TIN HOẠT ĐỘNG NGÀNH
Hội thảo lấy ý kiến về Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.

Sáng ngày 20/4/2022, Cục Thống kê Bình Thuận (CTK) tổ chức Hội thảo lấy ý kiến về Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và danh mục Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. Ông Phạm Quốc Hùng, Cục trưởng Cục Thống kê chủ trì Hội thảo.

 

Sáng ngày 20/4/2022, Cục Thống kê Bình Thuận (CTK) tổ chức Hội thảo lấy ý kiến về Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và danh mục Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. Ông Phạm Quốc Hùng, Cục trưởng Cục Thống kê chủ trì Hội thảo.

Tham dự Hội thảo còn có ông Nguyễn Hoài Hải, Phó Cục trưởng CTK, Lãnh đạo và toàn thể công chức các Phòng thuộc Văn phòng CTK; Lãnh đạo Chi cục Thống kê các huyện, thành phố: Phan Thiết, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam; đại diện các sở, ban, ngành đơn vị cấp tỉnh; đại diện Phòng, ban thành phố Phan Thiết; Cán bộ Thống kê phường Lạc Đạo, xã Tiến Thành và trực tuyến với các điểm cầu Chi cục Thống kê các huyện, khu vực: LaGi - Hàm Tân, Tuy Phong, Bắc Bình, Đức Linh - Tánh Linh, Phú Quý.

Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã gồm 147 chỉ tiêu cấp tỉnh, với 21 nhóm thuộc chỉ tiêu cấp tỉnh gồm: đất đai, dân số; lao động, việc làm và bình đẳng giới; doanh nghiệp, cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp; đầu tư và xây dựng; tài khoản quốc gia; tài chính công; tiền tệ và bảo hiểm; nông, lâm nghiệp và thủy sản; công nghiệp; thương mại, dịch vụ; chỉ số giá; công nghệ thông tin và truyền thông; khoa học và công nghệ; giáo dục; y tế và chăm sóc sức khỏe; văn hóa, thể thao và du lịch; mức sống dân cư; trật tư an toàn xã hội; tư pháp; bảo vệ môi trường... Hệ thống chỉ tiêu cấp huyện gồm 48 chỉ tiêu với 3 nhóm: đất đai, dân số và bình đẳng giới; kinh tế; xã hội và môi trường. Hệ thống chỉ tiêu cấp xã gồm 23 chỉ tiêu với 3 nhóm: đất đai và dân số; kinh tế; xã hội và môi trường.

Tại hội thảo, các đại biểu thảo luận nhiều ý kiến tích cực góp phần sớm hoàn thiện góp ý hệ thống chỉ tiêu cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã phù hợp với yêu cầu thực tiễn trong tình hình mới, mang tính khả thi, cũng như đảm bảo cung cấp thông tin thống kê kịp thời, đầy đủ, phục vụ chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội của các cấp chính quyền địa phương.… Trên cơ sở các ý kiến đóng góp, Cục Thống kê tỉnh tiếp thu, chỉnh sửa và báo cáo cơ quan cấp trên xem xét để tiếp tục hoàn thiện danh mục Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, đảm bảo các chỉ tiêu mang tính khả thi cao, phù hợp với thực tiễn địa phương.

CTK Bình Thuận.

Một số hình ảnh tại Hội thảo:

 

 

Ông Phạm Quốc Hùng, Cục trưởng Cục Thống kê chủ trì Hội thảo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TIN TỨC CÙNG LOẠI KHÁC:

 
 
 
 
 
 
Trang: 
/