội dung thông tin. Giai đoạn thu thập thông tin tại địa bàn là cực kỳ quan trọng, việc thu thập được thông tin phản ánh đầy đủ, chính xác thực trạng dân số và nhà ở sẽ giúp cho Đảng, Nhà nước xây dựng được những kế hoạch, chiến lược đúng đắn, xây dựng nền tảng cho sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước.

 

 

 

 

 

 
TIN TỨC CÙNG LOẠI KHÁC:

 
 
 
 
 
 
Trang: 
/