TIN HOẠT ĐỘNG NGÀNH
Hội nghị tập huấn quy trình thu thập, tổng hợp và tính toán tiêu chí về thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn các xã thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

Chiều ngày 28/77/2023, Cục Thống kê Bình Thuận (CTK) tổ chức Hội nghị tập huấn quy trình thu thập, tổng hợp và tính toán tiêu chí về thu nhập bình quân đầu người (tiêu chí số 10) trên địa bàn các xã thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

 

Đồng chí Phạm Quốc Hùng, Cục trưởng Cục Thống kê chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có Phòng thống kê Xã hội; lãnh đạo các Chi cục thống kê (thành phố Phan Thiết, huyện Hàm Thuận Bắc, huyện Hàm Thuận Nam); đại diện các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao (xã Đa Mi và xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc; xã Tân Lập và xã Hàm Cường, huyện Hàm Thuận Nam) và trực tuyến tại Chi cục Thống kê các huyện còn lại cùng đại diện các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao (xã Tân Thắng, xã Tân Đức và xã Tân Xuân, huyện Hàm Tân; xã Măng Tố, huyện Tánh Linh; xã Mê Pu và xã Đức Hạnh, huyện Đức Linh).

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Quốc Hùng đã nêu rõ vị trí, ý nghĩa hết sức quan trọng của tiêu chí về thu nhập bình quân đầu người, đây là một trong 19 tiêu chí để xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao hàng năm; do đó cần phải nắm rõ quy trình thu thập, tổng hợp, tính toán tiêu chí thu nhập trong giai đoạn 2021 - 2025 theo đúng tinh thần Quyết định số 1245/QĐ-BKHĐT ngày 30/6/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Tại hội nghị, các báo cáo viên hướng dẫn về quy trình chọn mẫu Hộ điều tra, phương pháp thu thập thông tin điều tra, phương pháp tổng hợp kết quả điều tra tính toán tiêu chí về thu nhập; sử dụng trang Web điều hành tác nghiệp; phần mềm thu thập, tính toán thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã 2023… cho đại diện các xã và điều tra viên. Các đại biểu tham dự tập huấn đã tích cực nêu ra các ý kiến, đưa ra các nội dung đặc thù, còn vướng mắc để hội nghị cùng được trao đổi và thống nhất.

Kết thúc mỗi buổi tập huấn, lãnh đạo CTK Bình Thuận đã tiếp thu toàn bộ ý kiến đóng góp và đề nghị các đại biểu được mời tham dự hội nghị nghiêm túc tiếp thu các nội dung đã được báo cáo viên truyền đạt, nắm rõ được cách thức triển khai, tổ chức thực hiện để việc thu thập, tổng hợp, tính toán thu nhập đảm bảo đúng quy định và bám sát điều kiện thực tế của địa phương mình.

CTK Bình Thuận

            Một số hình ảnh tại hội nghị:

 

Đồng chí Phạm Quốc Hùng, Cục trưởng, Cục Thống kê chủ trì hội nghị.

 

 

 

 

 

 

 
TIN TỨC CÙNG LOẠI KHÁC:

 
 
 
 
 
 
Trang: 
/