TIN HOẠT ĐỘNG NGÀNH
Tổng cục Thống kê họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội quý I năm 2023

Sáng ngày 29/3/2023 tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê tổ chức Họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế xã hội quý I năm 2023.

 

        Chủ trì buổi họp báo Bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê; tham dự có Phó Tổng cục trưởng Ông Nguyễn Trung Tiến, Phó Tổng cục trưởng Ông Lê Trung Hiếu, Vụ trưởng các Vụ chuyên ngành của Tổng cục Thống kê, đại diện Bộ ngành, các cơ quan thông tấn báo chí và trực tuyến ở các Cục thống kê tỉnh, thành phố. Tại điểm cầu Bình Thuận tham dự có Cục trưởng Cục Thống kê Bình Thuận Ông Phạm Quốc Hùng, phòng Thống kê Tổng hợp, phòng Thống kê Kinh tế, Phòng Thống kê Xã hội, Phòng Thu thập thông tin thống kê thuộc Cơ quan Cục.

        Tại buổi họp báo, Tổng cục trưởng – Bà Nguyễn Thị Hương đã thông báo một số vấn đề cơ bản về tình hình kinh tế xã hội của cả nước trong quý I năm 2023. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2023 ước tính tăng 3,32% so với cùng kỳ năm trước chỉ cao hơn tốc độ tăng 3,21% của quý I/2020 trong giai đoạn 2011-2023. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,52%, đóng góp 8,85% vào mức tăng trưởng chung; khu vực công nghiệp và xây dựng giảm 0,4%, làm giảm 4,76%; khu vực dịch vụ tăng 6,79%, đóng góp 95,91%. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực Trung ương (GRDP) quý I năm 2023 so với cùng kỳ năm trước tăng ở 58 địa phương và giảm ở 5 địa phương trên cả nước.

        Về cơ cấu nền kinh tế quý I năm 2023, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 11,66%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 35,47%; khu vực dịch vụ chiếm 43,65%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 9,22% (Cơ cấu tương ứng của cùng kỳ năm 2022 là 11,57%; 37,08%; 42,06%; 9,29%).

Cuối buổi họp báo, TCTK và các Vụ chuyên ngành của Tổng cục Thống kê đã giải đáp các câu hỏi của các phóng viên, nhà báo về những vấn đề liên quan đến tình hình kinh tế xã hội quý I năm 2023 của cả nước.

CTK Bình Thuận

Một số hình ảnh tại điểm cầu Bình Thuận:

 

 

Tại Hà Nội, Tổng cục trưởng - Bà Nguyễn Thị Hương chủ trì buổi họp báo.

 

Hình ảnh tại điểm cầu Hà Nội

 

Cục trưởng Cục Thống Kê Bình Thuận, Ông Phạm Quốc Hùng  và công chức các phòng nghiệp vụ tham gia buổi họp báo.

 
TIN TỨC CÙNG LOẠI KHÁC:

 
 
 
 
 
 
Trang: 
/