TIN HOẠT ĐỘNG NGÀNH
Cục Thống kê tổ chức Hội nghị Tập huấn nghiệp vụ Điều tra doanh nghiệp năm 2024

Sáng ngày 21/3/2024, Cục Thống kê Bình Thuận (CTK) tổ chức Hội nghị tập huấn Điều tra doanh nghiệp năm 2024. Ông Phạm Quốc Hùng, Cục trưởng CTK chủ trì Hội nghị.

 

Tham dự Hội nghị tập huấn có lãnh đạo phòng Thống kê Tổng hợp, phòng Thu thập thông tin Thống kê, phòng Thống kê kinh tế, tất cả công chức phòng Thống kê Kinh tế, lãnh đạo và thống kê viên phụ trách Điều tra doanh nghiệp năm 2024 của các Chi cục Thống kê huyện, thành phố và khu vực.

Phát biểu khai mạc, ông Phạm Quốc Hùng cho biết cuộc Điều tra doanh nghiệp là cuộc điều tra thường xuyên hàng năm, tuy nhiên năm nay có một vài điểm mới so với điều tra năm 2023. Cụ thể bổ sung 2 phiếu chuyên ngành thu thập thông tin về hoạt động thương mại và hoạt động dịch vụ khác; đối với nội dung thông tin, bổ sung chi tiết các chỉ tiêu về tài sản cố định của doanh nghiệp phục vụ lập bảng cân đối tài sản tại phiếu doanh nghiệp mẫu,... Đồng chí yêu cầu các đại biểu tham dự nắm vững nghiệp vụ, nhất là những lưu ý quan trọng để tổ chức triển khai thực hiện tốt tại địa phương; các Báo cáo viên cần truyền đạt đầy đủ nội dung chính của cuộc điều tra, tập trung trình bày kỹ, nhấn mạnh những điểm mới, nội dung quan trọng của Phương án, quy trình thực hiện điều tra sử dụng phiếu điện tử. Đặc biệt, cần hướng dẫn kỹ cho doanh nghiệp việc khai phiếu, nhất là xác định chính xác mã ngành sản xuất kinh doanh cũng như mã ngành sản phẩm của doanh nghiệp. Tăng cường thực hành, đưa ra các tình huống giả định phức tạp để thống nhất thực hiện khi gặp trong thực tế. Đặc biệt, các đồng chí ở địa phương đã tham gia nhiều kỳ điều tra doanh nghiệp, có thể thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm hay, những bài học quý, cũng như đưa ra những khó khăn, vướng mắc của các cuộc điều tra trước. Trong quá trình thực hiện nội dung bài giảng, các Báo cáo viên phải tích cực tương tác với các đại biểu tham dự, cần đặt các câu hỏi thảo luận để kịp thời hỗ trợ.

Tại hội nghị các đại biểu được nghe và thảo luận về các nội dung tập huấn như: Giới thiệu nội dung và hướng dẫn điền phiếu 1/DNTB, phiếu 1/DN-Mẫu và phiếu 1/DN-NL trong điều tra doanh nghiệp; Giới thiệu nội dung và hướng dẫn điền phiếu chuyên ngành điều tra doanh nghiệp; Một số lưu ý trong quá trình kiểm tra dữ liệu vi mô điều tra doanh nghiệp; Một số lưu ý và lỗi thường gặp trong kiểm tra biểu tổng hợp điều tra doanh nghiệp; Giới thiệu chức năng phần mềm quản lý giám sát và điều tra doanh nghiệp năm 2024.

Hội nghị tập huấn đã cung cấp nhiều thông tin, hướng dẫn chi tiết về nghiệp vụ và ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thu thập thông tin, kiểm tra, giám sát cuộc điều tra tới các đại biểu tham dự. Các đại biểu tham dự cũng thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến để cùng nhau thống nhất những vấn đề còn vướng mắc có thể phát sinh khi triển khai thực tế tại địa bàn./.

CTK Bình Thuận

 

Một số hình ảnh tại Hội nghị tập huấn:

 

 

 

 

 

 

 
TIN TỨC CÙNG LOẠI KHÁC:

 
 
 
 
 
 
Trang: 
/