TIN HOẠT ĐỘNG NGÀNH
Hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ Điều tra doanh nghiệp năm 2022

Sáng ngày 05/4/2022, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ điều tra doanh nghiệp năm 2022. Ông Nguyễn Trung Tiến, Phó Tổng cục trưởng TCTK chủ trì Hội nghị.

 

Tham dự Hội nghị trực tiếp có lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị thuộc TCTK. Tham dự tại đầu cầu trực tuyến có Lãnh đạo Cục và phòng tại 63 tỉnh/thành phố trực thuộc TW, Lãnh đạo và giám sát viên cấp tỉnh, huyện tại các Chi cục Thống kê. Tại điểm cầu Bình Thuận tham dự có ông Phạm Quốc Hùng, Cục trưởng Cục Thống kê, lãnh đạo và Công chức các phòng nghiệp vụ; Lãnh đạo, công chức và điều tra viên Chi cục thống kê huyện, thành phố: Phan Thiết, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam và kết nối trực tuyến Chi cục Thống kê huyện, thành phố và khu vực: La Gi - Hàm Tân, Tuy Phong – Bắc Bình, Đức Linh – Tánh Linh và Phú Quý.

Phát biểu khai mạc, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến cho biết, thực hiện Quyết định số 966/QĐ-TCTK ngày 21/9/2021 của Tổng Cục trưởng Tổng cục Thống kê tổ chức điều tra doanh nghiệp năm 2022, đây là cuộc điều tra hết sức quan trọng của ngành thống kê, do đó các giảng viên từ Cục thu thập dữ liệu và Phổ biến thông tin thống kê (Cục TTDL) và Vụ Thống kê Công nghiệp và Xây dựng (Vụ CNXD), cần tuyền đạt đầy đủ nội dung phiếu hỏi một cách dễ hiểu cũng như cách giải quyết các vướng mắc và kinh nghiệm thực tế trong qu á trình điều tra. Trong quá trình thực hiện nội dung bài giảng, các giảng viên phải tích cực tương tác với các đại biểu tham dự, cần đặt các câu hỏi thảo luận và nắm bắt tiến độ của các đại biểu ở các điểm cầu để kịp thời hỗ trợ. Cục TTDL phân công công chức phụ trách các tỉnh hỗ trợ kịp thời để đảm bảo tập huấn được thông suốt và đúng tiến độ.

Tại buổi Tập huấn, Phương án điều tra doanh nghiệp năm 2022 đã được phổ biến tới các đại biểu tham dự với các nội dung về: Mục đích, yêu cầu điều tra; Phạm vi đối tượng, đơn vị điều tra; Loại điều tra; Thời điểm, thời gian và phương pháp điều tra; Nội dung, phiếu điều tra; Phân loại thống kê sử dụng trong điều tra; Quy trình xử lý và biểu đầu ra của điều tra; Kế hoạch tiến hành điều tra; Tổ chức điều tra; Kinh phí.

Hội nghị tập huấn đã cung cấp nhiều thông tin, hướng dẫn chi tiết về nghiệp vụ và ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thu thập thông tin, kiểm tra, giám sát cuộc điều tra tới các đại biểu tham dự. Các đại biểu tham dự cũng thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến để cùng nhau thống nhất những vấn đề còn vướng mắc có thể phát sinh khi triển khai thực tế tại địa bàn./.

CTK Bình Thuận

 

Một số hình ảnh tại điểm cầu Bình Thuận:

 

Ông Nguyễn Trung Tiến, Phó Tổng cục trưởng TCTK phát biểu khai mạc hội nghị 

 

Ông Phạm Quốc Hùng, Cục trưởng CTK tham dự hội nghị 

 

 

 
TIN TỨC CÙNG LOẠI KHÁC:

 
 
 
 
 
 
Trang: 
/