TIN HOẠT ĐỘNG NGÀNH
Hội nghị tập huấn Điều tra đơn vị sự nghiệp và tổ chức vô vị lợi năm 2023; Xây dựng mạng lưới và điều tra giá tiêu dùng năm gốc 2024

Ngày 22/6/2023, tại Cục Thống kê Bình Thuận (CTK) đã tổ chức Hội nghị trực tiếp và trực tuyến tập huấn điều tra Đơn vị sự nghiệp và tổ chức vô vị lợi năm 2023; Xây dựng mạng lưới và điều tra giá tiêu dùng năm gốc 2024. Cục trưởng CTK - Phạm Quốc Hùng chủ trì và phát biểu khai mạc hội nghị. Hội nghị tập huấn nhằm giúp các điều tra viên (ĐTV), giám sát viên (GSV) cấp huyện nắm vững các nghiệp vụ để triển khai thực hiện hiệu quả các phương án điều tra.

 

Tham dự Hội nghị tập huấn tại điểm cầu Cơ quan Cục có lãnh đạo và Công chức phòng nghiệp vụ Thu thập thông tin thống kê; Chi cục thống kê: huyện Hàm Thuận Bắc, huyện Hàm Thuận Nam, TP.Phan Thiết và Phú Quý cùng với các điều tra viên, giám sát viên trên địa bàn. Tham dự  trực tuyến tại các Chi cục thống kê huyện, khu vực; các điều tra viên, giám sát viên còn lại trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn, Cục trưởng Phạm Quốc Hùng đã nhấn mạnh: Đây là một cuộc điều tra quan trọng nhằm thu thập thông tin để tổng hợp các chỉ tiêu giá trị sản xuất, giá trị tăng thêm của các đơn vị sự nghiệp và tổ chức vô vị lợi phục vụ biên soạn số liệu tổng sản phẩm trong nước (GDP) và tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP). Bên cạnh đó, việc điều tra xây dựng mạng lưới và thu thập giá gốc 2024 là bước chuẩn bị rất quan trọng và có ý nghĩa quyết định đến việc chuyển đổi kỳ gốc điều tra giá tiêu dùng năm 2024. Để hội nghị tập huấn đạt kết quả tốt, Cục trưởng Phạm Quốc Hùng yêu cầu các báo cáo viên cần truyền đạt đầy đủ nội dung chính của các phương án điều tra, tập trung nhấn mạnh những điểm quan trọng của các phương án, quy trình thực hiện; quy trình xây dựng mạng lưới và chuyển đổi năm gốc để giúp các ĐTV, GSV nắm vững và triển khai thực hiện hiệu quả các phương án điều tra.

Tham dự hội nghị tập huấn, các đại biểu đã được nghe các báo cáo viên trình bày bài giảng với các nội dung như: Mục đích, yêu cầu điều tra; phạm vi, đối tượng, đơn vị điều tra; loại điều tra; thời điểm, thời gian và phương pháp điều tra; nội dung; phân loại thống kê sử dụng trong điều tra; quy trình xử lý; kế hoạch tiến hành; tổ chức điều tra…

Hội nghị cũng dành thời gian để các đại biểu thảo luận và thực hành sử dụng phần mềm quản lý, giám sát điều tra đơn vị sự nghiệp và tổ chức vô vị lợi; sử dụng phần mềm nhập tin phiếu sự nghiệp, hiệp hội và tôn giáo, tín ngưỡng; tực hành sử dụng phần mềm quản lý, giám sát thu thập thông tin mạng lưới giá tiêu dùng năm gốc 2024…

CTK Bình Thuận

 

Một số hình ảnh tại buổi tập huấn:

Đ/c Phạm Quốc Hùng, Cục trưởng Cục Thống kê chủ trình Hội nghị

 

 

 

 
TIN TỨC CÙNG LOẠI KHÁC:

 
 
 
 
 
 
Trang: 
/