TIN HOẠT ĐỘNG NGÀNH
Cục Thống kê tổ chức Hội nghị tập huấn điều tra chi tiêu của khách du lịch, khách quốc tế đến việt nam và điều tra người khuyết tật năm 2023.

Trong 2 ngày (từ ngày 23 đến ngày 24/8/2023), Cục Thống kê Bình Thuận tổ chức Hội nghị tập huấn điều tra chi tiêu của khách du lịch, khách quốc tế đến việt nam và điều tra người khuyết tật năm 2023 theo Quyết định số 313/QĐ-TCTK ngày 17/3/2023 và Quyết định số 317/QĐ-TCTK ngày 17/3/2023 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc ban hành Phương án điều tra chi tiêu của khách du lịch, khách quốc tế đến việt nam và điều tra người khuyết tật năm 2023. Ông Phạm Quốc Hùng - Cục trưởng Cục Thống kê chủ trì và chỉ đạo Hội nghị.

 

Tham dự Hội nghị có lãnh đạo các phòng: Thu thập Thông tin thống kê, Thống kê Kinh tế, Thống kê Tổng hợp, Thống kê Xã hội; đại diện lãnh đạo Chi cục Thống kê các huyện, thành phố và khu vực; giám sát viên cấp tỉnh, giám sát viên cấp huyện, đội trưởng và điều tra viên. Hội nghị tổ chức với hình thức vừa trực tiếp tại cơ quan Cục và trực tuyến tại các chi cục Thống kê cấp huyện.

Điều tra chi tiêu của khách du lịch và khách quốc tế đến Việt Nam là cuộc điều tra được cải tiến, lồng ghép từ hai cuộc điều tra: Điều tra hộ gia đình thu thập thông tin về du lịch và điều tra chi tiêu của khách quốc tế đến Việt Nam theo Chương trình điều tra thống kê quốc gia. Đây là cuộc điều tra nhằm mục đích thu thập thông tin về mức và các khoản chi tiêu chủ yếu của khách du lịch, khách quốc tế đến Việt Nam làm cơ sở tính mức chi tiêu bình quân chung và cơ cấu chi tiêu của khách du lịch, khách quốc tế đển Việt Nam. Thu thập thông tin phục vụ biên soạn một số chỉ tiêu chủ yếu về du lịch, xuất khẩu, nhập khẩu dịch vụ du lịch.

Điều tra người khuyết tật năm 2023 là cuộc điều tra có chu kỳ thực hiện 5 năm một lần vào các năm có số tận cùng là 3 và 8. Đây là cuộc điều tra chọn mẫu trong Chương trình điều tra thống kê quốc gia được thực hiện với các mục đích: Thu thập thông tin phục vụ biên soạn chỉ tiêu thống kê quốc gia về người khuyết tật. Thu thập thông tin phục vụ hoạch định chính sách đảm bảo quyền của người khuyết tật, giám sát và đánh giá việc thực hiện pháp luật của Việt Nam, cũng như thực hiện các cam kết quốc tế của Việt Nam về người khuyết tật.

Với những nội dung quan trọng của hai cuộc điều tra trên và để Hội nghị tập huấn đạt kết quả tốt, Cục trưởng Cục Thống kê Phạm Quốc Hùng đề nghị các báo cáo viên cần truyền đạt đầy đủ nội dung chính của các phương án điều tra, tập trung nhấn mạnh những sự đổi mới của các phương án, quy trình thực hiện đối với những cuộc điều tra sử dụng phiếu điện tử; tích cực tương tác với các đại biểu tham dự, đặt các câu hỏi thảo luận để kịp thời hỗ trợ... Đặc biệt, nội dung điều tra người khuyết tật năm 2023 phức tạp, bảng hỏi dài đòi hỏi chú ý về kỹ thuật phỏng vấn, do đó cần tập huấn và thực hành kỹ các nội dung của phiếu. Đối với các đại biểu tham dự tập huấn, đề nghị các đồng chí tiếp thu đầy đủ các nội dung và yêu cầu của các phương án điều tra; tham gia tập huấn đầy đủ và đúng giờ; tăng cường hỏi và thường xuyên tương tác với các báo cáo viên để làm rõ những nội dung chưa rõ.

Tại Hội nghị các đại biểu đã được giới thiệu những nội nội dung về nghiệp vụ của 2 phương án điều tra người khuyết tật năm 2023 và điều tra chi tiêu của khách du lịch, khách quốc tế đến Việt Nam; hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm CAPI; hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm webform; hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý, giám sát và tổng hợp điều tra; thực hành phần mềm…. Hội nghị cũng dành thời gian để các đại biểu thực hành, phỏng vấn thử và thảo luận giải đáp các vướng mắc./.

CTK Bình Thuận

   Một số hình ảnh tại hội nghị:

 

Ông Phạm Quốc Hùng - Cục trưởng Cục Thống kê, chủ trì và phát biểu ở Hội nghị

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TIN TỨC CÙNG LOẠI KHÁC:

 
 
 
 
 
 
Trang: 
/