TIN HOẠT ĐỘNG NGÀNH
Hội nghị sơ kết công tác Thống kê 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2022

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2022, sáng ngày 24/6/2022, Cục Thống kê Bình Thuận (CTK) đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thống kê 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Tham dự hội nghị có toàn thể công chức, người lao động thuộc Văn phòng Cục, lãnh đạo các Chi cục Thống kê huyện, thành phố: Phan Thiết, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam và trực tuyến tại các điểm cầu: Chi cục thống kê khu vực: Lagi - Hàm Tân, Đức Linh - Tánh Linh; chi cục thống kê huyện: Tuy Phong, Bắc Bình, Phú Quý. Ông Phạm Quốc Hùng, Cục trưởng CTK chủ trì Hội nghị.

Qua đánh giá kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022 đã nêu lên một số tồn tại, hạn chế cần phải rút kinh nghiệm, khắc phục trong thời gian tới. Đại diện các Phòng nghiệp vụ thuộc Văn phòng Cục và các Chi cục Thống kê huyện, thành phố và khu vực đã phát biểu ý kiến, trao đổi, thảo luận về những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Quốc Hùng đã đánh giá cao các ý kiến tham gia phát biểu tại Hội nghị, ghi nhận sự nỗ lực của tất cả công chức, người lao động toàn ngành Thống kê Bình Thuận đã phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Qua đó đồng chí Cục trưởng cũng yêu cầu tất cả công chức, người lao động nêu cao tinh thần trách nhiệm; phát huy kết quả đạt được, cùng nhau chia sẻ, tìm cách khắc phục các tồn tại, hạn chế, khó khăn trong tình hình mới; nâng cao năng lực chuyên môn, đáp ứng các yêu cầu nhằm hoàn thành các nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm với chất lượng cao nhất.

CTK Bình Thuận

Một số hình ảnh của buổi họp


Ông Phạm Quốc Hùng - Cục trưởng Cục Thống kê Bình Thuận chủ trì Hội nghị.

 

 

 

 

 
TIN TỨC CÙNG LOẠI KHÁC:

 
 
 
 
 
 
Trang: 
/