TIN HOẠT ĐỘNG NGÀNH
Hội nghị Triển khai Quyết định số 2736/QĐ-UBND ngày 27/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận

Sáng ngày 22/3/2024, Cục Thống kê Bình Thuận tổ chức hội nghị triển khai Quyết định số 2736/QĐ-UBND ngày 27/12/2023 của UBND tỉnh Bình Thuận về ban hành biểu mẫu báo cáo thống kê và phân công thực hiện thu thập thông tin thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Ông Phạm Quốc Hùng, Cục trưởng Cục Thống kê (CTK) chủ trì hội nghị.

          Tham dự hội nghị có 51 đại biểu đại diện 42 đơn vị thực hiện chế độ báo cáo theo Quyết định số 2736/QĐ-UBND ngày 27/12/2023 của UBND tỉnh; lãnh đạo và công chức các phòng nghiệp vụ CTK.

Ông Phạm Quốc Hùng, Cục trưởng CTK đánh giá tình hình triển khai thực hiện thu thập thông tin thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh năm 2023 theo Quyết định số 1055/QĐ-UBND ngày 26/4/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận về việc ban hành biểu mẫu thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã để phân công thực Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã ban hành theo Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ. Nhìn chung việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê của các sở, ban, ngành từ khi ban hành 1055/QĐ-UBND đến nay nói chung và năm 2023 nói riêng là khá tốt, việc báo cáo đi vào nề nếp ổn định, chất lượng số liệu được nâng lên và kịp thời; trong quá trình thực hiện các đơn vị đã có sự phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thống kê. Qua đó, giúp Thống kê có nguồn thông tin tin cậy, đầy đủ, kịp thời để cung cấp cho tỉnh ủy, UBND tỉnh trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đạt hiệu quả cao.

Tại hội nghị cũng đã triển khai biểu mẫu thu thập thông tin thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh theo Quyết định số 2736/QĐ-UBND ngày 27/12/2023 của UBND tỉnh Bình Thuận để phân công thực hiện Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã ban hành kèm theo Quyết định số 05/2023/QĐ-TTg ngày 24/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ. Các đại biểu tham dự hội nghị đã được nghe giới thiệu các chỉ tiêu mới phản ánh đầy đủ sự vận động của những hiện tượng kinh tế - xã hội trong tình hình mới và được giới thiệu một số biểu thu thập các chỉ tiêu thống kê cũng như phương thức gửi - nhận báo cáo thông qua phần mềm do Cục Thống kê xây dựng. Hội nghị cũng dành thời gian để các đại biểu thảo luận, trao đổi, giải đáp các vướng mắc, vấn đề phát sinh trong thực tế để thực hiện tốt chế độ báo cáo thống kê.

Kết thúc hội nghị ông Phạm Quốc Hùng, Cục trưởng CTK đề nghị các đại biểu đại diện 42 đơn vị khẩn trương triển khai và thực hiện tốt chế độ báo cáo theo Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh đã được UBND tỉnh phân công tại Quyết định số 2736/QĐ-UBND./.

CTK Bình Thuận

Một số hình ảnh tại hội nghị:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TIN TỨC CÙNG LOẠI KHÁC:

 
 
 
 
 
 
Trang: 
/