TIN HOẠT ĐỘNG NGÀNH
Khối thi đua 3 ký kết giao ước thi đua năm 2023

Chiều ngày 01/3/2023, tại Cục thống kê Bình Thuận (đơn vị trưởng Khối thi đua 3) tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua giữa các cơ quan, đơn vị trong Khối năm 2023. Ông Phạm Quốc Hùng – Cục trưởng Cục Thống kê Bình Thuận chủ trì Hội nghị.

 

Đến dự Hội nghị có đại diện Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, đại diện lãnh đạo của 06 cơ quan, đơn vị thành viên và công chức tham mưu công tác thi đua, khen thưởng của các đơn vị trong Khối (Cục Thống kê Bình Thuận, Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, Văn phòng đoàn đại biểu quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Sở nội vụ, Ban dân tộc, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh).

Tại Hội nghị, các đơn vị trong Khối thi đua 3 đã thông qua dự thảo Quy chế hoạt động và bảng chấm điểm thi đua của Khối thi đua trong năm 2023; thảo luận và cho ý kiến các nội dung về tổ chức hoạt động chung của Khối; thống nhất và ký kết giao ước thi đua thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023. 

Nội dung thi đua là phấn đấu thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm và vượt chỉ tiêu các nhiệm vụ chính trị được giao. Chấp hành và tổ chức thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua, công tác thi đua khen thưởng. Tích cực hưởng ứng và tham gia thực hiện phong trào thi đua “Chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Kiềm chế tai nạn giao thông”. Tham gia tốt các hoạt động nhân đạo, từ thiện, đóng góp các Quỹ hỗ trợ do tỉnh và các cơ quan chức năng phát động. Đặc biệt các hoạt động hưởng ứng năm du lịch Việt Nam tại Bình Thuận năm 2023 với chủ đề "Bình Thuận - Hội tụ xanh".

Phát biểu kết luận Hội nghị, ông Phạm Quốc Hùng – Cục trưởng Cục Thống kê Bình Thuận, Trưởng Khối thi đua 3 đề nghị các đơn vị thành viên trong Khối thực hiện tốt các nội dung đã ký kết thi đua trong năm 2023./.

 

CTK Bình Thuận

Một số hình ảnh của Hội nghị:

Toàn cảnh Hội nghị ký kết thi đua năm 2023

 

Đại diện Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh phát biểu ý kiến

 

Đ/c Phạm Quốc Hùng – Cục trưởng Cục Thống kê Bình Thuận,

Trưởng Khối thi đua 3 triển khai Hội nghị

 

 

 

Các đơn vị ký kết thi đua năm 2023

 

 

 

 

 

 

 
TIN TỨC CÙNG LOẠI KHÁC:

 
 
 
 
 
 
Trang: 
/