TIN HOẠT ĐỘNG NGÀNH
Tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức thống kê cho công chức, viên chức làm công tác thống kê ở các sở, ngành và cấp huyện

Trong thời gian 4 ngày (từ ngày 27 - 30/6/2023), Sở Nội vụ phối hợp với Cục Thống kê tỉnh, Trường Cao đẳng Thống kê II mở Lớp bồi dưỡng kiến thức thống kê cho công chức, viên chức làm công tác thống kê ở các sở, ngành và cấp huyện năm 2023.

 

Tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức thống kê có 68 học viên là công chức, viên chức phụ trách tham mưu công tác tổng hợp, báo cáo, thống kê của các sở,  ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố toàn tỉnh.

Giảng viên của Trường Cao đẳng Thống kê II và Cục Thống kê đã truyền đạt các chuyên đề: Điều tra, tổng hợp và trình bày số liệu thống kê; Phân tích các hiện tượng kinh tế, xã hội; Phương pháp phân tích số liệu thống kê; Báo cáo số liệu thống kê kinh tế - xã hội tỉnh Bình Thuận. Lớp bồi dưỡng kiến thức thống kê đã trang bị thêm những kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ trong công tác báo cáo, thống kê nhằm thực hiện có hiệu quả công tác thống kê tại các sở, ngành và cấp huyện.

Tại lớp bồi dưỡng còn dành thời gian để các học viên và giảng viên cùng toạ đàm, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về những khó khăn, vướng mắc, sai sót thường gặp trong quá trình tổng hợp số liệu báo cáo, thống kê.

Kết thúc lớp học, các học viên được Trường Cao đẳng Thống kê II trao chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng./.

                                                                                                               CTK Bình Thuận

 

Một số hình ảnh tại Lớp bồi dưỡng kiến thức thống kê:

 

 

Ông Hà Đức Thủy – Phó hiệu trưởng phụ trách Trường Cao đẳng Thống kê II  phát biểu

 

Ông Phạm Quốc Hùng - Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh phát biểu

 

 

 

 

 

Trao chứng nhận cho các học viên

 

 

 
TIN TỨC CÙNG LOẠI KHÁC:

 
 
 
 
 
 
Trang: 
/