TIN HOẠT ĐỘNG NGÀNH
Hội nghị tập huấn điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình thời điểm 01/4/2023; điều tra doanh nghiệp năm 2023

Trong 02 ngày 09 và 10/3/2023 tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức Hội nghị tập huấn điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình thời điểm 01/4/2023; điều tra doanh nghiệp năm 2023.

 

Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến chủ trì Hội nghị; tham dự Hội nghị có thủ trưởng và công chức của các đơn vị liên quan thuộc cơ quan Tổng cục Thống kê và được kết nối trực tuyến với điểm cầu của các Cục Thống kê tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các đơn vị sự nghiệp ngoài trụ sở cơ quan Tổng cục. Tại điểm cầu Bình Thuận tham dự có Lãnh đạo Cục Thống kê và công chức các phòng nghiệp vụ: Phòng Thống kê Kinh tế, phòng Thống kê Xã hội và phòng Thu thập thông tin thống kê.

Điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình thời điểm 01/4/2023 và điều tra doanh nghiệp năm 2023 là 02 trong số 24 cuộc điều tra thống kê quốc gia do Tổng cục Thống kê thực hiện năm 2023. Đây là hai cuộc điều tra được thực hiện trong tháng 4/2023 tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giúp biên soạn 47/230 chỉ tiêu thống kê quốc gia và giúp biên soạn các ấn phẩm quan trọng về dân số, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, hợp tác xã.

Tham dự hội nghị tập huấn, các đại biểu đã được nghe các báo cáo viên trình bày bài giảng với các nội dung như: Giới thiệu nội dung chính của phương án và một số nét thay đổi trong cuộc điều tra... Để hội nghị tập huấn đạt kết quả tốt Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến đề nghị các đại biểu tham dự hội nghị tập huấn tiếp thu đầy đủ các nội dung và yêu cầu của các phương án để tổ chức chỉ đạo tốt cuộc điều tra này tại địa phương theo nội dung công việc và tiến độ được quy định. Hội nghị tập huấn cũng dành thời gian để các đại biểu thảo luận./.

CTK Bình Thuận

Một số hình ảnh tại điểm cầu Bình Thuận:

 

 

 

Hình ảnh tại điểm cầu Hà Nội

 

Cục trưởng Cục Thống Kê Bình Thuận, Ông Phạm Quốc Hùng  và công chức các phòng nghiệp vụ tham gia buổi tập huấn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TIN TỨC CÙNG LOẠI KHÁC:

 
 
 
 
 
 
Trang: 
/