TIN HOẠT ĐỘNG NGÀNH
Tập huấn phương pháp điều tra nhu cầu và mức độ hài lòng của người sử dụng thông tin thống kê năm 2023

Sáng ngày 28/7, Cục Thống kê Bình Thuận tổ chức tập huấn Phương pháp điều tra nhu cầu và mức độ hài lòng của người sử dụng thông tin thống kê năm 2023 theo Quyết định số 304/QĐ-TCTK ngày 13/3/2023 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc ban hành Phương án điều tra nhu cầu và mức độ hài long của người sử dụng thông tin thống kê năm 2023.

 

Tại hội nghị Ông Nguyễn Hoài Hải - Phó Cục trưởng Cục Thống kê Bình Thuận, chủ trì và phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn; tham dự buổi tập huấn gồm: Phòng TK Tổng hợp; trực tuyến và trực tiếp với các Chi cục thống kê huyện, thành phố, khu vực cùng với đại diện các sở ngành, cơ quan, đơn vị, trường học tham gia buổi tập huấn.

Đây là cuộc điều tra chọn mẫu với quy mô 200 đối tượng điều tra được chọn từ các cơ quan Nhà nước; cơ quan Đảng, đoàn thể; cơ quan thông tin đại chúng; doanh nghiệp; giáo dục và đào tạo; các đổi tượng sử dụng thông tin thống kê khác trên địa bàn tỉnh.

Điều tra nhu cầu và mức độ hài lòng của người sử dụng thông tin thống kê được thực hiện nhằm mục đích: Đánh giá mục tiêu của Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045; thu thập các thông tin để đánh giá tình hình sử dụng và mức độ hài lòng của người sử dụng thông tin thống kê; tìm hiểu nhu cầu về thông tin thống kê của các đối tượng sử dụng để có cơ sở nâng cao chất lượng số liệu thống kê, đồng thời đấy mạnh và hoàn thiện hoạt động sản xuất, phổ biến thông tin thống kê trong thời gian tới; đánh giá thực trạng về chất lượng sản xuất thông tin và phổ biến thông tin thống kê của ngành Thống kê, tìm hiểu nhu cầu, mong đợi của người sử dụng thông tin đối với những thông tin do ngành Thống kê biên soạn, phổ biến, cung cấp trong thời gian tới. Kết quả đánh giá này giúp ngành Thống kê có thêm cơ sở để hoàn thiện chính sách, kế hoạch sản xuất và phổ biến thông tin thống kê nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng cao của người dùng tin.

Tham dự hội nghị tập huấn các đại biểu đã được giới thiệu, hướng dẫn nội dung Phương án điều tra. Tại buổi tập huấn, Cục Thống kê Bình Thuận đã cung cấp đến các sở ngành, cơ quan, đơn vị về danh sách đối tượng được điều tra, gồm tài khoản và mật khẩu để đăng nhập khai báo cung cấp thông tin và hướng dẫn cách khai báo thông tin vào phiếu điều tra trên webform. Hội nghị tập huấn cũng dành thời gian để các đại biểu cùng thảo luận các nội dung tập huấn phương án và giải đáp các thắc mắc.

CTK Bình Thuận

            Một số hình ảnh tại hội nghị:

 

Ông Nguyễn Hoài Hải - Phó Cục trưởng Cục Thống kê Bình Thuận, chủ trì và tập huấn hội nghị

 

 

 

 

 

 

 
TIN TỨC CÙNG LOẠI KHÁC:

 
 
 
 
 
 
Trang: 
/