TIN HOẠT ĐỘNG NGÀNH
Hội nghị Sơ kết công tác thống kê quý I và triển khai nhiệm vụ quý II năm 2023

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2023, ngày 27/3/2023, Cục Thống kê Bình Thuận (CTK) đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Thống kê quý I và triển khai nhiệm vụ quý II năm 2023.TIN TỨC CÙNG LOẠI KHÁC:

 
 
 
 
 
 
Trang: 
/