TIN HOẠT ĐỘNG NGÀNH
Chi bộ Cục Thống kê tổ chức đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “Giữ trọn lời thề đảng viên”

Thực hiện Kế hoạch số 131-KH/ĐUK, ngày 01/02/2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh và Kế hoạch số 36-KH/CB, ngày 13/02/2023 của Chi bộ Cục Thống kê về tổ chức đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “Giữ trọn lời thề đảng viên”; sáng ngày 13/3/2023, Chi ủy chi bộ Cục Thống kê tổ chức đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “Giữ trọn lời thề đảng viên”. Đồng chí Phạm Quốc Hùng – Cục trưởng, Bí thư Chi bộ Cục Thống kê (CTK) chủ trì với sự tham gia đông đủ của tất cả các đảng viên trong chi bộ.

 

Việc tổ chức đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “Giữ trọn lời thề đảng viên” nhằm giúp mỗi đảng viên nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về niềm vinh dự, tự hào, danh dự cũng như trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên cộng sản đối với lời tuyên thệ trước cờ Đảng, lời hứa trước tổ chức khi nhận nhiệm vụ. Đây còn là hoạt động góp phần nâng cao ý thức tự giác rèn luyện, tự soi, tự sửa, phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, bảo vệ uy tín, danh dự của Đảng, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Phạm Quốc Hùng đề nghị các đảng viên trong chi bộ phân biệt rõ giữa báo cáo trong đợt sinh hoạt này với kiểm điểm cá nhân từng đảng viên hàng năm; bản báo cáo từng cá nhân phải đánh giá cả một quá trình từ khi được kết nạp vào Đảng, khi được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đảm bảo yêu cầu khách quan, trung thực, thẳng thắn, nêu được những việc chưa làm, hoặc đã thực hiện nhưng kết quả còn hạn chế, nguyên nhân... Qua đó đề ra giải pháp khắc phục hiệu quả các mặt hạn chế, khuyết điểm, khó khăn nhằm hướng tới hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị được giao… 

Tại buổi sinh hoạt có 6 đảng viên (gồm 3 đồng chí trong Chi ủy và lãnh đạo các phòng) báo cáo kết quả tự nhận xét, soi rọi lại quá trình thực hiện lời thề của mình, lời hứa trước cơ quan kể từ khi được kết nạp đảng, khi nhận nhiệm vụ lãnh đạo, quản lý đến thời điểm hiện tại. Các đồng chí trong chi bộ đã tích cực thảo luận, tham gia nhiều ý kiến chân tình, thẳng thắn nhằm giúp đồng chí mình có biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong thời gian tới.

Để tiếp tục “Giữ trọn lời thề đảng viên”, đồng chí Bí thư chi bộ đề nghị các đảng viên của chi bộ tiếp tục nỗ lực, phấn đấu thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được phân công và các lời thề qua soi rọi, tự nhận xét đánh giá; từ đó, phát huy ưu điểm, nỗ lực khắc phục hạn chế để đợt sinh hoạt chính trị có kết quả tốt. Sau buổi sinh hoạt, sẽ tiếp tục theo dõi, giám sát, thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm và thực hiện các giải pháp nhằm đạt kết quả tốt nhất về lời thề, lời hứa của mỗi đảng viên trước chi bộ.

CTK Bình Thuận

Một số hình ảnh tại buổi sinh hoạt:

Đồng chí Phạm Quốc Hùng - Bí thư Chi bộ phát biểu tại buổi sinh hoạt,

 

 

 

 

 

 

 
TIN TỨC CÙNG LOẠI KHÁC:

 
 
 
 
 
 
Trang: 
/